4. stupeň rakoviny plic s metastázami

Angiom

Rakovina plic je jedním z nejběžnějších typů rakoviny. V rozvinutých zemích vede nejen v četnosti výskytu, ale také v počtu úmrtí. Rozšířený výskyt tohoto onemocnění je způsoben skutečností, že mezi hlavní příčiny jeho výskytu patří kouření tabáku, život ve špatných podmínkách prostředí a práce v nebezpečných podnicích. Léčba je komplikována skutečností, že v plicích nejsou bolestivé nervové zakončení a pacient nemusí po dlouhou dobu pociťovat příznaky, které by ho skutečně upozornily, nebo by si je mohly zaměnit s příznaky jiných onemocnění dýchacího systému a samoléčby. Proto je tento typ onkologie často určen až v pozdějších fázích..

Obsah

Jak se vyvíjí rakovina plic

Rakovina plic může být centrální a periferní, stejně jako mediastinální a diseminovaná. Tato klasifikace je založena na lokalizaci primárního zaměření nemoci. V jeho rámci závisí jeho průběh a doba nástupu prvních příznaků na formě onkologie..

Centrální forma. Zahrnuje onkologii, která se vyvíjí ve velkých průduškách: hlavní, střední, lobární, segmentální a subsegmentální. Je charakterizován tvorbou malobuněčného a dlaždicovobuněčného nádoru. První příznaky jsou:

 • suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů; suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů;
 • chraplák;
 • pískání při dýchání;
 • opakující se nebo jemná bolest na hrudi.

Pokud se vyskytne některý z těchto příznaků, měl by pacient vyhledat lékařskou pomoc k provedení testování. Identifikace onkologie pomůže:

 • fluorografie (ale v raných stádiích může onkologický nádor vypadat podobně jako jiná onemocnění dýchacího systému);
 • počítačová tomografie hrudníku;
 • PET-CT.

K potvrzení diagnózy lze použít následující:

 • bronchoskopie (ke studiu průdušek na přítomnost novotvarů);
 • biopsie nádoru, pokud je viditelná v tracheobronchiálním stromu (za účelem stanovení stupně malignity);
 • transtorakální punkce, pokud nádor není centrální, ale periferní.

Periferní forma Tento typ onkologie se vyvíjí z epitelu menších průdušek nebo je lokalizován v buněčném parenchymu, roste v tloušťce plicní tkáně. Nebezpečí je, že vykazuje příznaky mnohem později než rakovina průdušek. Nádor může dosáhnout velkých rozměrů bez projevů příznaků. Mnoho pacientů nepodstoupí preventivní prohlídky a dokonce odmítají léčbu s odvoláním na absenci hmatatelných projevů onemocnění. Často je takový nádor detekován náhodou během vyšetření nebo při výskytu závažnějších příznaků..

Mediastinální forma Je charakterizována četnými metastatickými lézemi mediastinálních lymfatických uzlin, ve kterých není detekována lokalizace nádoru v plicích.

Diseminovaná forma (primární karcinomatóza). To zahrnuje mnohočetné plicní léze bez prokázané lokalizace primárního nádoru v jiných orgánech. Více než polovina případů rakoviny se vyskytuje v pravé plíci, zejména v horním laloku.

Stage klasifikace

V domácí onkologii existují 4 stadia aktivního průběhu onemocnění, která se týkají pouze nemalobuněčného karcinomu. Jejich trvání je v každém jednotlivém případě velmi individuální a určuje je klinický obraz, který je sledován řadou vyšetření. Tato klasifikace zohledňuje časné formy rakoviny. Čtyři aktivní fáze předcházejí další dvě:

 • latentní, během něhož lze přítomnost rakovinných buněk určit pouze analýzou sputa nebo vody získané jako výsledek bronchoskopie;
 • nula (neinvazivní rakovina), kdy jsou nádorové buňky detekovány pouze ve vnitřní výstelce plic.

V naprosté většině případů není časná rakovina diagnostikována..

První fáze. Je rozdělena do dvou fází:

 • za prvé, nádor roste do vnitřní tkáně plic, dosahuje velikosti až 3 cm, zatímco je obklopen zdravou tkání, neovlivňuje průdušky a lymfatické uzliny;
 • pak může růst do pohrudnice a průdušek přesahujících velikost 3 cm.

Druhá fáze. Zde se objevují výraznější příznaky:

 • dušnost;
 • zvuky a pískání při dýchání;
 • kašel s krví ve sputu, hemoptýza;
 • bolest na hrudi.

V tomto případě může být samotný nádor v rozmezí 5-7 cm, aniž by ovlivnil lymfatické uzliny nebo v nich byly metastázy, stejně jako ovlivnil pohrudnici a srdeční membránu, ale nepřesáhl 5 cm.

Fáze tři. Tumor ovlivňuje lymfatické uzliny, pleuru a hrudní stěnu. Metastázy se šíří dále: do průdušnice, krevních cév, jícnu, páteře, klíční kosti a srdce. Obtížné dýchání. Velikost novotvaru přesahuje 7 cm.

Fáze čtyři. Je to terminál a má nevyléčitelnou formu. Nádor přesahuje plíce a šíří se do sousedních orgánů. Metastázy jsou rozsáhlé a mají vzdálenou lokalizaci. Spojuje se zánět pohrudnice, perikarditida - samostatně nebo společně. Metastáza se vyskytuje lymfogenními (lymfatickými cévami) a hematogenními (krevními cévami) cestami. Všechny klinické projevy se výrazně zvyšují. Mezi primárními (místními) projevy je patrné, že:

 • kašel se stává oslabujícím;
 • Přidá se sputum charakteristické karmínové barvy, podobné konzistenci jako želé, může také obsahovat hnis;
 • bolesti na hrudi jsou stále intenzivnější.

Mohou se také jasně projevit sekundární příznaky způsobené metastázami:

 • poruchy kardiovaskulárního systému;
 • syndrom horní duté žíly (v důsledku zhoršeného průtoku krve);
 • potíže s průchodem jídla jícnem;
 • potíže s mluvením, polykání;
 • duševní poruchy;
 • bolest v jiných orgánech a končetinách.

