4. stupeň rakoviny plic s metastázami

Myoma

Rakovina plic je jedním z nejběžnějších typů rakoviny. V rozvinutých zemích vede nejen v četnosti výskytu, ale také v počtu úmrtí. Rozšířený výskyt tohoto onemocnění je způsoben skutečností, že mezi hlavní příčiny jeho výskytu patří kouření tabáku, život ve špatných podmínkách prostředí a práce v nebezpečných podnicích. Léčba je komplikována skutečností, že v plicích nejsou bolestivé nervové zakončení a pacient nemusí po dlouhou dobu pociťovat příznaky, které by ho skutečně upozornily, nebo by si je mohly zaměnit s příznaky jiných onemocnění dýchacího systému a samoléčby. Proto je tento typ onkologie často určen až v pozdějších fázích..

Obsah

Jak se vyvíjí rakovina plic

Rakovina plic může být centrální a periferní, stejně jako mediastinální a diseminovaná. Tato klasifikace je založena na lokalizaci primárního zaměření nemoci. V jeho rámci závisí jeho průběh a doba nástupu prvních příznaků na formě onkologie..

Centrální forma. Zahrnuje onkologii, která se vyvíjí ve velkých průduškách: hlavní, střední, lobární, segmentální a subsegmentální. Je charakterizován tvorbou malobuněčného a dlaždicovobuněčného nádoru. První příznaky jsou:

 • suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů; suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů;
 • chraplák;
 • pískání při dýchání;
 • opakující se nebo jemná bolest na hrudi.

Pokud se vyskytne některý z těchto příznaků, měl by pacient vyhledat lékařskou pomoc k provedení testování. Identifikace onkologie pomůže:

 • fluorografie (ale v raných stádiích může onkologický nádor vypadat podobně jako jiná onemocnění dýchacího systému);
 • počítačová tomografie hrudníku;
 • PET-CT.

K potvrzení diagnózy lze použít následující:

 • bronchoskopie (ke studiu průdušek na přítomnost novotvarů);
 • biopsie nádoru, pokud je viditelná v tracheobronchiálním stromu (za účelem stanovení stupně malignity);
 • transtorakální punkce, pokud nádor není centrální, ale periferní.

Periferní forma Tento typ onkologie se vyvíjí z epitelu menších průdušek nebo je lokalizován v buněčném parenchymu, roste v tloušťce plicní tkáně. Nebezpečí je, že vykazuje příznaky mnohem později než rakovina průdušek. Nádor může dosáhnout velkých rozměrů bez projevů příznaků. Mnoho pacientů nepodstoupí preventivní prohlídky a dokonce odmítají léčbu s odvoláním na absenci hmatatelných projevů onemocnění. Často je takový nádor detekován náhodou během vyšetření nebo při výskytu závažnějších příznaků..

Mediastinální forma Je charakterizována četnými metastatickými lézemi mediastinálních lymfatických uzlin, ve kterých není detekována lokalizace nádoru v plicích.

Diseminovaná forma (primární karcinomatóza). To zahrnuje mnohočetné plicní léze bez prokázané lokalizace primárního nádoru v jiných orgánech. Více než polovina případů rakoviny se vyskytuje v pravé plíci, zejména v horním laloku.

Stage klasifikace

V domácí onkologii existují 4 stadia aktivního průběhu onemocnění, která se týkají pouze nemalobuněčného karcinomu. Jejich trvání je v každém jednotlivém případě velmi individuální a určuje je klinický obraz, který je sledován řadou vyšetření. Tato klasifikace zohledňuje časné formy rakoviny. Čtyři aktivní fáze předcházejí další dvě:

 • latentní, během něhož lze přítomnost rakovinných buněk určit pouze analýzou sputa nebo vody získané jako výsledek bronchoskopie;
 • nula (neinvazivní rakovina), kdy jsou nádorové buňky detekovány pouze ve vnitřní výstelce plic.

V naprosté většině případů není časná rakovina diagnostikována..

První fáze. Je rozdělena do dvou fází:

 • za prvé, nádor roste do vnitřní tkáně plic, dosahuje velikosti až 3 cm, zatímco je obklopen zdravou tkání, neovlivňuje průdušky a lymfatické uzliny;
 • pak může růst do pohrudnice a průdušek přesahujících velikost 3 cm.

Druhá fáze. Zde se objevují výraznější příznaky:

 • dušnost;
 • zvuky a pískání při dýchání;
 • kašel s krví ve sputu, hemoptýza;
 • bolest na hrudi.

V tomto případě může být samotný nádor v rozmezí 5-7 cm, aniž by ovlivnil lymfatické uzliny nebo v nich byly metastázy, stejně jako ovlivnil pohrudnici a srdeční membránu, ale nepřesáhl 5 cm.

Fáze tři. Tumor ovlivňuje lymfatické uzliny, pleuru a hrudní stěnu. Metastázy se šíří dále: do průdušnice, krevních cév, jícnu, páteře, klíční kosti a srdce. Obtížné dýchání. Velikost novotvaru přesahuje 7 cm.

Fáze čtyři. Je to terminál a má nevyléčitelnou formu. Nádor přesahuje plíce a šíří se do sousedních orgánů. Metastázy jsou rozsáhlé a mají vzdálenou lokalizaci. Spojuje se zánět pohrudnice, perikarditida - samostatně nebo společně. Metastáza se vyskytuje lymfogenními (lymfatickými cévami) a hematogenními (krevními cévami) cestami. Všechny klinické projevy se výrazně zvyšují. Mezi primárními (místními) projevy je patrné, že:

 • kašel se stává oslabujícím;
 • Přidá se sputum charakteristické karmínové barvy, podobné konzistenci jako želé, může také obsahovat hnis;
 • bolesti na hrudi jsou stále intenzivnější.

Mohou se také jasně projevit sekundární příznaky způsobené metastázami:

 • poruchy kardiovaskulárního systému;
 • syndrom horní duté žíly (v důsledku zhoršeného průtoku krve);
 • potíže s průchodem jídla jícnem;
 • potíže s mluvením, polykání;
 • duševní poruchy;
 • bolest v jiných orgánech a končetinách.

Obecný stav se také zhoršuje, a proto se cítí:

 • slabost, apatie, zvýšená únava;
 • významná ztráta hmotnosti;
 • vysoká teplota;
 • a další.

