Očekávaná délka života u rakoviny prsu 3. stupně

Myoma

Ahoj milí čtenáři. Dnes je naše téma smutné a depresivní - rakovina prsu 3. stupně, délka života s tímto onemocněním a vyhlídky. BC nebo rakovina žlázových tkání prsu, nejvíce studovaná, hrozná a často se setkávající s patologií poprsí ze své třídy. Relevantnost tématu je nepochybná. Pokud máte prsa, musíte vědět, jak si je nechat a kdy je obtížné to udělat..

Stupeň III rakoviny prsu

Rakovina žlázových tkání prsu je nádor, maligní, spíše agresivní, vedoucí ke smrti pacienta. Je známo asi 30 forem rakoviny prsu (rakovina prsu). Uzlové formy onemocnění jsou rozšířené, uni- a multicentrické rakoviny a difúzní formy, včetně rakoviny podobné mastitidě. Infiltrující duktální karcinom (infiltrující karcinom) je považován za „populární“. Mezi vzácné formy patologie patří:

 • Pagetova choroba;
 • Rakovina prsu u mužů;
 • aktinikum;
 • invazivní papilární varianta onemocnění.

V pozdějších stádiích popsaného onemocnění je charakteristická metastáza. Rakovinné buňky s tokem lymfy pronikají do regionálních lymfatických uzlin a šíří se krví i do vzdálených orgánů. Léčba je operativní s podporou chemoterapie nebo radiační terapie. Používá se také cílená terapie a hormony (pro hormonálně závislé formy onemocnění).

Třetí fáze onemocnění má dvě kategorie „a“ a „b“. V kategorii "a" - novotvar dosahuje průměru 5 cm a vyrůstá. Při vyšetření jsou kožní příznaky rakoviny vyjádřeny:

 • "Pomerančová slupka;
 • příznaky Koenig, Pribram, Payr a stránky;
 • otok tkání;
 • zatažení bradavky;
 • krvavý výtok z bradavky;
 • možný projev příznaku zastřešení (pokožka je vtažena přes formaci);
 • ulcerace (někdy).

V regionálních lymfatických uzlinách nejsou žádné metastázy. Karcinom prsu III kategorie „b“ je charakterizován metastázami v axilární oblasti s poškozením lymfatických uzlin. Někdy se izolovaná ohniska nacházejí v nadklíčkovitých nebo podklíčkových uzlinách.

Některé zdroje také přidělují stupeň III „c“, kdy se zvyšuje riziko metastáz ve vnitřních orgánech: játrech a plicích.

Zacházení a vyhlídky

Onkologie zahrnuje povinné odstranění nádoru nebo prsu jako celku (na základě rozhodnutí lékaře). Rovněž jsou nutná konzervativní opatření. Při diagnostice rakoviny prsu jsou pacienti povzbuzováni k celoživotnímu stravování.

Strava doporučená dietním plánem:

 • s povinným vyloučením výrobků obsahujících cukr;
 • chemicky šetrné, s odmítnutím nebo snížením stravovacích návyků a marinád, uzenin, pokrmů smažených do zlatova;
 • malé porce a dílčí až 5-6krát denně;
 • s vážným omezením příjmu tuků do zažívacího systému (maximálně 35%), je lepší úplně odmítnout červené maso;
 • zelenina a obiloviny ve stravě jsou vítány.

Kromě toho se pro prodloužení života doporučuje vzdát se špatných návyků a uvést tělo zpět do normálu v případě obezity.

Očekávaná délka života u maligního novotvaru je relativní pojem. U pacientů s rakovinou prsu funguje lék 3, 5, 10 let.

Desetileté přežití přímo závisí na kategorii procesu ve fázi III rakoviny:

 • u kategorie „a“ přežije 65–75% léčených pacientů;
 • s kategorií „b“ - procento je sníženo na 10–40%;
 • s kategorií „c“ - zůstává na spodní úrovni 10–15%.

Prognóza v této fázi onemocnění je mnohem horší než u předchozích dvou. Po dosažení třetí fáze začne metastáza velmi rychle. A rakovina ve formě mikrofoků zachycuje i zažívací orgány a srdce. Když nádor přejde do této fáze, diagnostikuje se metastáza po 8 měsících. V počátečních fázích je rakovina prsu léčena výborně, prognóza je relativně příznivá. Ve fázi III to již nelze říci, délky života se zkracují i ​​po produktivní léčbě.

Je však nutné léčit, je nutné pravidelně podstupovat vyšetření u onkologa. Pamatujte, že nádor se opakuje a metastázuje obvykle během prvních 3–5 let po operaci, poté riziko klesá.

Při tomto se s vámi loučíme, neztrácejte odvahu, pamatujte, že problém je třeba vyřešit, bez ohledu na to, jak obtížný může být. Znovu navštivte naše stránky a pozvěte přátele prostřednictvím sociálních sítí.

Očekávaná délka života u rakoviny prsu 2. stupně

Prognóza přežití pro 1. stupeň rakoviny prsu

Vlastnosti průběhu rakoviny prsu u žen

Marker rakoviny prsu: jedná se o nějaký speciální test?

Lymfostáza ruky po odstranění prsu?

Jaký je stupeň nádoru a jak ovlivňuje taktiku léčby rakoviny prsu?

Histologická zpráva obsahuje podrobné informace o nádoru. Jedním z důležitých parametrů nádoru, který lze najít ve vaší histologické zprávě, je stupeň jeho malignity. V zásadě jde o popis toho, jak rakovinné buňky vypadají pod mikroskopem. Histologický stupeň (stupeň, G) rakoviny prsu určuje agresivitu nádoru, jeho potenciál pro progresi a metastázy. Toto kritérium někdy hraje klíčovou roli při určování optimální možnosti léčby..

Nottinghamská modifikace systému Scarfe-Bloom-Richardson se v současné době používá ke stanovení histologického stupně rakoviny prsu. Nottinghamský gradientní systém doporučují různé profesní organizace na mezinárodní úrovni (WHO, AJCC, EU).

Proč je nutné histologické hodnocení rakoviny prsu??

Byla provedena biopsie a byla potvrzena vaše diagnóza - karcinom prsu. A teď jste zvědaví, která léčba je pro vás nejlepší a jaká je prognóza.

Nejprve je třeba zjistit, zda je nutné určit stupeň onkologického onemocnění. Mnoho lidí si mylně myslí, že stupeň a stádium rakoviny prsu jsou stejné..

Stádium rakoviny (karcinom) naznačuje velikost primárního nádoru a jeho prevalenci (úroveň poškození regionálních lymfatických uzlin, přítomnost nebo nepřítomnost vzdálených metastáz). Kromě toho se berou v úvahu další kritéria. Fáze určuje, jak závažná je vaše rakovina a která léčba je pro vás nejlepší.

Stupeň karcinomu je jedním z kritérií používaných při stagingu rakoviny prsu. Tento indikátor hodnotí vlastnosti rakovinných buněk, s jeho pomocí je možné předpovědět další chování onkologického onemocnění..

Stupeň malignity je pouze jedním z parametrů, které se používají k určení stadia nádoru prsu. Jinými jsou velikost a umístění nádoru, invaze cév a nervů, počet postižených lymfatických uzlin a rozsah vzdálených metastáz..