Obecný stav se také zhoršuje, a proto se cítí:

 • slabost, apatie, zvýšená únava;
 • významná ztráta hmotnosti;
 • vysoká teplota;
 • a další.

Fáze 4 léčby

Pokud má pacient rakovinu plic 4. stupně s metastázami do jiných orgánů, pak bude hlavním cílem jeho léčby zmírnit jeho stav a prodloužit průměrnou délku života. Volba léčebného režimu je ovlivněna prognostickými faktory, které se tvoří na základě komplexního vyšetření s použitím velkého množství technik. Jelikož je stádium nevratné, bude uklidnitelné; tuto formu rakoviny nelze zcela vyléčit..

Cíle paliativní péče. Všichni pacienti s rakovinou plic 4. stupně se zajímají, jak dlouho musí žít. Moderní medicína bojuje, aby zajistila, že na tuto otázku bude možné dát nejpozitivnější odpovědi. Za tímto účelem se provádí soubor opatření zaměřených na:

 • zmírnit příznaky;
 • snížit negativní vedlejší účinky terapie, léků;
 • zvýšit celkové přežití.

Obecný přístup k léčbě. Některé z postupů, které v některých případech mohou vést ke zlepšení stavu a prodloužení střední délky života, jsou:

 • radiofrekvenční ablace;
 • radioembolizace;
 • chemoembolizace;
 • použití monoklonálních protilátek;
 • jednotlivé vakcíny proti nádorům.

Standardy léčby. Radiace a chemoterapie se nejčastěji používají ve 4. stupni. V současné době je standardem léčby systémová chemoterapie, která zvyšuje přežití ve srovnání se symptomatickou terapií. Existuje několik možností systémové léčby rakoviny plic, včetně moderních:

 • cytotoxická chemoterapeutická činidla;
 • cílené (zaměřené na konkrétní cíl v těle) léky;
 • léky na imunoterapii.

Díky nim se léčba individualizovala, nyní může být založena na molekulárních a histologických charakteristikách nádoru. Díky výdobytkům moderní vědy a medicíny je možné identifikovat řidičské mutace, tj. „Vedoucí“ mutace - ty, které mají přímý dopad na růst maligního nádoru. To umožnilo identifikovat pacienty, kteří pozitivně reagují na cílenou farmakoterapii. Tento přístup je použitelný i při léčbě starších pacientů, kteří mají komorbiditu..

Počáteční systémová terapie. Informace se používá k určení vektoru:

 • o morfologické, molekulární a histologické povaze nádoru;
 • lokalizace metastáz;
 • celkový stav pacienta;
 • o všech symptomatických projevech;
 • o přítomnosti identifikovaných mutací atd..

V této fázi lze následující studie zpočátku nebo opakovat v různých kombinacích:

 • obecné klinické;
 • RTG (rentgen hrudníku ve dvou projekcích, kontrastní vyšetření jícnu, tomografie, zonografie, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopie, diagnostický pneumotorax, angiografie, bronchografie);
 • cytologické vyšetření sputa po bronchoskopii;
 • pomocí chirurgických metod (biopsie, punkce, mediastinotomie, diagnostická torakotomie, laparoskopie);
 • Ultrazvuk;
 • radionuklidové metody (skenování kostí a dalších orgánů);
 • laboratorní stanovení nádorových markerů atd..

Dále lze vybrat kombinace chemoterapie a biologických léků, imunoterapie.

Následná léčba. Počáteční chemoterapie, která se provádí pomocí platinových léků, obvykle trvá 4 až 6 cyklů. V tomto množství dosáhne terapie maximálního účinku a pokud budete pokračovat po dobu 6 nebo více cyklů, povede to ke zvýšení toxického účinku na tělo. Studie ukazují, že nejméně 30% pacientů s rakovinou plic 4. stupně, u kterých dojde k progresi po chemoterapii první linie, může být kandidátem na léčbu druhé linie. Jmenování druhého kurzu chemoterapie (tentokrát s přípravkem "Doxacel") se provádí s přihlédnutím k:

 • celkový stav pacienta;
 • průběh předchozí léčby;
 • molekulární stav nádoru.

V některých případech tento lék pomáhá zmírnit příznaky a zvýšit průměrnou délku života pacienta v průměru o 3 měsíce. Po chemoterapii první i druhé linie mohou být předepsány imunobiologické a další podpůrné souběžné léky.

Proč jsou metastázy nebezpečné? Metastázy ve 4. stupni rakoviny plic jsou osamělé, jednotlivé (až 5 ložisek) a četné. Jakékoli maligní novotvary ve 4. stadiu onemocnění jsou charakterizovány vysokou hustotou, díky níž se podobají kamenné nebo kostní tkáni. Jsou schopni společně růst do jediného novotvaru, což negativně ovlivňuje fungování sousedních orgánů a celkovou prognózu. V průduškách vytvářejí metastázy příznivé prostředí pro reprodukci patogenních mikroorganismů, což narušuje sterilitu vzduchu. Z tohoto důvodu může dojít k tvorbě hnisu. Poškození a stlačení orgánů, do kterých vyrostly metastázy, způsobuje poruchy jejich funkce, včetně kritických.

Léčba. V těle pacienta mohou být metastázy, které lze odstranit nebo léčit stereotaktickou radiační terapií:

 • oligometastázy citlivé na radiofrekvenční ablaci;
 • novotvary, které pokračují v růstu v mozku během cílené chemoterapie (obvykle kvůli nedostatečné propustnosti hematoencefalické bariéry).

V tomto případě je vhodné je resekovat nebo provést radiační terapii. Pokud jsou detekovány metastázy v kostních tkáních, provádí se další prevence patologických zlomenin a syndromu bolesti, včetně použití bisfosfonátů.

Výstup

V současné době probíhá v oblasti onkologie výzkum zaměřený na vývoj nových léků a identifikaci markerů, pomocí kterých bude možné předpovědět reakci pacienta na plánovanou léčbu (prediktory). V posledním desetiletí díky těmto studiím došlo k vědeckému průlomu v porozumění patologii rakoviny plic, včetně 4. stupně. Díky němu se objevila cílená terapie - účinnější, při jejímž použití se snižuje škodlivý účinek na zdravé buňky. Rakovina plic 4. stupně v současné době prochází paliativní terapií, která pomáhá zmírnit příznaky a prodloužit život pacientů.