Fáze 4 léčby

Pokud má pacient rakovinu plic 4. stupně s metastázami do jiných orgánů, pak bude hlavním cílem jeho léčby zmírnit jeho stav a prodloužit průměrnou délku života. Volba léčebného režimu je ovlivněna prognostickými faktory, které se tvoří na základě komplexního vyšetření s použitím velkého množství technik. Jelikož je stádium nevratné, bude uklidnitelné; tuto formu rakoviny nelze zcela vyléčit..

Cíle paliativní péče. Všichni pacienti s rakovinou plic 4. stupně se zajímají, jak dlouho musí žít. Moderní medicína bojuje, aby zajistila, že na tuto otázku bude možné dát nejpozitivnější odpovědi. Za tímto účelem se provádí soubor opatření zaměřených na:

 • zmírnit příznaky;
 • snížit negativní vedlejší účinky terapie, léků;
 • zvýšit celkové přežití.

Obecný přístup k léčbě. Některé z postupů, které v některých případech mohou vést ke zlepšení stavu a prodloužení střední délky života, jsou:

 • radiofrekvenční ablace;
 • radioembolizace;
 • chemoembolizace;
 • použití monoklonálních protilátek;
 • jednotlivé vakcíny proti nádorům.

Standardy léčby. Radiace a chemoterapie se nejčastěji používají ve 4. stupni. V současné době je standardem léčby systémová chemoterapie, která zvyšuje přežití ve srovnání se symptomatickou terapií. Existuje několik možností systémové léčby rakoviny plic, včetně moderních:

 • cytotoxická chemoterapeutická činidla;
 • cílené (zaměřené na konkrétní cíl v těle) léky;
 • léky na imunoterapii.

Díky nim se léčba individualizovala, nyní může být založena na molekulárních a histologických charakteristikách nádoru. Díky výdobytkům moderní vědy a medicíny je možné identifikovat řidičské mutace, tj. „Vedoucí“ mutace - ty, které mají přímý dopad na růst maligního nádoru. To umožnilo identifikovat pacienty, kteří pozitivně reagují na cílenou farmakoterapii. Tento přístup je použitelný i při léčbě starších pacientů, kteří mají komorbiditu..

Počáteční systémová terapie. Informace se používá k určení vektoru:

 • o morfologické, molekulární a histologické povaze nádoru;
 • lokalizace metastáz;
 • celkový stav pacienta;
 • o všech symptomatických projevech;
 • o přítomnosti identifikovaných mutací atd..

V této fázi lze následující studie zpočátku nebo opakovat v různých kombinacích:

 • obecné klinické;
 • RTG (rentgen hrudníku ve dvou projekcích, kontrastní vyšetření jícnu, tomografie, zonografie, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopie, diagnostický pneumotorax, angiografie, bronchografie);
 • cytologické vyšetření sputa po bronchoskopii;
 • pomocí chirurgických metod (biopsie, punkce, mediastinotomie, diagnostická torakotomie, laparoskopie);
 • Ultrazvuk;
 • radionuklidové metody (skenování kostí a dalších orgánů);
 • laboratorní stanovení nádorových markerů atd..

Dále lze vybrat kombinace chemoterapie a biologických léků, imunoterapie.

Následná léčba. Počáteční chemoterapie, která se provádí pomocí platinových léků, obvykle trvá 4 až 6 cyklů. V tomto množství dosáhne terapie maximálního účinku a pokud budete pokračovat po dobu 6 nebo více cyklů, povede to ke zvýšení toxického účinku na tělo. Studie ukazují, že nejméně 30% pacientů s rakovinou plic 4. stupně, u kterých dojde k progresi po chemoterapii první linie, může být kandidátem na léčbu druhé linie. Jmenování druhého kurzu chemoterapie (tentokrát s přípravkem "Doxacel") se provádí s přihlédnutím k:

 • celkový stav pacienta;
 • průběh předchozí léčby;
 • molekulární stav nádoru.

V některých případech tento lék pomáhá zmírnit příznaky a zvýšit průměrnou délku života pacienta v průměru o 3 měsíce. Po chemoterapii první i druhé linie mohou být předepsány imunobiologické a další podpůrné souběžné léky.

Proč jsou metastázy nebezpečné? Metastázy ve 4. stupni rakoviny plic jsou osamělé, jednotlivé (až 5 ložisek) a četné. Jakékoli maligní novotvary ve 4. stadiu onemocnění jsou charakterizovány vysokou hustotou, díky níž se podobají kamenné nebo kostní tkáni. Jsou schopni společně růst do jediného novotvaru, což negativně ovlivňuje fungování sousedních orgánů a celkovou prognózu. V průduškách vytvářejí metastázy příznivé prostředí pro reprodukci patogenních mikroorganismů, což narušuje sterilitu vzduchu. Z tohoto důvodu může dojít k tvorbě hnisu. Poškození a stlačení orgánů, do kterých vyrostly metastázy, způsobuje poruchy jejich funkce, včetně kritických.

Léčba. V těle pacienta mohou být metastázy, které lze odstranit nebo léčit stereotaktickou radiační terapií:

 • oligometastázy citlivé na radiofrekvenční ablaci;
 • novotvary, které pokračují v růstu v mozku během cílené chemoterapie (obvykle kvůli nedostatečné propustnosti hematoencefalické bariéry).

V tomto případě je vhodné je resekovat nebo provést radiační terapii. Pokud jsou detekovány metastázy v kostních tkáních, provádí se další prevence patologických zlomenin a syndromu bolesti, včetně použití bisfosfonátů.

Výstup

V současné době probíhá v oblasti onkologie výzkum zaměřený na vývoj nových léků a identifikaci markerů, pomocí kterých bude možné předpovědět reakci pacienta na plánovanou léčbu (prediktory). V posledním desetiletí díky těmto studiím došlo k vědeckému průlomu v porozumění patologii rakoviny plic, včetně 4. stupně. Díky němu se objevila cílená terapie - účinnější, při jejímž použití se snižuje škodlivý účinek na zdravé buňky. Rakovina plic 4. stupně v současné době prochází paliativní terapií, která pomáhá zmírnit příznaky a prodloužit život pacientů.

Fáze 4 rakoviny plic

Epiteliální plicní tkáň je za určitých podmínek náchylná k maligním změnám ve struktuře buněk. Tato patologie v řadě onkologických onemocnění se nazývá rakovina plic. Vývoj procesu onemocnění je obvykle rozdělen do čtyř fází. Tento článek zdůrazňuje problémy související s rakovinou plic 4. stupně.

Rakovina dýchacích cest: prognóza

Různé druhy diagnostických opatření, které testují příznaky specifického období vývoje nádoru, umožňují lékařům předpovědět očekávanou délku života pacienta se smrtelným onemocněním.