Související článek: Rakovina prsu: nejčastější rakovina u žen

Jak se určuje stupeň rakoviny prsu??

Gradientový systém Nottingham je aktualizací předchozího systému Scarfe-Bloom Richardson. Ta byla poprvé přijata v roce 1957. Nottinghamův gradientní systém je založen na semikvantitativním hodnocení morfologických charakteristik nádoru. S jeho pomocí můžete určit, jak agresivní bude maligní novotvar..

Nádory nízkého stupně, ve kterých jsou maligní buňky prakticky nerozeznatelné od normálních buněk, mají tendenci růst pomalu. Na druhé straně nádory vysokého stupně rychle rostou a brzy metastazují. Jejich buňky se velmi liší od normálních.

Klasifikace rakoviny prsu (určující stupeň malignity) implikuje hodnocení 3 složek, z nichž každá je hodnocena z 1 až 3 bodů: diferenciace žláz (poměr tubulárních / acinárních / žlázových struktur), jaderná atypie / polymorfismus a počet mitóz.

Tvorba tubulárních, acinárních, žlázových struktur

Tato složka se hodnotí poměrem normální a změněné prsní tkáně. Jedná se o takzvanou glandulární diferenciaci, která je zaručena následovně:

1 myšlenka na téma „Co je stupeň nádoru a jak to ovlivňuje taktiku léčby rakoviny prsu? "

 1. klimaleck Autor příspěvku 18.01.2020 v 16:21

Stupeň malignity nádoru je důležitým prognostickým faktorem. V procesu studia morfologických charakteristik rakoviny prsu dospěli vědci k závěru, že s nádorem I. nebo II. Stupně malignity se během prvních 5 let vyvíjí lokální recidiva a šíření nádorového procesu u 20 - 30% pacientů, ve srovnání s 50% pacientů s III stupeň malignity nádoru.

Stupeň rakoviny prsu: hodnocení a prognóza

Agresivní potenciál nádoru. Stupeň malignity rakoviny prsu určuje taktiku pooperační terapie a prognózu uzdravení: u vysoce diferencovaných novotvarů lze doufat v příznivý výsledek léčby i při pokročilých formách onkologie.

Histologická struktura určuje prognózu

Stupeň rakoviny prsu

Pouze na základě histologických nálezů. Stupně rakoviny prsu se počítají morfologickým vyšetřením bioptického materiálu. Vyhodnocují se následující znaky:

 • Podobnost nádorové tkáně s původní strukturou mléčné žlázy;
 • Sekreční aktivita tkáně;
 • Atypické změny v buněčných strukturách;
 • Změny buněčných jader se stanovením mitotické aktivity.

Podstata hodnocení histotypu tkáně je jednoduchá - čím blíže jsou nádorové buňky normálním strukturám žláz, tím lépe pro léčbu. Čím méně změn vnějšího tvaru a vnitřní struktury rakovinných buněk, tím příznivější je prognóza. Čím nižší je sekreční a mitotická aktivita, tím větší je šance na zotavení..

Rozlišují se následující stupně malignity rakoviny prsu:

 • Vysoce kvalitní - G1;
 • Střední - G2;
 • Nízká - G3;
 • Nediferencované - G4;
 • Nelze určit histostrukturu - Gx.

Čím nižší je diferenciace, tím horší je výsledek terapie. Mezi nepříznivé možnosti patří G3 - G4.

Jak se hodnotí agresivita?

V onkologické praxi se ke stanovení stupně malignity rakoviny prsu používá Bloomova stupnice, ve které jsou zvýrazněny 3 znaky:

 • Přítomnost a počet žlázových buněk podobných normální prsní tkáni (diferenciace tkáně);
 • Atypie buněk a jader (polymorfismus);
 • Mitotická aktivita (tendence nádoru rychle růst).

Každý z příznaků se hodnotí od 1 do 3 bodů, jejichž součet určuje diagnózu:

 • G1 - 3-5 bodů;
 • G2 - 6-7 bodů;
 • G3-G4 - 8-9 bodů.

Histolog bude trpělivě a pečlivě počítat všechny změny tkáně v bioptickém materiálu nádoru. A přidá hodnotu G k pooperační diagnóze, pomocí které můžete zvolit optimální taktiku léčby a poskytnout prognózu na celý život.

Stupeň rakoviny prsu: prognóza

Onkologická praxe již dlouho prokázala, že u G1 je pravděpodobnost rychlého šíření rakovinných buněk do lymfatických uzlin a vzdálených orgánů významně nižší než u G3 (1,5–2krát). Statistické předpovědi ukazují následující možnosti:

 • Na G1 je pětiletá míra přežití 75%;
 • G2 - 53 %%
 • G3 - 31%.

Je důležité si uvědomit, že stupeň malignity je jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují prognózu života. Spolu s tkáňovou diferenciací je třeba vzít v úvahu histotyp nádoru a stav podle systému TNM, přítomnost postižených lymfatických uzlin a vzdálených metastáz, počáteční stav ženského těla a protinádorovou imunitu, rychlost růstu karcinomu a přítomnost příznaků obecné intoxikace..

Důvody pro rozvoj rakoviny prsu stupně 3

Rakovina prsu je zhoubný novotvar žlázové tkáně. Po rakovině plic je to nejčastější rakovina. Úmrtnost je také vysoká. Více žen je náchylných k rakovině prsu, ale toto onemocnění se vyskytuje také u mužů.

Důvodů, které vedou k rozvoji rakoviny prsu, je mnoho. Nemalý význam je oprávněně přisuzován dědičnosti a genetickým mutacím buněk. Riziko vzniku rakoviny prsu se významně zvyšuje v přítomnosti tohoto onemocnění u blízkých příbuzných.

Faktory prostředí ovlivňují v menší míře - i když svou roli nepopírají, přesvědčivé údaje o provokaci rakoviny dosud nebyly nalezeny.

Všechny moderní studie potvrzují, že zhoršená reprodukční funkce a odmítnutí kojení jsou důležitými faktory. Mezi nejběžnější rizikové faktory patří dlouhodobá hormonální antikoncepce, neochota žen mít potomky a kojit. Při péči o tvar a tvar prsou ženy neberou v úvahu rizika rakoviny.

Z gynekologické anamnézy je také provokátorem rakoviny dřívější nástup menstruace, pozdní menopauza a maligní formace ženských pohlavních orgánů..

Běžné spouštěče rakoviny kdekoli:

 • Kouření;
 • Alkohol;
 • Obezita;
 • Doprovodná patologie atd..

Nevyhazují ani virovou teorii etiologie rakoviny prsu, ale v současné době probíhá výzkum.

Léčba rakoviny by měla být prováděna pouze vysoce kvalifikovanými odborníky ve správném prostředí. Nemocnice Yusupov je jedním z nejlepších center léčby rakoviny v Moskvě. Diagnóza rakoviny přímo závisí na kvalifikaci lékaře a diagnostického vybavení. Yusupovská nemocnice zaměstnává lékaře, kteří dobře znají svou práci a nikdy se nepřestávají zlepšovat. Hardware je moderní a nový. Zdravotnický personál na vysoké úrovni poskytuje všechny typy lékařských služeb a pomáhá překonat nemoc. Lékaři se snaží zlepšit kvalitu života a očekávanou délku života u rakoviny prsu 3. stupně.