Fáze 4 rakoviny plic

Novotvary dýchacího systému patří mezi maligní nemoci na 1. místo. Rakovina plic 4. stupně je konečnou fází vývoje nádoru v těle, protože způsobuje šíření rakovinných buněk do plic, lymfatických uzlin a dalších orgánů - mozku, kostí, jater, sleziny. V této fázi je častěji diagnostikována patologie, což negativně ovlivňuje další prognózu.

Důvody rozvoje

Poslední fáze rakoviny plic nenastává okamžitě, ale přechází z 0 do 3 fází vývoje. Neexistuje jediná teorie, která by vysvětlovala, proč se normální buňky začínají dělit a růst atypicky. Existují rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost nádoru:

 • případy patologických novotvarů v rodině;
 • genové mutace;
 • kouření;
 • kontakt s karcinogeny;
 • pracovat ve škodlivém podniku;
 • onkoviry;
 • radioaktivní záření;
 • autoimunitní onemocnění;
 • HIV;
 • Chronická bronchitida;
 • benigní nádory.

Přítomnost několika faktorů významně převažuje nad pravděpodobností malignity plic.

Příznaky manifestace

Onkologie dýchacího systému zahrnuje místní a obecné klinické příznaky. Mezi první patří dušnost, bolest na hrudi, chronický kašel a respirační selhání. Osoba vylučuje hlen v hrudkách zelené barvy se šarlatovými inkluzí. Pacienti nemusí věnovat pozornost nespecifickým příznakům, zvláště pokud po celý život došlo ke zneužívání nikotinu. Projevy nemoci se často nejprve jasně projeví až v tomto stupni..

Mezi běžné příznaky rakoviny plic 4. stupně patří malátnost, slabost, zdravotní postižení a letargie. Tělesná teplota pravidelně stoupá na subfebrilní hladinu, dochází k depresi a apatickému stavu. Nemocní hlásí pokles zájmu o život, změnu rytmu spánku a bdění, nestabilitu nálady a kritický úbytek hmotnosti bez zjevného důvodu.

Diagnostika

Čtvrtá fáze rakoviny plic je charakterizována objektivními příznaky. Při poslechu uslyšíte hlučné dýchání a sípání v plicních sklípcích. Tato fáze vývoje onemocnění je doprovázena metastázami do lymfatických uzlin, které se zvětšují a při palpaci jsou bolestivé. Laboratorní metody zahrnují:

 • Kompletní krevní obraz, indikující anémii, zvýšené ESR.
 • Biochemický výzkum. Analýzy ukazují na hypoproteinemii, vysoký C-reaktivní protein, známky intoxikace těla.
 • Analýza sputa. Označuje zvýšené množství hlenu, krve, patologických inkluzí.
 • Krevní testy na nádorové markery. Ve studii významná odchylka výsledků od normy.
Zpět na obsah

Instrumentální metody

Jaké zacházení?

Chirurgický zákrok

Rakovina plic 4. stupně nemusí být vždy odstraněna. Operace se provádí v případě poškození nejvýše 2 laloků orgánu, aby se zachovala normální funkce dýchání. Zřídka se provádí celková pneumonektomie (úplná resekce plic), protože je velmi traumatizující. Léčba v této fázi onemocnění je zaměřena na zlepšení stavu pacienta a prodloužení života. Starší pacienti nevyžadují chirurgický zákrok, protože to představuje značnou zátěž pro tělo.

Jiné metody

Léčba rakoviny ve stádiu 4 konzervativními metodami se provádí ke snížení velikosti nádoru a prevenci dalšího šíření maligních buněk. Chemoterapeutické léky se podávají intravenózně v průběhu 2-4 týdnů. Počet kurzů je stanoven individuálně. Novotvar je léčen radiační terapií, imunitními látkami, cílenou metodou, radiofrekvenční ablací. Nelze však vyléčit rakovinu ve 4 fázích, proto všechny metody odkazují na paliativní péči zaměřenou na prodloužení života pacienta a normalizaci stavu před smrtí.

Lék na rakovinu dosud nebyl vynalezen, proto, aby bylo možné agresivně ovlivnit nádor a zlepšit život pacienta, je nutné komplexně použít všechny terapeutické metody.

Délka života a co se stane?

Jak dlouho musí pacient žít, závisí na stupni metastáz, citlivosti na použitou terapii, komplikacích a typu rakoviny. Pětiletá míra přežití u nemalobuněčného karcinomu je 1%, u malobuněčného karcinomu - 2%. Pacienti častěji neumírají na nádor, ale na komplikace vzniklé na pozadí. Patří mezi ně zápal plic, pleurisy, závažné respirační selhání, zhoršený odtok lymfy.

Jaká je předpověď?

K úmrtí na rakovinu plic 4. stupně dochází u většiny pacientů rychle, protože mnohočetné metastázy ovlivňují životně důležité orgány a intoxikace těla produkty metabolismu nádorů tělo vyčerpává. Pokud je nemoc léčena všemi nezbytnými metodami, zvyšuje se průměrná délka života a její kvalita. Ale 4 lžíce. má špatnou prognózu, protože malý počet pacientů žije déle než 5 let, zatímco jiní zemřou do 1 roku léčby.

4. stupeň rakoviny plic a příznaky před smrtí

Rakovina plic je rakovina, která nejčastěji postihuje kuřáky. Rakovina se často v počátečních stádiích vyvíjí asymptomaticky a člověk ani netuší, že je již nemocný. Když se malátnost stává trvalou, jde člověk k lékaři, ale je příliš pozdě. Málokdo ví, jak nemocní lidé umírají na rakovinu plic. To je skutečná tragédie nejen pro samotného umírajícího, ale také pro jeho rodinu a přátele..

Nemoc se nevyvíjí podle pohlaví, muži i ženy mohou onemocnět stejně.

 • Krvácející
 • Komplikace po chemoterapii
 • Asfyxie

Hlavní příznaky terminálního stadia

Konečné stádium rakoviny je poslední (čtvrté) neopravitelné stádium onemocnění, kdy nádorové buňky nekontrolovatelně rostou a jsou distribuovány po celém těle. Smrt na rakovinu plic je v této fázi nevyhnutelná.