Prognóza poslední 4 fáze rakoviny plic je zklamáním. Znovuzrozené maligní buňky (metastázy) se v této fázi onemocnění šíří a ovlivňují další vnitřní orgány člověka po celém těle. Bez ohledu na to, kolik léčebných postupů pokračuje, bez ohledu na to, jaké moderní technologie se používají, po komplexním vyšetření lékaři stanoví prognózu současné formy onemocnění s přibližným životem pacienta.

Dnes je podle svědectví onkologů nejlepším ukazatelem u pacientů s rakovinou plic pětileté přežití. To je odpověď na otázku: kolik lidí žije s rakovinou plic 4. stupně?

Představuje deset procent z celkového počtu pacientů s diagnostikovaným sarkomem 4. stupně. Očekávaná délka života je v tomto případě přímo závislá na zavedení komplexních léčebných postupů předepsaných lékařem osobami trpícími onemocněním. Nejhorším scénářem prognózy ve čtvrté fázi, který vyjádřili lékaři, je nástup smrtelného výsledku za několik měsíců.

4. stupeň rakoviny plic - příznaky

Konečná fáze poškození dýchacích cest doprovázená projevy nových, dříve nezaznamenaných příznaků u pacientů:

 • prudký úbytek hmotnosti;
 • ztráta chuti k jídlu (v některých případech selhání trávicího systému s šířením metastáz do oblasti střev);
 • akumulace tekutiny v břišní dutině (ascites), v plicích (pleurisy);
 • špatná srážlivost krve;
 • doprovodná poranění ve formě kompresních zlomenin.

Rakovina 4. stupně je charakterizována selháním jednoho nebo více orgánů, častěji než jiných:

 • ledviny;
 • nadledviny;
 • játra.

Vzdálené metastázy v tomto bodě patologie se mohou tvořit jako maligní nádor v kostech kostry, druhé, dříve zdravé plíci v mozku.

Bezprostředně před smrtí, pokud člověk zemře na rakovinu plic 4. stupně, a nikoli na vedlejší účinky průběhu onemocnění, například infarkt nebo vyčerpání, jsou možné dvě možnosti, které naznačují konečnou fázi onemocnění:

 • tělesná teplota stoupne na kritickou hodnotu. Utrpení spojené s obtížným dýcháním po několika hodinách končí smrtí pacienta.
 • pacient je ponořen do stavu strnulosti - téměř spící, se vzácnými záblesky vědomí, ve kterých je člověk schopen vyslovovat jednotlivá slova, aniž by pochopil jejich význam. V tomto stavu zůstává pacient 15-20 hodin před smrtí..

Léčba 4. stupně s metastázami v různých orgánech

Je však třeba říci, že kromě samoléčby doma může pacient a jeho příbuzní dnes počítat se specializovanými lékařskými a sociálními institucemi, které provádějí paliativní péči o nevyléčitelně nemocné. Lékařské centrum, které přijímá a poskytuje péči o pacienty na konci jejich nemoci, se nazývá hospic. Vážně nemocným lidem zde poskytuje pro tyto účely pohodlné podmínky speciálně vyškolený personál..

Ambulantní a domácí léčba ve fázi IV je v zásadě lékem proti bolesti předepsaným lékařem.

Typ bolesti u lidí se stejnou diagnózou onemocnění se může lišit, pokud jde o původ, intenzitu a trvání bolestivých pocitů. Poté, co lékař určí typ a amplitudu bolesti, předepíše adekvátní léčbu. V některých případech se jedná o narkotická analgetika:

 • paracetamol;
 • aspirin;
 • diklofenak, etodolak (v kombinaci);
 • ibuprofen, naproxen, ketorolac (v kombinaci);
 • ksefokam;
 • piroxikam;
 • meloxikam;
 • kyselina mefenamová.

Narkotická analgetika předepsaná pro osobu s rakovinou mohou zahrnovat:

 • tramadol;
 • relanium;
 • sibazon.

Úleva od silné bolesti se navíc provádí injekcemi s různou dobou trvání. Závislost těla na nich je plná odmítnutí jiných léků proti bolesti a neustálé potřeby zvyšovat dávku drogy, což ohrožuje nebezpečí drogové závislosti. Užívání těchto analgetik je přísně kontrolováno lékařem:

 • Kodein;
 • Trimeperidin;
 • Buprenorfin;
 • Pyritramid;
 • Fentonil;
 • Morfium.

Léčba maligního nádoru dýchacích orgánů lidovými prostředky

Bohužel neexistují žádné statistiky o léčbě rakoviny plic 4. stupně pomocí tradiční medicíny. Recepty na domácí léky, dotazy na výhody a účinnost různých druhů tinktur, domácí přípravky lze dnes snadno najít na fórech věnovaných této problematice a na internetu..

 1. Alkoholická tinktura z česneku. Jeden kilogram strouhaného česneku se nalije půl litru alkoholu (70%), trvá dva týdny na místě chráněném před světlem, filtruje se přes tenkou látku, užívá se před jídlem:
  • 3krát denně, jedna kapka;
  • každý následující den se dávka na měsíc zdvojnásobí (následuje pauza - 2 měsíce);
 2. Bylina jitrocel s medem. Nasekané čerstvé bylinkové listy se smíchají se stejným množstvím medu. Před jídlem použijte:

 • jedna jídelna 4krát denně (zaplavená vodou);
 • Infuze celandinu se zředí vroucí vodou (rychlostí: 1 polévková lžíce celandinu ve sklenici vroucí vody). Ochlaďte na pokojovou teplotu, konzumujte před jídlem:
  • jedna polévková lžíce 3krát denně - 2 týdny;
  • dvě polévkové lžíce 3krát denně - 4 týdny.
 • Fáze čtyři rakoviny plic: příznaky, léčba

  Rakovina plic (LC) je kolektivní diagnóza pro maligní nádory různého původu, struktury, klinického průběhu a prognózy pocházející z epiteliálních buněk dýchacích cest. Jiným názvem je bronchogenní karcinom..

  Lokalizace rozlišuje:

  1. Centrální rakovina (vyskytuje se v průduškách velkého a středního kalibru).

  2. Periferní (pochází z bronchiolů nebo z plicního parenchymu).

  Histologická struktura nádoru je velmi důležitá, protože karcinomy různé struktury mají odlišnou citlivost na určité způsoby léčby a typ nádoru zpočátku určuje prognózu.