Příznaky rakoviny prsu stupně 3

Fáze 3 rakoviny prsu je charakterizována přítomností metastáz v regionálních lymfatických uzlinách. Stupeň 3 rakoviny prsu již má specifický klinický obraz a vyžaduje komplexnější léčbu. Důvodem je to, že v této fázi již existují metastázy do jiných orgánů, ale mikroskopická velikost neumožňuje jejich diagnostiku. Kromě průzkumu, vyšetření, obecných analýz a instrumentálních metod je konečná diagnóza stanovena na základě histologického vyšetření biopsie. Buňky novotvaru se zkoumají nejen za účelem stanovení typu, ale také z hlediska citlivosti na hormony a chemoterapii. Prognóza také závisí na výsledcích této studie. Bohužel rakovina prsu 3. stupně je onemocnění s vysokým rizikem recidivy, takže léčba je zaměřena nejen na eliminaci nádoru, ale také na prevenci recidivy.

Příznaky rakoviny prsu prvního a druhého stupně velmi často nezpůsobují, aby pacientka navštívila lékaře. Ti, kteří žijí s rakovinou prsu 3. stupně, mají příznaky charakteristické pro všechny druhy rakoviny a specifické.

 • Obecná slabost;
 • Únava;
 • Špatná chuť k jídlu nebo vůbec žádná;
 • Hubnutí až anorexie;
 • Snížená pracovní kapacita atd..

Specifické příznaky rakoviny prsu stupně 3:

 • Bezbolestný novotvar prsu husté konzistence;
 • Změna tvaru prsou;
 • Kůže prsou je zvrásněná;
 • Nepohodlí, méně často - bolest v mléčné žláze;
 • Změny bradavek: vředy, praskliny, zatažení, otoky, zatvrdnutí;
 • Výtok z bradavky, nesouvisející s cyklem;
 • Rozšíření regionálních lymfatických uzlin atd..

Stupeň III rakoviny je rozdělen do podkategorií. Fáze 3a rakoviny prsu je charakterizována velikostí novotvaru více než pěti sentimenty a přítomností abnormálních buněk v lymfatických uzlinách. Fáze 3c - novotvar jakékoli velikosti, který se rozrostl do kůže, hrudní stěny a lymfatických uzlin.

Léčba rakoviny prsu stupně 3

To, zda je rakovina prsu ve stadiu 3a léčitelná, závisí na histologické struktuře, stupni buněčné diferenciace, správnosti léčby, souběžné patologii atd..

Stupeň 3 rakoviny prsu je léčitelný kombinací léčby. K léčbě rakoviny se používají:

 • Chirurgické metody;
 • Chemoterapie;
 • Radiační terapie;
 • Hormonální terapie;
 • Chirurgický zákrok pomocí přístroje „Da Vinci“;
 • Zásah pomocí gama a kybernetických nožů atd..

Kombinace metod je také zaměřena na prevenci relapsu..

Léčba je pro pacienty poměrně obtížná a je velmi důležité poskytnout pacientovi podporu. Příbuzní musí být také trpěliví a soucitní. K úlevě od určitých příznaků se používají symptomatické léky.

Rakovina prsu stupeň 3: prognóza

Očekávaná délka života ve fázi 3 rakoviny prsu závisí na mnoha faktorech.

Při odpovídající léčbě je podle statistik desetiletá délka života při 3 stupních rakoviny prsu asi čtyřicet procent.

Příznivé prognostické příznaky jsou pomalý růst, vysoká diferenciace buněk atd..

Důležitý je také přístup pacienta a jeho příbuzných..

Pokud se vyléčíte, kvůli vysokému riziku relapsu je nutné pečlivě sledovat vaše zdraví, provádět sekundární prevenci a pravidelně podstupovat vyšetření. Pokud máte jakékoli potíže, měli byste okamžitě kontaktovat svého lékaře.

Nemocnice Yusupov poskytuje vysoce kvalifikovanou lékařskou péči nepřetržitě a ve vysoké kvalitě. Specialisté nemocnice Yusupov mají bohaté zkušenosti s prací s pacienty s rakovinou a vyvíjejí individuální přístup a plán léčby pro každého pacienta..

Rakovina prsu stupně 3: příznaky, formy a léčba

Nejběžnější rakovinou, která se vyskytuje u žen, je rakovina prsu. Když je onemocnění detekováno v raných stádiích, významně se zvyšuje míra přežití a délka života pacientů. Statistiky však ukazují, že nejčastěji lze rakovinu prsu detekovat, i když dosáhla agresivního stupně 3 a 4. Proto se doporučuje podstoupit pravidelné preventivní prohlídky a mamografické vyšetření.

Co je 3. stupeň rakoviny prsu, délka života

Karcinom je synonymem pro rakovinu prsu. Rakovina prsu stupně 3 je považována za nevyléčitelnou chorobu, při které lze prodloužit život pacientky maximálně o 10 let. Očekávaná délka života závisí na formě a stádiu onkologických procesů.

Třetí stupeň je vyvinut, je progresivní. S ním atypické buňky infiltrují sousední tkáně, které přesahují postižený orgán. Šíření je většinou směrováno do lymfatických uzlin podpaží a prsou..

Podle statistik se míra výskytu významně „stárla“ - nejčastěji se toto onemocnění vyskytuje u žen ve věku 60–70 let. Pětiletá míra přežití (tj. Šance, že se rakovina prsu nevrátí v příštích 5 letech) je přibližně 55-80% z celkového počtu pacientek pod podmínkou normální medikamentózní léčby. Tento indikátor závisí na řadě faktorů:

 • stádium onemocnění v době kontaktování kliniky;
 • struktury novotvaru podle histologie (některé z nich jsou agresivnější a s některými můžete žít mnoho let, i když o této nemoci nevíte);
 • hladina hormonálních receptorů v nádorových buňkách (která ovlivňuje citlivost ve vztahu k některým typům léčby);
 • přítomnost souběžných onemocnění;
 • celkový stav atd..

Ve stádiu 3 rakoviny prsu atypické buňky infiltrují sousední tkáně mimo postižený orgán.

V různých situacích jsou zaznamenány různé stupně závažnosti tohoto onemocnění. Třetí stupeň je rozdělen do několika typů:

 1. 3A. Tumor není větší než 5 cm, sekundární ložiska - ne více než 6 cm, postižený rakovinou 1–3 lymfatické uzliny.
 2. 3B. Nádor se rozšířil do lymfatických uzlin prsními svaly. Velikost novotvaru není větší než 8 cm. Tato fáze vede k rozvoji agresivní rakoviny, která končí dostatečně rychle smrtí.
 3. 3C. Novotvar trvá více než 8 cm. Je ovlivněno 10 lymfatických uzlin. Léze jsou umístěny na klíční kosti a krku. Cure má nízké šance i při moderních metodách a drogách.

Všechny tyto stupně se liší v úrovni malignity. Nemoc je rozdělena do několika forem, které se liší svými projevy, známkami a prevalencí..

Video: Tři příznaky rakoviny prsu

Klasifikace karcinomu prsu stupně 3: invazivní a neinvazivní

Existují dvě kategorie (podmíněně) rakoviny prsu: invazivní a neinvazivní.