V moderní medicíně neexistuje účinná léčba maligních nádorů plic. Pokud v raných fázích stále existuje šance na uzdravení, pak ve fázích 3 a 4 onemocnění postupuje tak rychle, že již není možné ji zastavit.

Stávající metody léčby jsou schopné prodloužit život pacienta a zmírnit utrpení pouze na krátkou dobu. Rakovina plic 4. stupně je charakterizována určitými příznaky, které se objevují před smrtí:

 1. Ospalost a únava, i při malé fyzické námaze. To je způsobeno zpomalením metabolismu na pozadí dehydratace. Pacient často spí po dlouhou dobu. Nerušte ho.
 2. Snížená chuť k jídlu. Stává se to kvůli tomu, že tělo potřebuje stále méně energie. Stává se pro něj obtížné trávit těžké jídlo, jako je maso, takže ho pacient odmítá jíst a vyžaduje jednoduchou kaši. Před smrtí je člověk tak slabý, že nemůže fyzicky spolknout jídlo. V takovém případě by pacientovi měla být často dána voda k pití a zvlhčené suché rty. Nemůžete vynutit krmení.
 3. Slabost. Vyplývá z nedostatku síly. Pacient jí málo a podle toho také málo energie. Není schopen dělat základní věci - zvednout hlavu, otočit se na bok. Milovaní by tam měli být a poskytovat mu pohodlí..
 4. Apatie. Dochází k zániku vitality. Pacient se přestává zajímat o události kolem sebe, stahuje se do sebe a izoluje se - to je pro umírajícího člověka přirozené. Zkuste tam prostě být, mluvit s nemocnými, držet vás za ruku.

Dezorientace a halucinace. Vznikají v důsledku narušení fungování orgánů a zejména mozku (nedostatek kyslíku). Pacient může mít výpadky paměti, řeč může být nekoherentní a nesmyslná.

Musíte být trpěliví, oslovit ho klidně a jemně a pokaždé volat své jméno.

 • Venózní skvrny. Objevují se na pozadí zhoršeného krevního oběhu. Krev nerovnoměrně naplňuje cévy. Nejprve se na nohou začnou objevovat vínové nebo modravé skvrny kontrastující s bledou kůží. Obvykle se objevují v posledních dnech nebo hodinách smrti..
 • Dušnost a dušnost. Doprovázejí umírajícího muže až do samého konce. Dýchání se někdy stává chraplavým a hlasitým - pak musí pacient zvednout hlavu a položit další polštář nebo sedět v polosedě. Dýchání je obtížné kvůli zvětšení velikosti nádoru a hromadění exsudátu v plicích.
 • Porušení močení. Objevuje se kvůli špatné funkci ledvin. Pacient pije málo, moč je nasycena hnědým nebo načervenalým odstínem. Dochází k selhání ledvin, toxiny vstupují do krevního řečiště, pacient upadne do kómatu a poté zemře.
 • Otok dolních končetin. Vyskytuje se v důsledku selhání ledvin. Místo vylučování venku se tělesné tekutiny hromadí v těle, zejména v nohou. Hovoří o blízké smrti.
 • Prudká změna tělesné teploty. Ruce a nohy jsou studené. Důvodem je zhoršený krevní oběh. V posledních okamžicích života proudí krev z periferií do životně důležitých orgánů. Nehty jsou namodralé. Pacient by měl být pokryt teplou přikrývkou..
 • Nesnesitelná bolest. Vyskytují se, když jsou orgány poškozeny nádorem (metastázy). Jsou tak silné, že pomáhají pouze narkotika..
 • Příznaky se u každého pacienta liší. Závisí to na individuálních charakteristikách organismu a závažnosti onemocnění (lokalizace ložisek). Stav nevyléčitelně nemocného se každým dnem neustále zhoršuje.

  Jak umírají pacienti v konečné fázi rakoviny?

  Není možné určit, jak dlouho bude člověk s rakovinou IV. Stupně žít. Dá se jen spekulovat na základě konkrétních znaků. Proces umírání na rakovinu plic je podobný umírání na jiné nemoci..

  Osoba si již uvědomuje, že umírá, a je připravena to přijmout. V posledních dnech svého života jsou pacienti s rakovinou obecně neustále ponořeni do spánku, ale někteří naopak mohou zahájit psychózu a trvat dlouhou dobu.

  Smrt nastává postupně a postupně:

  1. Predagonia. Jsou pozorovány závažné poruchy centrálního nervového systému, emoční a fyzická aktivita je snížena, krevní tlak prudce klesá, pokožka zbledne. Pacient může být v tomto stavu po dlouhou dobu, pokud je poskytována zvláštní péče..
  2. Muka. Je charakterizován zastavením krevního oběhu a dýchání na pozadí narušení rovnováhy životních funkcí, když jsou tkáně nerovnoměrně nasyceny kyslíkem. Kvůli tomu dochází k smrti. Tato fáze trvá asi 2-3 hodiny.
  3. Klinická smrt. Osoba je považována za mrtvou, protože se zastaví všechny tělesné funkce, s výjimkou metabolických procesů v buňkách. V jiných případech může být pacient resuscitován po dobu 5-7 minut, ale s rakovinou 4. stupně je tato fáze nevratná a klinická smrt se vždy změní na biologickou.
  4. Biologická smrt. Poslední fáze charakterizovaná úplným dokončením vitální činnosti celého organismu (tkání a mozku).

  Proces umírání je individuální a u každého pacienta probíhá odlišně. V tuto chvíli musí být pro umírajícího vytvořeny podmínky pro klidný odchod ze života. Je důležité si uvědomit, že v posledních chvílích života by si měli být příbuzní blízcí a poskytovat nevyléčitelně nemocnému člověku pohodlné podmínky.

  Příčiny úmrtí u pacientů s rakovinou plic 4. stupně

  U rakoviny plic se rychle rozvíjejí metastázy, které pronikají do kostí, sousedních orgánů a mozku.

  Když nádor ovlivní plicní tkáň a nádorové buňky se aktivně množí, dojde buď k úplné destrukci této tkáně, nebo k zablokování kyslíku - což v obou případech snižuje vitalitu těla a vede k smrti. Příčiny úmrtí na rakovinu plic mohou být:

  • krvácející,
  • důsledky chemoterapie,
  • asfyxie (udušení).