  V současné době onkologové klasifikují maligní novotvary plic do dvou hlavních skupin - malobuněčný a nemalobuněčný karcinom plic (který naopak zahrnuje 5 různých histologických typů).

  Varianta s malými buňkami je možná nejagresivnějším nádorem, a proto je rozdělena do samostatné skupiny. Vyznačuje se extrémně rychlým průběhem, časnými metastázami a špatným výsledkem..

  Tvorba metastáz

  RL roste z epitelu sliznice. Pak roste do stěny průdušek, do pohrudnice, krevních cév. S tokem lymfy vstupují rakovinné buňky do lymfatických uzlin umístěných kolem průdušek, mediastinálního, supraklavikulárního a cervikálního (to je lymfogenní metastáza) a dalších částí plic. Nádor může napadnout sousední orgány, stlačit je a rozšířit se na hrudní stěnu.

  Když rakovinné buňky vstupují do krevního řečiště, šíří se po celém těle a skríningy se tvoří v jiných orgánech (to je hematogenní cesta metastázy). Rakovina plic nejčastěji metastazuje do jater, kostí, mozku, nadledvin, ledvin, méně často do jiných orgánů.

  Existuje jednotná mezinárodní klasifikace maligních novotvarů podle systému TNM. T - šíření primárního ohniska, N - porážka regionálních (blízkých) lymfatických uzlin, M - přítomnost vzdálených metastáz.

  Čtvrtá fáze rakoviny plic je charakterizována kombinací jakéhokoli indexu T a N, ale s přítomností vzdáleného screeningu nádoru, tj. M1. M1 se považuje nejen za ohniska v jiných orgánech, ale také v pohrudnici nebo perikardu.

  Rakovina 4. stupně je považována za nefunkční a ve skutečnosti je terminální. To ale neznamená, že s ní není zacházeno. Správně zvolená chemoterapie, radioterapie i nové metody imunoterapie, včetně molekulárně zaměřených léků, mohou zpomalit růst nádoru, omezit existující ohniska, zabránit rozvoji nových metastáz a v důsledku toho prodloužit život takového pacienta.

  Statistika

  Bronchogenní rakovina ve vyspělých zemích je jedním z nejčastějších maligních nádorů a nejčastější příčinou úmrtí u všech diagnóz rakoviny..

  Rakovina plic je 3–10krát častější u mužů než u žen. V Rusku má ve struktuře onkologické morbidity u mužů rakovinu průdušek dlouhou a pevnou pozici první místo (17,6% podle údajů z roku 2016), v obecné struktuře (u obou pohlaví) - třetí (10,1%).

  Zvýšení výskytu onemocnění je zaznamenáno s věkem.

  Rakovina plic 4. stupně je diagnostikována u 34% případů nově diagnostikovaných maligních nádorů této lokalizace.

  Příznaky

  V raných stádiích může být rakovina plic asymptomatická. Pokud existují projevy, jsou nespecifické:

  1. Prodloužený přetrvávající kašel. Typičtější pro centrální rakovinu: zpočátku suchá, dotěrná, později to může být sputa, potřísněná krví.
  2. Dušnost Častěji také doprovází centrální rakovinu v důsledku zhoršené průchodnosti dýchacích cest. Čím větší je kalibr vymačkaného průdušek, tím výraznější je dušnost. S rozvojem pleurisy je pocit nedostatku vzduchu výraznější.
  3. Hemoptýza. Toto je již pozdní příznak, který pacienta okamžitě děsí a nutí ho navštívit lékaře..
  4. Obecné příznaky intoxikace v důsledku metabolismu nádorů: slabost, malátnost, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, únava, nízká tělesná teplota.
  5. Paraneoplastické syndromy. Vysvětlují se působením biologicky aktivních látek, které nádor produkuje. Může se objevit tromboflebitida, artritida, myositida, vaskulitida, neuropatie, dermatitida, svědění, anémie, trombocytopenie, Cushingův syndrom..
  6. Zánět rakoviny. Může probíhat jako zápal plic, zmírněný antibiotickou léčbou, ale bez plného rozlišení na rentgenovém vyšetření hrudníku.
  7. Bolest na hrudi. Objeví se, když nádor vyroste do viscerální pleury.
  8. Chrapot hlasu s poškozením opakujícího se nervu.
  9. Otok obličeje, krku, paží se stlačením horní duté žíly.
  10. Příznaky orgánů postižených metastázami. V přítomnosti masivního růstu nádoru v játrech - žloutenka, ascites, otoky nohou. S poškozením mozku - bolesti hlavy, závratě, ztráta vědomí, křeče, paralýza. Pokud jsou vzdálené ohniska lokalizovány v kostech, pacient trpí silnou bolestí v pohybovém aparátu. Časté jsou také patologické zlomeniny - narušení integrity kostí v oblasti nádorové tkáně s minimální fyzickou námahou..

  Diagnostika

  • Fluorografie nebo rentgenografie. U velké většiny pacientů je rakovina plic detekována rentgenovým vyšetřením. Obrázky ukazují buď sférický stín s fuzzy konturami, nebo nepřímé známky bronchiální komprese: lokální emfyzém, hypoventilace, atelektáza.
  • Počítačová tomografie s vylepšením kontrastu. Snad dnes hlavní metoda diagnostiky nádorů. Je předepsáno, když je patologie detekována na konvenčních rentgenových snímcích; nebo při absenci změn na obrázcích, ale za přítomnosti dalších podezřelých znaků.
  • Vyšetření sputa pro atypické buňky.
  • Fibrobronchoskopie. Je to povinné pro všechny pacienty s identifikovanou patologií na CT.
  • Biopsie. Biopsii nádorové tkáně lze provést endoskopicky během bronchoskopie, transthorakálně - propíchnutím hrudní stěny nebo otevřenou metodou.
  • Ultrazvuk břišních a retroperitoneálních orgánů, supraklavikulární a axilární lymfatické uzliny.

  Další diagnostické metody jsou předepsány podle indikací:

  • pozitronová emisní tomografie (PET);
  • torakoskopie s biopsií pleury nebo periferních ložisek;
  • mediastinoskopie;
  • s pleurisy - torakocentéza s evakuací a vyšetřením tekutiny;
  • scintigrafie kosterních kostí;
  • MRI mozku;
  • CT nebo MRI břicha;
  • propíchnutí supraklavikulární lymfatické uzliny;
  • biopsie fokálních lézí v játrech;
  • stanovení nádorových markerů CEA, CYFRA 21-1, CA-125 a dalších.