Invazivní (infiltrační) se liší tím, že nádorové buňky v důsledku mutace rostou mimo orgán, ve kterém rostly. Tento typ nádoru postupuje dostatečně rychle, proniká do tukových tkání, vazů a je přenášen proudem lymfy a krve.

Neinvazivní rakovina prsu roste pouze v tkáních orgánu, aniž by jej opustila. Postupuje pomalu, metastázuje mnohem později než jeho agresivní protějšek.

Na základě toho je klasifikována řada forem invazivního karcinomu prsu:

 • invazivní duktální karcinom je nejčastější formou rakoviny. Kromě těsnění v tkáních jsou v lézi bolesti, změna tvaru, kontury, velikosti prsou, výtok z bradavky;
 • invazivní lobulární karcinom (infiltrující lobulární karcinom): hrudky v prsu, které se nacházejí v lobulárních oblastech (od bradavky po podpaží). Vyvíjí se podobně jako invazivní typ potrubí;
 • medulární rakovina: ženy mladší 50 let jsou na ni nejcitlivější. Nádor rychle roste, ale chová se jako benigní novotvar. Zřídka metastázuje. Obvykle je rozpoznán již při dosažení 2–3 cm;
 • adenoidní cystická rakovina: extrémně vzácný typ onemocnění. Většinou u žen ve věku 50–63 let. Uzel má průměr 1 až 3 cm a je považován za jednu z nejméně agresivních forem rakoviny. Má příznivé předpovědi;
 • sekreční karcinom (juvenilní rakovina): vyskytuje se u mladých lidí a dětí, mužů i žen. Má nejpříznivější prognózu u dětí a dospívajících;
 • cystický hypersekreční karcinom: vzácné onemocnění, které se vyskytuje u pacientů ve věku 34–79 let. Novotvar může dosáhnout 10 cm, má několik cyst;
 • apokrinní rakovina: vzácné onemocnění prsních cest. Je diagnostikována nejčastěji u pacientů ve věku 50–70 let. Tento typ je často zaměňován s benigními nádory;
 • rakovina se známkami endokrinního novotvaru (primární karcinoidní nádor, apudom): vzácné onemocnění ve formě jednoho uzlu 1–5 cm, někdy může mít multinodulární strukturu. Často zaměňována s jinými typy rakoviny;
 • trojitý negativní karcinom prsu je jedním z nejagresivnějších typů rakoviny. Přibližně ¼ pacientů je v této formě. Nereaguje na tři hlavní typy hormonů, a proto je obtížné jej léčit. Hormonální terapie se u této formy nepoužívá kvůli její neúčinnosti;
 • rakovina cribrous: mírnější forma rakoviny prsu, s včasnou detekcí, dobře reaguje na léčbu. Novotvary jsou ostrovní povahy, hranaté a dobře definované. Tato forma je často kombinována s tubulárním karcinomem;
 • existuje také speciální typ onemocnění - Pagetova choroba. Ovlivňuje oblast kolem bradavky a samotné bradavky. Docela často v kombinaci přímo s jednou z forem rakoviny prsu. Jedná se o velmi vzácný typ rakoviny, který se vyvíjí během nebo po menopauze. Pokud jde o příznaky, připomíná psoriázu - kůže se odlupuje a je pokryta šupinami v postižených oblastech, svědí a popálí. Tato forma je obvykle léčena chirurgicky;
 • metaplastická rakovina nereaguje na různé typy hormonů. Při jeho léčbě se proto hormonální terapie nepoužívá kvůli neúčinnosti této techniky. Nádor je agresivní, rychle roste a metastázuje;
 • Spinocelulární karcinom se často vyvíjí z metaplastu. Nereaguje na léčbu estrogenem a progesteronem. Kůže nad nádorem může být nepohyblivá, dochází k otokům, zarudnutí a bolestivosti kůže v místě léze, bolesti a výtoku z bradavky. Tajemství je testováno v laboratoři na rakovinné buňky;
 • rakovina s buňkami podobnými osteoklastům: vzácné. Věk pacientů je přibližně 50–55 let. Formace je umístěna v horním vnějším kvadrantu hrudníku ve formě červenohnědých skvrn na kůži s jasným okrajem a zvýšenou hustotou. V tkáních je cítit uzel 3 cm a zarudnutí na kůži;
 • koloidní rakovina (sliznice, cricoidní buňky): nádor se skládá převážně z hlenu, je mobilní a není spojen s kůží. Je to vzácné, dobře reaguje na hormonální terapii;
 • papilární rakovina: vyvíjí se zřídka, zejména u žen starších 60 let. Formace v blízkosti bradavky je lokalizována, což způsobuje výtok z ní. Lymfatické metastázy jsou vzácné, ale na hrudi se mohou tvořit cysty. Tato forma se také nazývá papilární rakovina;
 • tubulární karcinom: Tato rakovina se může vyskytnout u žen ve věku od 20 do 80 let, ale nejčastěji se vyvíjí mezi 40 a 50. S ním je narušena struktura lalůčků v žlázách, vytvářejí se nové výrůstky, připomínající trubice, z epiteliální tkáně.

Neinvazivní rakovina je rozdělena do několika dalších forem:

 • intraduktální karcinom (duktální karcinom): přibližně u třetiny pacientů s touto formou do 5 let po vyléčení se může vyvinout infiltrační rakovina. Nádor je neinvazivní, vyvíjí se v mléčné trubici, hlavně z papilomu;
 • lobulární karcinom je jasně viditelný podél linie laloků. Může být v obou prsou současně. Neplatí pro okolní tkáně.

Měli bychom také zmínit zánětlivý typ rakoviny, který lékaři pravděpodobněji naleznou u mladších pacientů. Příznaky připomínají mastitidu. Rakovinové buňky blokují kanály lymfatického systému v prsu, což vyvolává rozvoj zánětu v tkáních. Příznaky připomínají infekční onemocnění.

Nádor může být také smíšeného typu, když se kombinuje několik forem rakoviny a vytvoří se jejich vlastní typ novotvaru. Léčba v takových případech je plánována s přihlédnutím k charakteristikám průběhu onemocnění..

Příčiny a faktory vývoje

Existuje řada důvodů, proč se může vyvinout jakákoli forma rakoviny prsu:

 • kouření od dospívání;
 • nesprávná strava smažených tučných jídel obsahujících konzervační látky;
 • poranění mléčných žláz;
 • změny v hormonálních hladinách (potrat, těhotenství, menopauza atd.);
 • neplodnost;
 • nedostatek kojení;
 • pozdní porod;
 • nedostatek sexuální aktivity po 25 letech;
 • nepravidelný sex;
 • ekologie;
 • odložená zánětlivá onemocnění: mastitida, mastopatie atd.;
 • ozáření;
 • porušení fungování endokrinního systému;
 • obezita;
 • genetická predispozice.

Hormonální hladiny a nestabilita jsou nejčastějšími příčinami rakoviny prsu. Genetický faktor nebo dědičnost však hraje poměrně malou roli a extrémně zřídka ovlivňuje vznik novotvarů tohoto konkrétního typu. Mezi faktory vývoje nádorů patří také problémy reprodukčního systému - od častých onemocnění (včetně virových, bakteriálních, plísňových) až po dlouhodobé zachování panenství.