  Krvácející

  Krvácení ve 30-60% případů je příčinou úmrtí onkologických pacientů. Všechno to začíná výskytem krve ve sputu, jehož množství se časem zvyšuje. To je způsobeno nárůstem nádoru a výskytem vředů na bronchiální sliznici. Může se vyvinout absces nebo zápal plic. Cévy průdušek jsou poškozeny s následným silným krvácením, které vede ke smrti.

  Plicní krvácení je považováno za nejnebezpečnější:

  • Asfyxie (plíce plné krve) - resuscitační akce jsou neúčinné, smrt může nastat do 5 minut,
  • Zvlněné kontinuální - krev proudí do plic.

  Komplikace způsobené rakovinou plic (penetrace metastáz do jiných orgánů) mohou způsobit krvácení do střev, což může způsobit smrt pacienta..

  Komplikace po chemoterapii

  Tato metoda léčby se používá ke zničení a zastavení růstu nádorových buněk v počátečních stádiích onemocnění a jako další opatření (příprava pacienta na chirurgickou léčbu).

  Rakovinový nádor s metastázami výrazně snižuje imunitní systém. Chemoterapeutické léky ničí rakovinné buňky, ale významně snižují ochranné funkce oslabeného těla.

  Ihned po terapii proto může pacient po určitou dobu pociťovat úlevu, ale pak dojde k prudkému zhoršení stavu, ztrátě síly a progresi onemocnění s fatálním následkem..

  Asfyxie

  Tekutina z rakovinných infiltrátů se postupně hromadí v plicích a způsobuje udušení. Pacient se začne dusit a umírá. Medicína dosud nezná metody zmírnění takového stavu pacienta. Úzkost, do které jsou pacienti s rakovinou plic ve stadiu 4 odsouzeni k zániku, je obtížné popsat, ale bohužel to všichni zažívají..

  Léky proti bolesti

  Léky proti bolesti, kterých je mnoho, šetří utrpení pacientů s rakovinou, ale pouze lékař může vybrat nejvhodnější pro konkrétního pacienta. Bolesti jsou různé intenzity, takže úkolem lékaře je určit individuální dávkování.

  Anestetická terapie zahrnuje použití sledovacích léků:

  • silné opiáty s vysokým obsahem omamných látek (morfin, fentanyl, oxykodon, metadon, diamorfin, buprenorfin, hydromorfon),
  • slabé opiáty s nízkým obsahem omamných látek (Tramadol, kodein),
  • pomocné léky:
  • Dexamethason, prednisolon - ke zmírnění otoků,
  • Topiramát, Gabalenin - proti záchvatům,
  • Diklofenak, ibuprofen, aspirin - nesteroidní protizánětlivé léky,
  • lokální anestetika a antidepresiva.

  U akutní bolesti můžete převzít léky proti bolesti, které jsou k dispozici na přepážce. Obvykle se jedná o levné perorální léky. Pokud bolest přetrvává, může lékař předepsat tablety nebo injekce přípravku Tramadol (předpis). Pacient by měl vést protokol o užívání léku včas, popsat bolest. Na základě těchto údajů lékař upraví frekvenci a dávku léků denně.

  Důležité! Je třeba přísně dodržovat plán pro zmírnění bolesti. Léčba bude neúčinná, pokud budou léky užívány nepravidelně.

  Když léky, které používají, přestanou fungovat, onkolog předepíše silné narkotické léky, jako je morfin nebo oxykodon.

  Fungují dobře s antidepresivy. U pacientů s poruchou funkce polykání nebo těžkou nevolností jsou vhodné lékové formy, jako jsou rektální čípky, kapky pod jazyk (jedna dávka jsou 2–3 kapky), náplasti (lepené každé 2–3 dny), injekce a kapátka.

  Mnoho pacientů s rakovinou se bojí vzniku závislosti na léčbě bolesti, ale je to extrémně vzácné. Pokud se stav během léčby zlepší, můžete dávku léku postupně snižovat. Léky proti bolesti způsobují ospalost, pokud s tím pacient není spokojen, může lékař snížit dávku na přijatelnou hranici bolesti.

  Výživa a péče o pacienty

  Čím více onemocnění postupuje, tím více je pacient závislý na pomoci druhých. Sám se nemůže hýbat, jít na toaletu, plavat a nakonec se dokonce otočit v posteli.

  Pro pohyb pacientů v hospicích existují chodci a invalidní vozíky, beznadějně nemocným pacientům se doporučuje komunikovat s psychologem, který je duševně připraví na nadcházející smrt.

  Pokud pacient začne zřídka vyprázdňovat střeva (přestávka po dobu delší než tři dny) a stolice ztvrdne, jsou předepsány klystýry nebo laxativa. K porušení dochází také v močovém systému. Často je vyžadován zavedený katétr. Se zánikem vitality pacientova chuť k jídlu také mizí. S každým jídlem a vodou se porce zmenšují. Když začnou problémy s polykáním, blízcí si mohou pouze zvlhčit ústa a rty..

  Poslední dny života člověka s rakovinou 4. stupně by se měly odehrávat v klidné atmosféře rodiny a přátel. Můžete s ním mluvit, číst mu knihy nebo zapínat uklidňující hudbu. Někdy se však stane, že pacient už nechce žít a myslí na sebevraždu, a to navzdory veškerému úsilí a péči příbuzných.

  V moderní společnosti se vedou debaty o eutanazii (v překladu z řečtiny - „dobrá smrt“) - jde o postup humánního způsobu, jak přerušit život nevyléčitelně nemocných lidí, a proč na žádost pacienta nemůže lékař zastavit jeho utrpení injekcí smrtelné dávky drogy.

  Jediným místem, kde je legalizována eutanazie, je stát Oregon. Lékařská etika prošla za posledních několik století řadou změn. Pokud se dříve věřilo, že by se mělo jednat pouze s nemocnými, nyní je věnována velká pozornost umírajícím..

  Statistiky úmrtnosti pacientů s rakovinou jsou zklamáním. Všechno komplikuje skutečnost, že v raných stádiích se rakovina nemusí nijak projevovat a při absenci specifické léčby během prvního roku asi 90% pacientů zemře..