  Dále jsou prováděna všechna obecná klinická vyšetření - analýzy, EKG, spirometrie, markery infekce, ECHO KG, vyšetření odbornými lékaři. To je důležité pro stanovení celkového stavu pacienta a jeho ochoty podstoupit léčbu..

  Léčba rakoviny plic 4. stupně

  Použité metody léčby závisí na histologickém typu nádoru a na výsledcích molekulárně genetického výzkumu i na somatickém stavu pacienta..

  Léčba nemalobuněčného karcinomu (NSCLC)

  • Cytostatika. V uspokojivém stavu se používají dvousložkové schémata, 4-6 kurzů s intervaly 2-3 týdny. Chemoterapie spolehlivě snižuje příznaky onemocnění a zvyšuje průměrnou délku života. Starší oslabení pacienti jsou léčeni jedním lékem. Chemoterapie používá léky na bázi platiny, etoposid, vinorelbin, pemetrexed, gemcitabin a další.
  • Cílená terapie. Jedná se o molekulárně zaměřený účinek na molekuly, které indukují množení rakovinných buněk. Je předepsán pacientům, kteří mají mutaci receptoru pro epidermální růstový faktor EGFR (diagnostikována u 15% pacientů s NSCLC) nebo translokaci genu ALK (vyskytuje se v 5% případů). Cílená léčba mutací EGFR může být předepsána jako první stupeň léčby nebo v kombinaci s chemoterapií. Cílené léky nezpůsobují toxické účinky, které mají cytostatika, proto lze takovou léčbu předepsat oslabeným pacientům a pokračovat nepřetržitě po celý život. Jedná se o léky, jako je gefitinib, erlotinib, krizotinib.
  • Radiační terapie. Používá se jako paliativní metoda pro lokální kontrolu velikosti nádoru se syndromem silné bolesti ke snížení velikosti metastáz (nejčastěji se používá ozařování mozku).
  • U nádorových ložisek v kostech jsou předepsány bisfosfonáty.

  Léčba malobuněčného karcinomu (SCLC)

  • Chemoterapie.
  • Paliativní radiační terapie.
  • Cílená terapie pro SCLC nebyla vyvinuta. Ale malobuněčný karcinom je nejvíce citlivý na chemoterapii, proto je možné dlouhodobě stabilizovat růst nádoru.

  Paliativní péče

  Taková léčba je předepsána v případě vážného celkového stavu, pokud byla léčba neúčinná nebo pokud chemoterapie netoleruje. Cílem je zmírnit příznaky a zmírnit utrpení. S dobrou péčí a podporou blízkých může prodloužit život. Hlavní aktivity:

  • Účinná úleva od bolesti na kumulativním základě: nenarkotická analgetika - slabé opiáty - silná narkotika.
  • Antiemetika.
  • Torakocentéza, laparocentéza s akumulací tekutin.
  • Infuzní terapie pro detoxikaci a rehydrataci.
  • Hemostatické léky na krvácení
  • Kyslíková terapie.

  Předpověď

  Rakovina plic s metastázami má špatnou prognózu. V moderní onkologii se však chápání nevyléčitelných nádorů mění. Fáze 4 není vnímána jako věta, ale jako chronické onemocnění, při kterém můžete pomoci.

  Metody vlivu byly vyvinuty a stále vyvíjeny. Velmi slibnou oblastí je výzkum cílené a imunoterapie.

  Bez léčby je průměrné přežití pacientů 4 - 5 měsíců. Standardní chemoterapie zvyšuje tento indikátor na 9. Cílené léky mohou prodloužit život pacienta až na 2 roky.

  4. stupeň rakoviny plic

  Rakovina plic je nebezpečná rakovina. Patologie rakoviny je charakterizována vysokou pravděpodobností úmrtí pacientů. Při absenci řádné léčby během prvních 12 měsíců se tvorba nádoru vyvíjí do poslední fáze. Fáze 4 zabije 90% dospělých. Důvod spočívá jak v nadměrné agresivitě, tak ve skutečnosti, že příznaky plicní patologie v raných fázích progrese se neobjevují a nezpůsobují podezření u člověka.

  V takových situacích se před diagnostikou primární rozšířený onkologický proces přesune do okolních tkání a vytvoří velké množství metastáz. Metastáza se šíří do sousedních orgánů a struktur. Výsledkem je, že situace vede ke smrti pacienta. Stupeň čtyři rakoviny plic není vhodný pro úspěšnou léčbu. Člověk není schopen překonat rakovinu. Ve čtvrtém stadiu je možné prodloužit život pacienta a zmírnit bolestivé příznaky pouze po určitou dobu, protože lidé ve stádiu 4 dlouho nežijí.

  Konečné příznaky rakoviny

  Konečný stupeň rakoviny je poslední fází. Ovlivněná buňka se nekontrolovatelně množí a postupem času pokrývá celé lidské tělo. Smrti na rakovinu plic se nelze vyhnout. Moderní lékařská praxe není schopna poskytnout účinnou léčbu proti onkologickým patologiím dýchacích orgánů.

  V raných stádiích se dospělí pravděpodobně úplně uzdraví z rakoviny. Ve stádiích 3 a 4 je však maligní proces charakterizován zrychlenou progresí; není možné blokovat vývoj onemocnění. Metody terapie nabízené lékaři jsou schopny v průběhu času prodloužit průměrnou délku života pacienta a zmírnit bolestivý stav. Stupeň 4 rakoviny plic je definován příznaky, které se objevují před smrtí:

  • Ospalost, rychlá únava bez ohledu na stupeň fyzické zátěže. Důvodem této situace je pomalý metabolický proces v důsledku dehydratace těla. Spánek pacienta trvá déle než obvykle. Vyrušování oběti se však nedoporučuje..
  • Snížení nebo ztráta chuti k jídlu - lidské tělo vyžaduje méně živin. Trávicí trakt má potíže s trávením těžkých potravin. Strava se proto mění. V nabídce místo masových pokrmů převažují kašovitá jídla. Před smrtí je pacient zbaven energetických zásob v těle a není schopen sám polykat jídlo. Zde se doporučuje často podávat vodu a sledovat vlhkost suchých rtů. Nemůžete nutit pacienta krmit.
  • Slabost v těle je nedostatek energie. Kvůli snížení příjmu potravy je nedostatek síly. Osoba je zbavena možnosti zvednout části těla a otočit se na bok. Péče o příbuzné je proto nezbytná k zajištění pohodlí..
  • Apatický stav - nastává po poklesu energie. Člověk ztrácí zájem o život, o světové události. Výsledkem je, že se oběť stáhne do sebe. Během takového období je důležitá podpora blízkých..
  • Dezorientace a halucinogenní obrazy - funkce mozku je narušena. Dochází ke zhoršení paměti, řečových schopností.
  • Venózní oblasti - skvrny způsobují zhoršenou cirkulaci. Krev je náhodně distribuována po celém cévním systému. Vínové a namodralé odstíny na bledé pokožce se objevují v posledních dnech života pacienta.
  • Dušnost a dušnost - příznaky pokračují, dokud nedojde k úmrtí. Dýchání je občas chraplavé a hlasité. Musíte si dát pod hlavu polštář nebo umístit lidské tělo do sedu. Dýchací proces se zhoršuje v důsledku zvětšení velikosti novotvaru a hromadění exsudátu v plicích.
  • Narušení výletů na záchod - funkce ledvin je oslabena. Člověk pije méně vody a močovina zbohatne a zhnědne nebo zčervená. Vyvíjí se selhání ledvin. Krev je nasycena toxickými stopovými prvky. Oběti upadnou do kómatu a nakonec zemřou.
  • Otok nohou - selhání ledvin a jater. Tekutina přestává opouštět tělo a hromadí se v orgánech, zejména na nohou. Tento příznak předpovídá rychlou smrt..
  • Náhlá změna tělesné teploty - ruce a nohy jsou ochlazeny. Cirkulace krevního oběhu je narušena. Během posledních hodin života pacienta krev opouští životně důležité orgány. Deska na nehty je pokryta modravým odstínem. Doporučuje se zakrýt pacienta teplou přikrývkou nebo přikrývkou.
  • Silná bolestivost - bolest se objeví, když nádor metastázuje do sousedních orgánů. Metastázy mají silný charakter. Tento stav je léčen pouze léky.

  Známky respirační onkologie se vyskytují u každého jednotlivého pacienta individuálně. Projev symptomů závisí na osobních charakteristikách lidského těla a stupni poškození tkáně rakovinnými ložisky. V průběhu času oběť pociťuje rychlé zhoršení.

  Fáze umírajícího stavu

  Před smrtí prochází tělo několika fázemi umírání.

  Predagonia je charakterizována destrukcí nervových zakončení v centrálním nervovém systému:

  • Vědomí je zmatené, inhibice v reakcích. Starší lidé nejsou schopni uvést svá vlastní jména. Pacient trpí dezorientací.
  • Dýchání je doprovázeno těžkou dušností.
  • Kůže zbledne od udušení. Dlouhodobé hladování vyvolává akrocyanózu. Existuje modravý nádech lézí vzdálených od struktury srdce - prsty, nos atd..
  • Snižuje krevní tlak.
  • Pulz může být určen krční a stehenní oblastí, s výjimkou periferních tepen.
  • Emoční a fyzické poškození.

  Doba trvání 1. etapy se liší a je založena na včasné pomoci a energii poskytnuté k boji proti samotné nemoci těla. Přístup k agónii se provádí prostřednictvím terminálního zlomu, kdy se dýchání náhle zastaví po počátečním zvýšení frekvence. Rovněž neexistuje charakteristická reakce žáků na světelný podnět..

  Agony je období mobilizace funkcí pro následný boj proti smrti:

  • Tlukot srdce je normalizován, průtok krve je stabilizován. Pacient se vrací k normálnímu vědomí.
  • V průběhu času jsou probíhající procesy dokončeny - nedochází k reflexní reakci, je narušen zrakový a sluchový aparát.
  • Je diagnostikována klinická smrt těla.
  • Následující příznaky pomohou stanovit klinickou smrt u pacienta:
  • Krevní oběh se zastaví. Pulzace není cítit na krční a femorální arteriální části, což vede k ochlazení epidermis.
  • Proces dýchání se zastaví.
  • Funguje mozek. Známky vědomí a reakce nejsou pozorovány. Žáci se dilatují, na světelný zdroj nereaguje.

  Klinická smrt trvá méně než 5 minut. Hypoxie způsobuje zničení buněčných struktur v mozku, které řídí určité funkce. Stanovená doba je pro mozkovou tkáň kritická a rozhodující. V pozdějších stadiích lze pozorovat vážné narušení buněčného metabolického procesu a klinická smrt se stává biologickou.

  Biologická smrt je konečným stadiem rakoviny. Fungování buněk a struktur těla je zastaveno. Situaci doprovázejí následující příznaky:

  • Rohovka vyschne, zornice získá zakalený odstín, duhovka zbarví.
  • Turgor v oční bulvě je narušen.
  • Typické mrtvolné oblasti.

  Metody léčby

  Pokročilé stádium rakoviny plic vyžaduje ve většině případů použití paliativní terapie. Boj se neprovádí onkologickým kurzem, ale léčba je zaměřena na snížení nepříjemných projevů, usnadnění pohody a zlepšení kvality života pacienta. Pokud je diagnostikována rozsáhlá metastáza, je ústřední metodou léčby onkologie úkol maximalizovat délku života oběti.

  Pravděpodobnost úplného uzdravení z rakoviny je velmi nízká. Terapeutická léčba ve velké míře využívá torakocentézu. Přebytek nahromaděné tekutiny z plicní dutiny je eliminován bez bolestivých příznaků. Paliativní terapie vyžaduje použití terapeutických metod používaných k eliminaci maligní patologie v raných fázích vývoje:

  • chirurgické zákroky;
  • radiační terapie;
  • hormonální terapie;
  • imunoterapie;
  • chemoterapie.

  Operace umožňuje chirurgovi odstranit nejen tělo samotné patogenní formace, ale jednotlivé metastatické buňky. Důvodem je, že odstranění rakovinného novotvaru u rakoviny plic 4. stupně nebude mít požadovaný výsledek a je bezvýznamné. Chemoterapie pomáhá snížit velikost patologického zaměření a snížit závažnost onemocnění s metastázami.

  Úleva od stavu pacienta

  Léky proti bolesti mohou pomoci zmírnit bolest. Ošetřující lékař vybere vhodné možnosti pro konkrétního pacienta. Bolestivé pocity se liší stupněm projevu. Správné dávkování nepomáhá léčit nemoc, ale zlepšuje život. K odstranění příznaků se používají následující léky proti bolesti:

  • Morfin, fentanyl, oxykodon, metadon, diamorfin, buprenorfin a hydromorfon;
  • Tramadol a kodein.
  • Dexamethason a prednisolon;
  • Topiramát a gabapentin;
  • Diklofenak, ibuprofen a aspirin jsou protizánětlivé látky;
  • Anestetika a antidepresiva.