Pokud žena dříve měla rakovinu jednoho prsu, pak se po chvíli může onemocnění vyvinout ve druhém. Reprodukční systém zároveň není pojištěn. Dříve přenesená onkologická onemocnění těchto orgánů jsou tedy také faktory vývoje.

Příznaky a příznaky rakoviny prsu ve fázi III

Příznaky jsou různé a závisí na formě onemocnění. Prvními příznaky onemocnění jsou bolest a výskyt uzlin. S metastázami mohou být ovlivněny také okolní tkáně, jako je kůže. Pacient může zaznamenat:

 • bolest v postižené oblasti;
 • zarudnutí kůže;
 • výtok z bradavky, někdy smíchaný s krví nebo hlenem;
 • změna tvaru, velikosti a tvaru prsou;
 • přítomnost uzlin nebo hrudek v hrudníku;
 • změny na pokožce: odlupování, přerůstání, zvrásnění, zatažení (může se podobat pomerančové kůře);
 • zatažení bradavky (umbilizace);
 • otok postižených orgánových tkání;
 • vředy a eroze v místě léze (například u Pagetovy rakoviny jsou lokalizovány v oblasti bradavek);
 • otoky, hrudky v podpaží, stejně jako kolem bradavky;
 • ztráta váhy;
 • anémie;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • rychlá únava, slabost, celková nevolnost;
 • zánět v těle.

Žena může zpravidla mít podezření na onkologické onemocnění, když atypické projevy ovlivňují pokožku - vrásky, zatahování atd. Obvykle se jedná o známku toho, že nádor narostl na určitou velikost, což ovlivnilo kůži. Mnozí také chodí po palpaci (hmatem) k lékaři a zjistí, že v hrudníku jsou hrudky nebo uzliny, zvláště pokud pravidelně bolesti.

Nejjistější příznaky rakoviny prsu: hrudky v mléčných žlázách, změny tvaru, velikosti prsou, povrchu kůže a zvětšené lymfatické uzliny v podpaží

Klasická a diferenciální diagnostika

Diagnostika je obzvláště důležitá při určování nejen rakoviny jako nemoci, ale také její formy. Některé typy onemocnění jsou zaměňovány s méně nebezpečnými onemocněními: mastitida, mastopatie, benigní novotvary. Proto k určení přítomnosti rakoviny prsu stupně 3 by měla být přijata řada diagnostických opatření:

 • osmóza od mammologa, který hmatatelně určí, zda jsou v mléčných žlázách těsnění;
 • Ultrazvuk prsu. Umožňuje vám vidět trojrozměrný obraz nádoru;
 • mamogram. Toto je rentgenový snímek mléčných žláz, který umožňuje určit tvar, velikost nádoru, vyloučit mastopatii;
 • dodání testů na biopsii. Pokud je nalezena pečeť, provede se biopsie, která se odešle do laboratoře k určení typu a malignity onemocnění. benigní forma onemocnění je tímto způsobem vyloučena;
 • testy moči a krve. Povinná diagnostická studie. Bude odrážet přítomnost nádoru a zánětlivých procesů v těle;
 • počítačová tomografie. Poskytuje příležitost studovat strukturu mléčné žlázy a novotvarů;
 • magnetická rezonance. Upřesňuje údaje získané v jiných studiích.

Jedná se o profesionální přístup k diagnostice rakoviny prsu. Jako preventivní opatření by ženy ve věku od 35 do 80 let jednou za dva nebo dva roky měly být vyšetřeny odborníkem i mamografem..

Samodiagnostika je také dobrou metodou řízení situace, která vám umožní předcházet v počátečních stádiích rakoviny

Rakovinu prsu lze také najít u dětí a mužů. Proto je nutné při prvních známkách konzultovat s lékařem vyšetření a diagnostiku..

Léčba rakoviny prsu

Bylo prokázáno, že včasná léčba rakoviny prsu má vysokou pravděpodobnost úplného vyléčení. Současně se zvyšuje míra přežití a šance na rakovinu znovu několikrát klesá. Stupeň 3 rakoviny prsu je nejčastěji metastatický. Účinnost léčby bude do značné míry záviset na formě onemocnění a stupni malignity, agresivitě růstů.

Chemoterapie a hormonální terapie

Když je detekován karcinom prsu 3. stupně, v některých případech se používá chemoterapie a hormonální terapie. Ve skutečnosti jde pouze o první fázi léčby karcinomu v této fázi. Kromě jiných technik nepřinesou úplný výsledek..

Studie ukázaly, že ani malá velikost nádoru není zárukou, že se buňky nebudou šířit mimo postižený orgán. Výše uvedené typy terapie jsou vybírány individuálně na základě stavu pacienta, prevalence rakoviny a metastáz, menstruačního cyklu a schopnosti pacienta vyrovnat se s vedlejšími účinky, které mají léky na tělo. Tyto techniky umožňují ve třetí fázi zmenšit velikost novotvaru, snížit účinek metastáz na léze.

Chemoterapie může zabít a zpomalit růst rakovinných buněk. Doba trvání kurzu závisí nejen na stadiu, ale také na charakteristikách formy rakoviny. Léky této techniky se podávají buď intravenózně nebo orálně ve formě tablet. Chemoterapie se provádí cyklicky, to znamená v několika kurzech. Pomáhá s naprostou většinou typů rakoviny. Ve třetí fázi může být provedena ve spojení s hormonální terapií před chirurgickým zákrokem ke snížení velikosti nádoru. V některých případech se ženám, které se připravují na mastektomii, podávají léky v této kategorii, které mohou zmenšit i velké nádory. Díky tomu lze chirurgický zákrok nahradit lumpektomií.

Chemoterapie může zabít a zpomalit růst rakovinných buněk

Hormonální terapie může zpomalit nebo zastavit růst nádoru tím, že zabrání růstu nádorových buněk v přijímání hormonů. Ve skutečnosti takové léky blokují výživovou kapacitu nemoci, což umožňuje nejen zastavit růst, ale také zabránit vývoji v druhém prsu. Hormonální terapie je obvykle nabízena ve formě tablet, ale může být také podávána jako injekční terapie. Tato metoda inhibice rakovinných buněk trvá dlouhou dobu - až několik let. Ale v případě 3. stupně rakoviny prsu je hormonální (ve skutečnosti inhibiční) léčba posílena chemoterapií, aby se dosáhlo dvojího účinku: na jedné straně k omezení růstu a na druhé straně ke zničení stávajících novotvarů.

Chirurgická léčba (mastektomie). Zotavení po operaci

Chirurgická léčba se provádí pouze tehdy, když bylo možné kontrolovat růst nádoru pomocí chemoterapie a hormonálních léků. V takových případech se provádí mastektomie. Jedná se o operaci, při které je odstraněno prsa postižené novotvarem, stejně jako lymfatické uzliny. Prsní žláza je zcela odstraněna. Pomocí lumpektomie může chirurg odstranit část orgánu, která byla ovlivněna novotvarem.

Mastektomie se označuje jako radikální typ chirurgického zákroku. Pokud nádor silně narostl, lze odstranit část prsních svalů spolu s mléčnou žlázou a lymfatickými uzlinami. Ve skutečnosti je operace rozdělena do pěti typů:

 1. Radikální mastektomie (podle Halsteada) zahrnuje odstranění subscapularis a axilární tkáně, prsních svalů.
 2. Podle Urban: technika napodobuje radikální metodu, ale parasternální lymfatické uzliny jsou také odstraněny (pokud existují metastázy).
 3. Podle Paty-Dyson: mléčná žláza, subscapularis, axilární tkáň, pectoralis minor svalu jsou odstraněny.
 4. Podle Maddena: odstranění subscapularis, intermuskulární, axilární tkáně, lymfatických uzlin a mléčné žlázy současně.
 5. Pouze amputace prsou.