  Je možné detekovat rakovinné buňky v plicích pouze absolvováním testu sputa, ale často se nachlazení připisuje oslabující noční kašel (jeden ze známek rakoviny plic). Každý by proto měl podstoupit preventivní lékařskou prohlídku včas a pravidelně..

  Fáze 4 rakoviny plic

  Epiteliální plicní tkáň je za určitých podmínek náchylná k maligním změnám ve struktuře buněk. Tato patologie v řadě onkologických onemocnění se nazývá rakovina plic. Vývoj procesu onemocnění je obvykle rozdělen do čtyř fází. Tento článek zdůrazňuje problémy související s rakovinou plic 4. stupně.

  Rakovina dýchacích cest: prognóza

  Různé druhy diagnostických opatření, které testují příznaky specifického období vývoje nádoru, umožňují lékařům předpovědět očekávanou délku života pacienta se smrtelným onemocněním.

  Prognóza poslední 4 fáze rakoviny plic je zklamáním. Znovuzrozené maligní buňky (metastázy) se v této fázi onemocnění šíří a ovlivňují další vnitřní orgány člověka po celém těle. Bez ohledu na to, kolik léčebných postupů pokračuje, bez ohledu na to, jaké moderní technologie se používají, po komplexním vyšetření lékaři stanoví prognózu současné formy onemocnění s přibližným životem pacienta.

  Dnes je podle svědectví onkologů nejlepším ukazatelem u pacientů s rakovinou plic pětileté přežití. To je odpověď na otázku: kolik lidí žije s rakovinou plic 4. stupně?

  Představuje deset procent z celkového počtu pacientů s diagnostikovaným sarkomem 4. stupně. Očekávaná délka života je v tomto případě přímo závislá na zavedení komplexních léčebných postupů předepsaných lékařem osobami trpícími onemocněním. Nejhorším scénářem prognózy ve čtvrté fázi, který vyjádřili lékaři, je nástup smrtelného výsledku za několik měsíců.

  4. stupeň rakoviny plic - příznaky

  Konečná fáze poškození dýchacích cest doprovázená projevy nových, dříve nezaznamenaných příznaků u pacientů:

  • prudký úbytek hmotnosti;
  • ztráta chuti k jídlu (v některých případech selhání trávicího systému s šířením metastáz do oblasti střev);
  • akumulace tekutiny v břišní dutině (ascites), v plicích (pleurisy);
  • špatná srážlivost krve;
  • doprovodná poranění ve formě kompresních zlomenin.

  Rakovina 4. stupně je charakterizována selháním jednoho nebo více orgánů, častěji než jiných:

  • ledviny;
  • nadledviny;
  • játra.

  Vzdálené metastázy v tomto bodě patologie se mohou tvořit jako maligní nádor v kostech kostry, druhé, dříve zdravé plíci v mozku.

  Bezprostředně před smrtí, pokud člověk zemře na rakovinu plic 4. stupně, a nikoli na vedlejší účinky průběhu onemocnění, například infarkt nebo vyčerpání, jsou možné dvě možnosti, které naznačují konečnou fázi onemocnění:

  • tělesná teplota stoupne na kritickou hodnotu. Utrpení spojené s obtížným dýcháním po několika hodinách končí smrtí pacienta.
  • pacient je ponořen do stavu strnulosti - téměř spící, se vzácnými záblesky vědomí, ve kterých je člověk schopen vyslovovat jednotlivá slova, aniž by pochopil jejich význam. V tomto stavu zůstává pacient 15-20 hodin před smrtí..

  Léčba 4. stupně s metastázami v různých orgánech

  Je však třeba říci, že kromě samoléčby doma může pacient a jeho příbuzní dnes počítat se specializovanými lékařskými a sociálními institucemi, které provádějí paliativní péči o nevyléčitelně nemocné. Lékařské centrum, které přijímá a poskytuje péči o pacienty na konci jejich nemoci, se nazývá hospic. Vážně nemocným lidem zde poskytuje pro tyto účely pohodlné podmínky speciálně vyškolený personál..

  Ambulantní a domácí léčba ve fázi IV je v zásadě lékem proti bolesti předepsaným lékařem.

  Typ bolesti u lidí se stejnou diagnózou onemocnění se může lišit, pokud jde o původ, intenzitu a trvání bolestivých pocitů. Poté, co lékař určí typ a amplitudu bolesti, předepíše adekvátní léčbu. V některých případech se jedná o narkotická analgetika:

  • paracetamol;
  • aspirin;
  • diklofenak, etodolak (v kombinaci);
  • ibuprofen, naproxen, ketorolac (v kombinaci);
  • ksefokam;
  • piroxikam;
  • meloxikam;
  • kyselina mefenamová.

  Narkotická analgetika předepsaná pro osobu s rakovinou mohou zahrnovat:

  • tramadol;
  • relanium;
  • sibazon.

  Úleva od silné bolesti se navíc provádí injekcemi s různou dobou trvání. Závislost těla na nich je plná odmítnutí jiných léků proti bolesti a neustálé potřeby zvyšovat dávku drogy, což ohrožuje nebezpečí drogové závislosti. Užívání těchto analgetik je přísně kontrolováno lékařem:

  • Kodein;
  • Trimeperidin;
  • Buprenorfin;
  • Pyritramid;
  • Fentonil;
  • Morfium.

  Léčba maligního nádoru dýchacích orgánů lidovými prostředky

  Bohužel neexistují žádné statistiky o léčbě rakoviny plic 4. stupně pomocí tradiční medicíny. Recepty na domácí léky, dotazy na výhody a účinnost různých druhů tinktur, domácí přípravky lze dnes snadno najít na fórech věnovaných této problematice a na internetu..