  U silných bolestí můžete na přepážku vzít volně prodejný lék proti bolesti. Léky jsou často prezentovány perorálními léky, které se vyznačují nízkou cenou. S neustálým projevem bolestivých pocitů lékař předepisuje předpis Tramadol. Lék by měl být užíván ve formě tablet nebo injekcí. Osoba by měla zaznamenat své léky každou hodinu a popsat, jak se cítí. Na základě obdržených informací ošetřující lékař upraví množství užívání a dávkování léčivých látek denně.

  Je důležité striktně dodržovat předepsaný harmonogram úlevy od bolesti, abyste předešli příznakům bolesti. Pokud se lék pije nepravidelně, léčba bude vykazovat nízkou účinnost. Pokud předepsané látky přestanou fungovat, přidá onkolog k léčbě silné narkotické látky (morfin, oxykodon). Je přípustné kombinovat tyto léky s antidepresivy. V případě zhoršeného polykání nebo silného zvracení se doporučuje použít rektální čípky, sublingvální kapky, náplasti, injekce nebo kapátka.

  Prognóza léčby

  V některých situacích je člověk poslán k vyšetření k lékaři na rakovinu, která nezačala metastázovat do tkáně nebo metastatické buňky nejsou zcela vytvořeny kvůli rané fázi maligního procesu. Atypické onemocnění je možné diagnostikovat pomocí PET vyšetření. Postup není předepsán pro každého pacienta. Jiné diagnostické metody jsou schopny detekovat pouze již vytvořené metastázy, ale neodhalily patogenní ložiska.

  V takových případech lékař odstraní plíce a metastázy se stanoví později v přítomnosti probíhajícího onkologického procesu. Je zde vysoká pravděpodobnost uzdravení, takže prognóza je příznivá. Během operace je odstraněn primární novotvar, který šíří postižené buňky po celém těle. Pacient může být přijat do nemocnice, pokud jsou postiženy plíce a existují metastázy. Patogenní tkáň je detekována, když není odstraněna první maligní léze.

  Je možné odstranit první tvorbu nádoru a následně bojovat s metastázami. Tento postup však často není možný. Proto je v případě rakoviny, bez ohledu na fázi, důležité navštívit lékaře včas. Včasná detekce karcinomu zvyšuje pravděpodobnost uzdravení a zlepšuje prognózu života. Jinak lidem nezbývá déle než rok života..

  Kolik lidí žije ve 4. stadiu rakoviny plic

  Snad jedna z nejčastějších otázek, které se lidé s rakovinou plic a jejich rodiny ptají lékařů, je: „Pokud se objeví rakovina plic 4. stupně, jak dlouho lidé s touto diagnózou žijí?“ Jinými slovy, chtějí znát očekávanou průměrnou délku života lidí s rakovinou plic v poslední fázi - rakovinou s metastázami (nekontrolované šíření nádoru doslova po celém těle). To není překvapením, protože 40% lidí již v době diagnózy dosáhlo 4. stupně. Před odpovědí na tuto otázku je důležité si trochu promluvit o tom, jak je získána statistická odpověď..

  Proměnné ovlivňující přežití u rakoviny plic

  Očekávaná délka života u rakoviny plic 4. stupně se může u jednotlivých osob výrazně lišit.

  Mezi tyto proměnné patří:

  • Váš konkrétní typ a umístění rakoviny plic - 4. stupeň rakoviny plic zahrnuje několik typů rakoviny plic a rakoviny, které se rozšířily pouze do jedné vzdálené oblasti nebo se rozšířily po celém těle. Přežití může být také ovlivněno genetickými charakteristikami malignit s rakovinou, která má „cílené mutace“, jako je ALK-pozitivní nemalobuněčný karcinom plic, mutace ROS1 a mutace EGFR - s větší pravděpodobností bude reagovat na nové cílené terapie rakoviny plic.
  • Váš věk - mladší lidé mají tendenci žít déle než starší lidé s rakovinou plic.
  • Vaše pohlaví - očekávaná délka života ženy s rakovinou plic je v každé fázi onemocnění vyšší.
  • Vaše celkové zdraví v době diagnózy - zdravější celkové tělo v době diagnózy je spojeno s delší délkou života a větší schopností odolat moderním terapiím, které mohou prodloužit život.
  • Jak reagujete na léčbu - vedlejší účinky léčby, jako je chemoterapie, chirurgie, cílené terapie, imunoterapie a radiační terapie, se u jednotlivých lidí liší a mohou omezit vaši schopnost tolerovat léčbu.
  • Další podmínky, které můžete mít - Podmínky, jako je emfyzém, mohou snížit průměrnou délku života ve 4. stupni rakoviny plic.
  • Komplikace rakoviny plic - komplikace, jako jsou krevní sraženiny, mohou snížit průměrnou délku života u rakoviny plic 4. stupně.
  • Metastázy - Rakovina plic se může rozšířit téměř do jakékoli části těla, ale nejčastěji se šíří do mozku, kostí, jater a nadledvin. Jak je uvedeno níže, pokud je přítomno pouze několik metastáz rakoviny plic do mozku nebo metastáz do jater, je někdy možná léčba dlouhodobého přežití.

  Statistika

  Kromě rozdílů v organismech různých lidí je důležité mít na paměti, že statistiky jsou často založeny na lidech, kteří byli léčeni před několika lety. Například nejnovější statistiky týkající se rakoviny plic pro rok 2015 vycházejí z lidí s diagnostikovanou rakovinou plic v letech 2007 až 2011. Od té doby byla schválena nová léčba pro lidi s pokročilým karcinomem plic a v klinických studiích se zkoumá další nová léčba..

  Pokud vy nebo váš blízký máte rakovinu plic 4. stupně - kolik zbývá žít? Očekávaná délka života pro rakovinu plic 4. stupně (když 50% pacientů žije a 50% zemřelo) je pouze asi 8 měsíců. Pětiletá míra přežití - tedy procento lidí, u nichž se očekává, že budou žít pět let po této diagnóze - je bohužel pouze 4%.