Operace probíhá v několika fázích, během nichž jsou odstraněny postižené tkáně:

 1. Přímé odstranění prsu.
 2. Odstranění tkáně s lymfatickými uzlinami (lymfadenektomie).
 3. Instalace drenážního systému pro odtok krve a zbytků tekutin z operovaných tkání.
 4. Šití rány.

Tvarování prsou plastickou chirurgií je možné, ale pouze po ukončení radiační terapie a období rekonvalescence. Z tohoto důvodu bude nutné konzultovat s příslušnými lékaři..

Mastektomie je účinnou součástí kombinované terapie, která může zachránit život

Mnoho žen po mastektomii čelí skutečnosti, že se necítí plné, ztrácejí zájem o sociální kontakty, sexuální život. Tento stav je často způsoben změnami v hormonálním pozadí, které ovlivňují duševní stabilitu. V tomto případě jsou antidepresiva často předepisována, pokud lékař vyhodnotí stav jako závažný. Protetika také pomůže při řešení estetického problému nedostatku prsou.

Mastektomie se neprovádí, pokud má pacient rakovinu prsu 3B a 3C v kombinaci se zánětlivými procesy v těle nebo samotný nádor způsobuje zánět.

Po operaci je obzvláště důležité sledovat zdraví pacienta, protože existuje riziko vzniku řady komplikací - od otoku lymfatických uzlin po zhoršenou pohyblivost a zakřivení držení těla. Aby bylo možné znovu začít žít a plně fungovat ve společnosti, je nutné podstoupit úplný průběh zotavení, fyzioterapie.

Mastektomie a lumpektomie. Porovnání dvou operací - video

Radiační terapie

Radiační terapie je někdy předepsána místo chemoterapie a v komplexní léčbě lze kombinovat různé metody. Tento přístup zajistí smrt rakovinných buněk v těle a sníží pravděpodobnost opakování rakoviny. Celý kurz trvá 5-7 týdnů. U ozařování s metastázami se očekává jeden postup denně. Pokud existuje částečný účinek na mléčnou žlázu, jsou možné dva postupy. Záření inhibuje růst nádorových buněk a brání jim v šíření do normálních tkání.

Přerušení léčby je možné na několik dní, pokud lidské tělo reaguje na radiační terapii příliš prudce a vyvolává kožní příznaky. Pod vlivem záření jsou také zničeny normální buňky, ale na konci kurzu se tělo postupně obnovuje. Ozařování se provádí nejčastěji na místech, kde se vytvořil nádor, a lymfatické uzliny jsou také náchylné k záření, které může šířit rakovinné buňky po celém těle..

Radiační léčba rakoviny prsu - video

Cílená terapie

Cílená terapie je novější léčba rakoviny. Je založen na dopadu ne tolik na samotný novotvar, ale na genetický materiál rakovinných buněk. Nádor tedy přestane růst. Používají se následující kategorie léků:

 • monoklonální protilátky:
  • Avastin;
  • Herceptin;
 • inhibitory enzymu aromatázy:
  • Letrozol;
  • Anastozol;
  • Exemestan;
 • antihormonální léky:
  • tamoxifen;
  • toremifen;
  • fulvestran;
  • Foreston;
  • phaslodex.

Cílené zacházení je považováno za šetrnější. Nedoporučuje se používat tento přístup jako samostatnou terapii, ale jako efektivní prvek kombinované léčby to bude stačit. Léky, které se používají v procesu ovlivňování novotvaru, mají nízkou toxicitu. Proto je lze použít i v případech, kdy existují kontraindikace jiných metod léčby, například ve stáří nebo ve vážném stavu pacienta. Cílené léky lze navíc použít také jako prevenci rakoviny..

Metody léčby rakoviny prsu - video

Doprovodná strava

V případě rakoviny prsu 3. stupně se doporučuje mít dílčí jídlo, při kterém se jídlo užívá každé 3 hodiny a až 6krát denně. Tento princip vyloží tělo, zabrání přejídání a postupně odstraní jeden z rizikových faktorů - obezitu. Části jsou rozděleny tak, aby byly malé, ale nezanechaly hlad. Výrobky, které konzumujete, by neměly být škodlivé, obsahovat konzervační látky, vůně a příchutě. Nejlepší možností je přejít na zdravé potraviny. Mezi povolené patří:

 • mastné ryby: makrela, sleď, jazyka, treska atd.
 • zelí (všechny druhy);
 • žlutá a zelená zelenina;
 • bobule, ovoce se spoustou vitamínu C;
 • rybí tuk;
 • lněná semínka;
 • vlašské ořechy;
 • rostlinné oleje;
 • minerální vody: Truskavec, Mirgorodskaya, Rychal-Su a tak dále;
 • čerstvě vymačkané džusy;
 • zelenina (rajčata, lilky, ředkvičky, dýně, zázvor atd.);
 • obiloviny (hnědá rýže, pohanka);
 • zelený čaj;
 • dýňová semínka.

Nejzdravější potraviny pro rakovinu prsu - fotografie

Potraviny, které je třeba vyloučit

Při výběru produktů je nutné dodržovat určitou rozmanitost a vědět, kdy přestat. Pokud se například necháte unést používáním lněného semínka, můžete vyvolat průjem, který vede ke zhoršení vstřebávání užívaných léků. Rovněž stojí za to vyloučit smažená, mastná a uzená jídla - tedy ta, která přímo poškozují tělo. Je nepřijatelné používat výrobky z obchodu, jako je majonéza a kečup, džusy, konzervy atd. Nepoužívejte následující produkty:

 • žáruvzdorné, živočišné tuky, margarín;
 • tučné mléčné výrobky;
 • bohaté vývary (je lepší dát přednost protějškům z domácího kuřecího nebo králičího masa);
 • okurky, uzeniny, konzervy, rychlá občerstvení, polotovary;
 • příliš slaná, sladká nebo kořeněná jídla;
 • nakládaná zelenina a domácí přípravky s octem;
 • cukrovinky, pekařské výrobky;
 • houby a pokrmy z nich;
 • tavené a solené sýry;
 • čokoláda, káva;
 • alkohol.

Nejlepším řešením by bylo přejít na správnou výživu, která vám poskytne více výhod, bude vás zdravější, vyživuje vás užitečnými a nezbytnými látkami a pomůže podpořit tělo v boji proti chorobám..

V případě rakoviny prsu je nutné vyloučit takový zlozvyk, jako je kouření.

Rakovina prsu a pravidla výživy - video

Prognóza léčby: jaké komplikace a důsledky jsou možné

Prognóza léčby rakoviny prsu stupně 3 závisí do značné míry na formě rakoviny, pohodě pacientky, velikosti, penetraci nádoru a stupni metastáz. Při léčbě moderními farmakologickými látkami a metodami existuje šance na zotavení z nemoci. Podle statistik se asi 70% pacientů dokázalo zbavit novotvaru a postupně podstoupit rehabilitaci.