  1. Alkoholická tinktura z česneku. Jeden kilogram strouhaného česneku se nalije půl litru alkoholu (70%), trvá dva týdny na místě chráněném před světlem, filtruje se přes tenkou látku, užívá se před jídlem:
   • 3krát denně, jedna kapka;
   • každý následující den se dávka na měsíc zdvojnásobí (následuje pauza - 2 měsíce);
  2. Bylina jitrocel s medem. Nasekané čerstvé bylinkové listy se smíchají se stejným množstvím medu. Před jídlem použijte:

  • jedna jídelna 4krát denně (zaplavená vodou);
 • Infuze celandinu se zředí vroucí vodou (rychlostí: 1 polévková lžíce celandinu ve sklenici vroucí vody). Ochlaďte na pokojovou teplotu, konzumujte před jídlem:
  • jedna polévková lžíce 3krát denně - 2 týdny;
  • dvě polévkové lžíce 3krát denně - 4 týdny.
 • 4. stupeň rakoviny plic

  Rakovina plic je nebezpečná rakovina. Patologie rakoviny je charakterizována vysokou pravděpodobností úmrtí pacientů. Při absenci řádné léčby během prvních 12 měsíců se tvorba nádoru vyvíjí do poslední fáze. Fáze 4 zabije 90% dospělých. Důvod spočívá jak v nadměrné agresivitě, tak ve skutečnosti, že příznaky plicní patologie v raných fázích progrese se neobjevují a nezpůsobují podezření u člověka.

  V takových situacích se před diagnostikou primární rozšířený onkologický proces přesune do okolních tkání a vytvoří velké množství metastáz. Metastáza se šíří do sousedních orgánů a struktur. Výsledkem je, že situace vede ke smrti pacienta. Stupeň čtyři rakoviny plic není vhodný pro úspěšnou léčbu. Člověk není schopen překonat rakovinu. Ve čtvrtém stadiu je možné prodloužit život pacienta a zmírnit bolestivé příznaky pouze po určitou dobu, protože lidé ve stádiu 4 dlouho nežijí.

  Konečné příznaky rakoviny

  Konečný stupeň rakoviny je poslední fází. Ovlivněná buňka se nekontrolovatelně množí a postupem času pokrývá celé lidské tělo. Smrti na rakovinu plic se nelze vyhnout. Moderní lékařská praxe není schopna poskytnout účinnou léčbu proti onkologickým patologiím dýchacích orgánů.

  V raných stádiích se dospělí pravděpodobně úplně uzdraví z rakoviny. Ve stádiích 3 a 4 je však maligní proces charakterizován zrychlenou progresí; není možné blokovat vývoj onemocnění. Metody terapie nabízené lékaři jsou schopny v průběhu času prodloužit průměrnou délku života pacienta a zmírnit bolestivý stav. Stupeň 4 rakoviny plic je definován příznaky, které se objevují před smrtí:

  • Ospalost, rychlá únava bez ohledu na stupeň fyzické zátěže. Důvodem této situace je pomalý metabolický proces v důsledku dehydratace těla. Spánek pacienta trvá déle než obvykle. Vyrušování oběti se však nedoporučuje..
  • Snížení nebo ztráta chuti k jídlu - lidské tělo vyžaduje méně živin. Trávicí trakt má potíže s trávením těžkých potravin. Strava se proto mění. V nabídce místo masových pokrmů převažují kašovitá jídla. Před smrtí je pacient zbaven energetických zásob v těle a není schopen sám polykat jídlo. Zde se doporučuje často podávat vodu a sledovat vlhkost suchých rtů. Nemůžete nutit pacienta krmit.
  • Slabost v těle je nedostatek energie. Kvůli snížení příjmu potravy je nedostatek síly. Osoba je zbavena možnosti zvednout části těla a otočit se na bok. Péče o příbuzné je proto nezbytná k zajištění pohodlí..
  • Apatický stav - nastává po poklesu energie. Člověk ztrácí zájem o život, o světové události. Výsledkem je, že se oběť stáhne do sebe. Během takového období je důležitá podpora blízkých..
  • Dezorientace a halucinogenní obrazy - funkce mozku je narušena. Dochází ke zhoršení paměti, řečových schopností.
  • Venózní oblasti - skvrny způsobují zhoršenou cirkulaci. Krev je náhodně distribuována po celém cévním systému. Vínové a namodralé odstíny na bledé pokožce se objevují v posledních dnech života pacienta.
  • Dušnost a dušnost - příznaky pokračují, dokud nedojde k úmrtí. Dýchání je občas chraplavé a hlasité. Musíte si dát pod hlavu polštář nebo umístit lidské tělo do sedu. Dýchací proces se zhoršuje v důsledku zvětšení velikosti novotvaru a hromadění exsudátu v plicích.
  • Narušení výletů na záchod - funkce ledvin je oslabena. Člověk pije méně vody a močovina zbohatne a zhnědne nebo zčervená. Vyvíjí se selhání ledvin. Krev je nasycena toxickými stopovými prvky. Oběti upadnou do kómatu a nakonec zemřou.
  • Otok nohou - selhání ledvin a jater. Tekutina přestává opouštět tělo a hromadí se v orgánech, zejména na nohou. Tento příznak předpovídá rychlou smrt..
  • Náhlá změna tělesné teploty - ruce a nohy jsou ochlazeny. Cirkulace krevního oběhu je narušena. Během posledních hodin života pacienta krev opouští životně důležité orgány. Deska na nehty je pokryta modravým odstínem. Doporučuje se zakrýt pacienta teplou přikrývkou nebo přikrývkou.
  • Silná bolestivost - bolest se objeví, když nádor metastázuje do sousedních orgánů. Metastázy mají silný charakter. Tento stav je léčen pouze léky.

  Známky respirační onkologie se vyskytují u každého jednotlivého pacienta individuálně. Projev symptomů závisí na osobních charakteristikách lidského těla a stupni poškození tkáně rakovinnými ložisky. V průběhu času oběť pociťuje rychlé zhoršení.

  Fáze umírajícího stavu

  Před smrtí prochází tělo několika fázemi umírání.

  Predagonia je charakterizována destrukcí nervových zakončení v centrálním nervovém systému:

  • Vědomí je zmatené, inhibice v reakcích. Starší lidé nejsou schopni uvést svá vlastní jména. Pacient trpí dezorientací.
  • Dýchání je doprovázeno těžkou dušností.
  • Kůže zbledne od udušení. Dlouhodobé hladování vyvolává akrocyanózu. Existuje modravý nádech lézí vzdálených od struktury srdce - prsty, nos atd..
  • Snižuje krevní tlak.
  • Pulz může být určen krční a stehenní oblastí, s výjimkou periferních tepen.
  • Emoční a fyzické poškození.