V 65–75% případů je při správné léčbě možné prodloužit život pacienta o 10 let. ale to platí spíše pro rakovinu typu 3A. Jiné typy mají nižší desetiletou míru přežití: 3B - 10-40% a 3C - ne více než 10%. Snižuje také přežití a rozvoj možných komplikací po operaci:

 • lymphorea;
 • porušení pohyblivosti ramenního kloubu;
 • poruchy držení těla - zakřivení páteře;
 • bolestivý syndrom;
 • lymfostáza - lymfatický edém;
 • hnisání pooperačních jizev.

Všechny tyto komplikace se nemusí nutně vyskytnout u pacienta, zvláště pokud dodržuje doporučení lékaře v pooperačním a zotavovacím období. Pro zvýšení šance na přežití je nutné dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře, dodržovat dietu a správnou výživu, podstoupit období zotavení a fyzioterapii a také věnovat pozornost rizikovým faktorům, které mohou v době léčby stále přetrvávat - kouření, obezita, kontakt se škodlivými látkami, stres atd. Všechny negativní prvky musí být ze života pacienta vyloučeny.

Prevence

Prevence rakoviny prsu zahrnuje:

 • opětovné vyloučení rizikových faktorů pro vznik onemocnění;
 • udržování správného životního stylu;
 • dodržování stravy, omezení škodlivých potravin;
 • odstranění špatných návyků;
 • řešení problému obezity;
 • eliminace stresu ze života;
 • nástup sexuální aktivity před 25. rokem věku, narození dítěte do 30 let, kojení po dobu nejméně šesti měsíců;
 • Vyšetření mléčných žláz je povinné, zejména pokud nemoc již jednou byla. Lékařské kontroly jednou ročně.

Ohlasy pacientů podstupujících mastektomii

Ahoj! Chci vám říct o operaci a podělit se o svůj dojem. V ruských slovech se jedná o operaci úplného odstranění prsu a ponechání pouze kůže s bradavkou. Operace se provádí u rakoviny prsu. Trvá 4–5 dlátek, odstraní se celá mléčná žláza a část svalů pod ní. Místo mléčné žlázy je vložen implantát (kdokoli má peníze na implantát, v Kazani stojí jeden implantát 30 tr.), Zdarma jsem dostal implantát Expander v rámci federálního programu. Expandér je stejný implantát, jen je tvrdší a existuje speciální trubice, kterou je naplněn fyzicky. řešení požadovaného objemu. Expandér slouží také jako nosítka pro pokožku a lze jej nosit pouze přesně jeden rok. Ale Expander-Implant slouží až do konce vašeho života. Nedoporučoval bych nikomu, aby si to nasadil, po operaci jsem nemohl vstát z postele 4 dny, všechno mě velmi bolelo, bylo bolestivé dýchat. První měsíc se pohyboval při chůzi a způsoboval silné bolesti. Trubka od něj byla umístěna pod podpaží a nyní, když zvedl ruku, silně vyčnívá. Uplynuly 4 měsíce, je to těžké jako silně nafouknutý míč, nemohu na této straně spát, hodně to bolí. Neradím nikomu, aby si nasadil Expander-Implant, kdybych věděl, že to tak bude, shromáždil bych peníze a objednal implantát. být zdravý!

oksana131313

http://otzovik.com/review_4175639.html

Moje matka v 52 letech měla diagnostikovanou rakovinu bradavek 1. stupně. Nejedná se o rakovinu prsu, ale přesto byla rada - mastektomie. Moje matka samozřejmě souhlasila se vším... U rakoviny bradavek je to radikální způsob řešení problému - odstranění prsu. Ať jí Bůh dá zdraví, rozhodla se správně. Existovaly příklady, kdy známá žena po vyslechnutí diagnózy rakoviny prsu nebo srska... nechala částečně odstranit prsa (pak došlo k pekelnému relapsu, nechala si odstranit prsa úplně o šest měsíců později a o pár let později druhá). špatná situace v té době... Můj táta, po 20 letech manželství, se najednou rozhodl, že nechce žít se svou matkou (krize středního věku a tak dále), chce mladší ženu a to všechno. A vlevo. Nikdo mu neřekl, že s mou matkou něco není v pořádku, to bych samozřejmě řekl, ale moje matka požádala, aby byla zticha, protože s ním chce odejít a do pekla, a pak bude důvod zůstat, jako by ho přinutila... Výsledkem je, že se moje matka najednou ocitla s rakovinou prsu, její manžel odešel v 50 letech a byl podporován mnou a mými sestrami sám. Operace byla provedena zdarma. Mastektomie není jen odstranění prsu, ale také odstranění všech uzlin pomocí krevních destiček. Protože jí byla odříznuta prsa a v podpaží odstraněn uzlík tvorby krevních destiček atd. Procházela to tvrdě. Samotná operace je v celkové anestezii složitá. Odjezd - téměř půl dne. Přijel jsem v den operace večer, moje matka vůbec nebyla. Vedla mě na toaletu, nechtěla se kachna. Pak bylo všechno ještě těžší. Nejen, že nemáte prsa, ale musíte také držet celou paži v přísném pořadí. Nemůžeš jí ublížit, nemůžeš se jí ještě jednou dotknout, nemůžeš odtud vzít krev, hloupě ji zachráníš a je to. Psychologické chápání vašeho nedostatku prsou je hrozné. Nemocnice měla dokonce psychologa specializovaného na mastektomii, který chodil a mluvil... Sečteno a podtrženo. Po operaci to trvalo 5-6 let. Moje matka je díky bohu zdravá. Prošla strašnou chemií, ztratila vlasy, zhubla, trpěla, ale rakovina byla pryč. Pah-pah-Pah,,, Mnoho komplikací na vnitřních orgánech po chemii, ale co můžete dělat...

Nirlineva

http://otzovik.com/review_2206817.html

Včasné odhalení novotvarů prsu sníží úmrtnost. Proto je nutné pečlivě sledovat vaše zdraví a při prvním náznaku jít na mammologa. Pamatujte, že v pokročilých stádiích bude léčba mnohem obtížnější, často s komplikacemi a vysokým rizikem pro život pacienta.

Fáze 3 rakoviny prsu

Stupeň III rakoviny prsu (také nazývaný lokálně pokročilý karcinom prsu) je velký maligní nádor s metastázami v regionálních (poblíž mléčné žlázy) lymfatických uzlin.

Dnes na základě Evropské kliniky existuje moderní Centrum pro léčbu lokálně pokročilého karcinomu prsu. Proč jsme vytvořili takové centrum?

 1. Počet nemocných žen v Rusku neustále roste, potřebují vysoce kvalitní lékařskou péči. Před 30 lety lékaři zjistili přibližně 6 000 případů rakoviny prsu 3. stupně ročně a v posledních letech - více než 14 000. Prevalence se více než zdvojnásobila.
 2. Onkologické kliniky v Rusku často poskytují nedostatečně účinnou léčbu. Lékaři ne vždy předepisují léky v souladu s moderními standardy, bezdůvodně odmítají chirurgický zákrok a radiační terapii a ne zcela správně zvolí typ chirurgického zákroku.
 3. Dnes máme příležitost účinněji léčit tuto nemoc. V Rusku, Evropě a Severní Americe bylo provedeno mnoho studií, objevily se nové léčebné režimy, léky, zařízení.

Naším hlavním cílem je poskytovat moderní kvalitní lékařskou péči a zlepšit prognózu nemocných žen. Za tímto účelem pracují na evropské klinice lékaři různých specializací: chemoterapeuti, onkologové, chirurgové.

Proč je rakovina prsu 3. stupně nebezpečná?

Nejprve vysvětlíme, které nádory jsou obvykle zařazeny do této kategorie. Stupeň 3 rakoviny prsu má jednu nebo všechny následující:

 • Jedná se o velký maligní nádor o průměru více než 5 cm.
 • Roste do kůže: jsou otoky (vzhled pokožky připomíná „citronovou kůru“) nebo vředy.
 • V lymfatických uzlinách jsou metastázy, obvykle v podpaží: jsou zvětšené, přilnuté, husté.
 • Nádor roste hluboko do tkání pod mléčnou žlázou. Tento onkolog může během vyšetření identifikovat.

Často, i když je nádor ve stadiu I nebo II a není tak nebezpečný, má malou velikost. Žena si ji nevšimne nebo nevěnuje pozornost. Asi polovina pacientů jde k lékaři s rakovinou 3. stupně.

Lokálně pokročilý karcinom prsu je systémové onemocnění. To znamená, že odstranění pouze nádoru prsu nestačí pro úspěšnou léčbu. Orgány mají s největší pravděpodobností více mikroskopických metastáz, které se během vyšetření nezjistí, ale v budoucnu mohou způsobit relaps.

Rychlý růst nádoru, šíření na kůži, poškození lymfatických uzlin - každý z těchto tří příznaků zvyšuje riziko více metastáz. Každá žena potřebuje systémovou terapii - lékař nutně vyvíjí individuální léčebný režim, včetně moderních protinádorových léků.

Statistiky nejjasněji ukazují podstatu problému. Pokud není nádor léčen systémovou terapií, pak během příštích 10 let dojde k relapsu ve 100% případů.

Pravděpodobnost recidivy rakoviny prsu po lokální léčbě podle Federálního státního rozpočtového ústavu „Russian Oncology Center im. N.N.Blokhin "RAMS.

1 bod75% nádorových polí se tvoří
žlázové / trubicové struktury
2 bodyod 10% do 75% nádoru
3 body
Skupiny pacientů (bez adjuvantní systémové terapie)Pravděpodobnost recidivy nemoci do 10 let
T1-2N0M034%
T1-2N1M052%
T1-2N2M057%
T4 (edém kůže) N0-3M0100%

„Rychlá nemoc“

Lokálně pokročilý karcinom prsu je nádor s rychle rostoucími metastázami. V různých orgánech existují mikrometastázy, které nelze během vyšetření detekovat kvůli jejich malé velikosti. Ale později začnou růst, vznikají vzdálené metastázy. Ve fázi II rakoviny se to také může stát, ale ve fázi III je to mnohem rychlejší. Například:

 • ve stádiu II se rakovinové metastázy v játrech vyskytují v průměru po 3–3,5 letech;
 • ve stadiu III - v průměru po 2 letech.

Vědci se domnívají, že mikrometastázy 3. stupně jsou zpočátku větší a / nebo rostou rychleji.

Stupeň 3 rakoviny prsu je onemocnění, které se po léčbě často opakuje. Nádor začíná znovu růst v prsu nebo lymfatických uzlinách. Aby se minimalizovalo riziko recidivy, je nutné během operace odstranit všechny nádorové buňky a určitě podstoupit radiační terapii. Chirurg má velkou odpovědnost: musí zvolit správné množství operace, rozhodnout, které tkáně by měly být odstraněny. Z tohoto důvodu je prognóza rakoviny prsu ve stadiu III vždy závažnější než v raných stadiích. Ale onkologie se aktivně vyvíjí a moderní režimy léčby se staly účinnějšími..

Diagnostika

Biopsie zůstává jednou z nejdůležitějších diagnostických metod pro rakovinu prsu. Lékař obdrží fragment nádoru a odešle jej do laboratoře k analýze. Nejčastěji se nádorová tkáň odebírá pomocí speciální jehly, která se zavádí do mléčné žlázy pod rentgenovou nebo ultrazvukovou kontrolou..

Fáze 3 léčby rakoviny prsu

Dnes se stává stále důležitějším molekulární genetický výzkum, během kterého se studují geny nádorových buněk, jejich vlastnosti (například citlivost na hormony a chemoterapeutické léky). Získaná data pomáhají lékaři vybrat nejúčinnější léky pro každého pacienta a správně vybudovat taktiku léčby. Molekulární genetická analýza vám umožní pochopit, jak se bude nádor chovat v budoucnu, abyste mohli nejpřesněji určit prognózu.

Současný léčebný režim pro tuto formu rakoviny je následující:

 1. Předoperační chemoterapie nebo hormonální terapie.
 2. Úkon.
 3. Adjuvantní léčba po operaci.
 4. Následná systémová terapie a sledování onkologem.
 5. Předoperační systémová terapie.

Aby terapie přinesla maximální účinek, lékař ji plánuje po biopsii a molekulárně genetické analýze:

 • pokud je nádor citlivý na hormony, je předepsána hormonální terapie;
 • v ostatních případech se chemoterapie provádí protinádorovými léky - cytostatiky.

Hlavním cílem předoperační léčby je zmenšit velikost nádoru a zajistit jeho resekovatelnost. Následně lze nádor zcela odstranit a minimalizovat riziko recidivy.

Fáze 3 chirurgie rakoviny prsu

U každého pacienta se lékař snaží provést radikální operaci - úplné odstranění celého nádoru a postižených lymfatických uzlin. Rozsah chirurgického zákroku se může lišit v závislosti na počátečním stavu nádoru. Někdy je léčba zahájena spíše chirurgickým zákrokem než chemoterapií. V takových případech je chirurgický zákrok paliativní - neprovádí se k odstranění nádoru, ale k boji proti komplikacím nádorového procesu.

Je možné obnovit tvar prsu ihned po operaci?

Během operace je často nutné odstranit celou mléčnou žlázu nebo její většinu. To výrazně mění vzhled ženy, což často vede k psychickým problémům a depresím. Obvykle lze provést rekonstrukční operaci hned a prsa lze vrátit do normálního tvaru. Ale u pacientů s obezitou, cukrovkou, u žen, které kouří, se pooperační rány hojí déle, horší. Z tohoto důvodu musí být kurzy chemoterapie a radiační terapie odloženy. V takových případech se nedoporučuje okamžitě provádět plastickou operaci prsu. To lze provést později..

Adjuvantní terapie

Po operaci jsou ženám s lokálně pokročilým karcinomem prsu předepsána radiační terapie. Rovněž se provádí systémová terapie. Vybírá se v závislosti na výsledcích molekulárně genetické analýzy. Pokud je nádor citlivý na hormony, je hormonální terapie předepsána po dobu 5-6 let. U HER2-pozitivních nádorů cílená léčba (trastuzumab a další léky).

Během prvních 5 let po operaci je nutné každých 3–6 měsíců navštívit onkologa. Následně - každých 6–12 měsíců. Lékař sleduje stav ženy a hodnotí účinnost léčby.