  Doba trvání 1. etapy se liší a je založena na včasné pomoci a energii poskytnuté k boji proti samotné nemoci těla. Přístup k agónii se provádí prostřednictvím terminálního zlomu, kdy se dýchání náhle zastaví po počátečním zvýšení frekvence. Rovněž neexistuje charakteristická reakce žáků na světelný podnět..

  Agony je období mobilizace funkcí pro následný boj proti smrti:

  • Tlukot srdce je normalizován, průtok krve je stabilizován. Pacient se vrací k normálnímu vědomí.
  • V průběhu času jsou probíhající procesy dokončeny - nedochází k reflexní reakci, je narušen zrakový a sluchový aparát.
  • Je diagnostikována klinická smrt těla.
  • Následující příznaky pomohou stanovit klinickou smrt u pacienta:
  • Krevní oběh se zastaví. Pulzace není cítit na krční a femorální arteriální části, což vede k ochlazení epidermis.
  • Proces dýchání se zastaví.
  • Funguje mozek. Známky vědomí a reakce nejsou pozorovány. Žáci se dilatují, na světelný zdroj nereaguje.

  Klinická smrt trvá méně než 5 minut. Hypoxie způsobuje zničení buněčných struktur v mozku, které řídí určité funkce. Stanovená doba je pro mozkovou tkáň kritická a rozhodující. V pozdějších stadiích lze pozorovat vážné narušení buněčného metabolického procesu a klinická smrt se stává biologickou.

  Biologická smrt je konečným stadiem rakoviny. Fungování buněk a struktur těla je zastaveno. Situaci doprovázejí následující příznaky:

  • Rohovka vyschne, zornice získá zakalený odstín, duhovka zbarví.
  • Turgor v oční bulvě je narušen.
  • Typické mrtvolné oblasti.

  Metody léčby

  Pokročilé stádium rakoviny plic vyžaduje ve většině případů použití paliativní terapie. Boj se neprovádí onkologickým kurzem, ale léčba je zaměřena na snížení nepříjemných projevů, usnadnění pohody a zlepšení kvality života pacienta. Pokud je diagnostikována rozsáhlá metastáza, je ústřední metodou léčby onkologie úkol maximalizovat délku života oběti.

  Pravděpodobnost úplného uzdravení z rakoviny je velmi nízká. Terapeutická léčba ve velké míře využívá torakocentézu. Přebytek nahromaděné tekutiny z plicní dutiny je eliminován bez bolestivých příznaků. Paliativní terapie vyžaduje použití terapeutických metod používaných k eliminaci maligní patologie v raných fázích vývoje:

  • chirurgické zákroky;
  • radiační terapie;
  • hormonální terapie;
  • imunoterapie;
  • chemoterapie.

  Operace umožňuje chirurgovi odstranit nejen tělo samotné patogenní formace, ale jednotlivé metastatické buňky. Důvodem je, že odstranění rakovinného novotvaru u rakoviny plic 4. stupně nebude mít požadovaný výsledek a je bezvýznamné. Chemoterapie pomáhá snížit velikost patologického zaměření a snížit závažnost onemocnění s metastázami.

  Úleva od stavu pacienta

  Léky proti bolesti mohou pomoci zmírnit bolest. Ošetřující lékař vybere vhodné možnosti pro konkrétního pacienta. Bolestivé pocity se liší stupněm projevu. Správné dávkování nepomáhá léčit nemoc, ale zlepšuje život. K odstranění příznaků se používají následující léky proti bolesti:

  • Morfin, fentanyl, oxykodon, metadon, diamorfin, buprenorfin a hydromorfon;
  • Tramadol a kodein.
  • Dexamethason a prednisolon;
  • Topiramát a gabapentin;
  • Diklofenak, ibuprofen a aspirin jsou protizánětlivé látky;
  • Anestetika a antidepresiva.

  U silných bolestí můžete na přepážku vzít volně prodejný lék proti bolesti. Léky jsou často prezentovány perorálními léky, které se vyznačují nízkou cenou. S neustálým projevem bolestivých pocitů lékař předepisuje předpis Tramadol. Lék by měl být užíván ve formě tablet nebo injekcí. Osoba by měla zaznamenat své léky každou hodinu a popsat, jak se cítí. Na základě obdržených informací ošetřující lékař upraví množství užívání a dávkování léčivých látek denně.

  Je důležité striktně dodržovat předepsaný harmonogram úlevy od bolesti, abyste předešli příznakům bolesti. Pokud se lék pije nepravidelně, léčba bude vykazovat nízkou účinnost. Pokud předepsané látky přestanou fungovat, přidá onkolog k léčbě silné narkotické látky (morfin, oxykodon). Je přípustné kombinovat tyto léky s antidepresivy. V případě zhoršeného polykání nebo silného zvracení se doporučuje použít rektální čípky, sublingvální kapky, náplasti, injekce nebo kapátka.

  Prognóza léčby

  V některých situacích je člověk poslán k vyšetření k lékaři na rakovinu, která nezačala metastázovat do tkáně nebo metastatické buňky nejsou zcela vytvořeny kvůli rané fázi maligního procesu. Atypické onemocnění je možné diagnostikovat pomocí PET vyšetření. Postup není předepsán pro každého pacienta. Jiné diagnostické metody jsou schopny detekovat pouze již vytvořené metastázy, ale neodhalily patogenní ložiska.

  V takových případech lékař odstraní plíce a metastázy se stanoví později v přítomnosti probíhajícího onkologického procesu. Je zde vysoká pravděpodobnost uzdravení, takže prognóza je příznivá. Během operace je odstraněn primární novotvar, který šíří postižené buňky po celém těle. Pacient může být přijat do nemocnice, pokud jsou postiženy plíce a existují metastázy. Patogenní tkáň je detekována, když není odstraněna první maligní léze.

  Je možné odstranit první tvorbu nádoru a následně bojovat s metastázami. Tento postup však často není možný. Proto je v případě rakoviny, bez ohledu na fázi, důležité navštívit lékaře včas. Včasná detekce karcinomu zvyšuje pravděpodobnost uzdravení a zlepšuje prognózu života. Jinak lidem nezbývá déle než rok života..