  I když tato čísla zní pesimisticky, existuje mnoho lidí, kteří žijí velmi dlouho poté, co jim byla diagnostikována rakovina plic 4. stupně. Na summitu HOPE 2016 ve Washingtonu, D.C., byly představeny fotografie, které ukazují více než 300 lidí s rakovinou plic, kteří úspěšně žijí s touto chorobou, a také skupinu lidí, kteří přežili 4. fázi této nemoci a žili bez této choroby nejméně 10 let. Pamatujte, že nejste statistik. Existuje naděje a není to falešná naděje.

  Léčba rakoviny plic 4. stupně s metastázami

  Poslední věc, kterou je třeba mít na paměti.

  Zatímco rakovina plic 4. stupně není obvykle léčitelná, stále je léčitelná. Tato léčba může nejen zlepšit přežití, ale také pomoci s příznaky této nemoci..

  Nedávné schválení dvou imunoterapeutických léků v roce 2015 (a dalších v této kategorii, které jsou hodnoceny v klinických studiích) naznačuje, že u některých lidí s pokročilým karcinomem plic je možná dlouhodobá kontrola onemocnění. U lidí s cílenými mutacemi přechod na nově vyvinuté léky, když se nádory stanou rezistentními, naznačuje, že u některých lidí může být progresivní rakovina plic v budoucnu považována za chronické onemocnění, jako je cukrovka.

  Dalším nedávným pokrokem v léčbě rakoviny plic 4. stupně s metastázami je léčba „oligometastáz“. Pokud existuje jediná nebo jen několik metastáz, například v mozku nebo játrech, lze k léčbě těchto metastáz použít techniky, jako je stereotaktická radiační terapie těla (SLBT). Tato metoda dokonce vedla k dlouhodobému přežití některých lidí s metastázami z plic do mozku..

  Co můžete udělat, abyste zvýšili své šance na přežití

  Po letech malého pokroku v léčbě rakoviny plic se možnosti léčby a přizpůsobení léčby této choroby exponenciálně zvýšily. To znamená, že je těžké pro každého, dokonce i pro specialisty na rakovinu, být vědomi každého nového pokroku a klinických studií po celém světě..

  Výzkum ukazuje, že lidé, kteří se o své rakovině dozví více a stanou se vlastními obhájci léčby rakoviny, mohou mít lepší výsledky. Skvělým způsobem, jak nejen získat podporu, ale také držet krok s nejnovějšími pokroky v léčbě, je účastnit se skupiny podpory rakoviny plic nebo komunity podpory na sociálních médiích a žít..

  Kromě toho existuje několik vysoce účinných alternativních způsobů léčby rakoviny, jako je Gersonova terapie a protinádorová dieta Joanna Budwig (protokol Budwig), stejně jako mnoho dalších léků a léčby této hrozné nemoci, o kterých se můžete dozvědět v této části našeho webu - Rakovina ( onkologie) - rakoviny, jejich příčiny, příznaky a léčba.

  Vaším úkolem není jen hledat odpověď na otázku „Rakovina plic 4. stupně - jak dlouho lidé s touto chorobou žijí.“ Vaším úkolem je být aktivní v léčbě a nedoufat, že některý z lékařů váš problém vyřeší. Studujte, jednejte a buďte zdraví.

  Byl tento článek pro vás užitečný? Sdílejte to s ostatními!

  Léčba a příznaky rakoviny plic 4. stupně

  Rakovina plic je maligní útvar, který vzniká z epitelu průdušek a jejich sliznic (bronchogenní rakovina) nebo v buňkách alveolů (rakovina plic). Nejběžnější jsou maligní bronchogenní novotvary.

  • Příznaky rakoviny plic 4. stupně

  Důvody vzniku a stadia vývoje rakoviny plic

  Etiologie tohoto onemocnění není dosud zcela jasná, ale bylo prokázáno, že kouření ovlivňuje jeho vývoj, protože tabák obsahuje mnoho karcinogenů, špatnou ekologii, znečištěné ovzduší v průmyslových oblastech a také chronická onemocnění plic (tuberkulóza, chronická bronchitida a další)..

  Riziko takového onemocnění se zvyšuje u těch, jejichž práce je spojena se „škodlivou“ produkcí, pracují v plynárenském průmyslu. Studie ukázaly, že radon je také schopen poškodit DNA plicní tkáně a způsobit mutaci buněk..

  Se sníženou imunitou se riziko onemocnění výrazně zvyšuje (HIV, chemoterapie). Významnou roli hraje také dědičná predispozice..

  Studie prokázaly, že při dlouhodobém působení škodlivých faktorů se v buňkách bronchiálního epitelu začínají objevovat změny DNA, které způsobují buněčnou mutaci. Tyto změny vedou k tvorbě nádoru. Existují čtyři stadia rakoviny plic:

   V první fázi velikost nádoru nepřesahuje tři centimetry, nachází se v jedné části průdušek, metastázy nejsou pozorovány.

  Ve druhé fázi dosahuje velikost novotvaru od tří do šesti centimetrů, je povolena přítomnost jednotlivých metastáz v blízkých lymfatických uzlinách.

  Fáze rakoviny

 • Třetí stupeň zahrnuje rakovinovou uzl více než šest centimetrů s rozšířením do sousedního plicního laloku, metastázy jsou zaznamenány v tracheobronchiálních, bifurkačních, paratracheálních lymfatických uzlinách.
 • Ve 4. stupni rakoviny plic nádor roste do blízkých orgánů a metastázy se nacházejí ve vzdálenějších orgánech. Stav se zhoršuje přidáním pleurisy a perikarditidy.
 • Příznaky rakoviny plic 4. stupně

  Rakovina plic 4. stupně je často způsobena náhodou, je pozoruhodné, že pár měsíců před stanovením hrozné diagnózy se člověk cítil skvěle a neměl žádné stížnosti na pohodu. Mnoho z nich má menší bolesti, které lze tolerovat, takže návštěva lékaře se odkládá a mezitím se nemoc aktivně rozvíjí.

  Pacient, který má poslední fázi rakoviny plic, má řadu stížností:

  1. Neustálá bolest při dýchání, s níž je těžké žít.
  2. Snížení tělesné hmotnosti a chuti k jídlu, v některých případech střevní aktivita odmítá v důsledku metastáz, jídlo se přestává vstřebávat.
  3. Krevní sraženiny pomalu, často zlomeniny (kostní metastázy).
  4. Nástup násilných záchvatů kašle, často s tvorbou sputa, někdy s krví a hnisem.
  5. Výskyt silné bolesti na hrudi, která přímo hovoří o poškození okolních tkání, protože v samotných plicích nejsou žádné receptory bolesti.
  6. Mezi příznaky rakoviny patří také těžké dýchání a dušnost, pokud jsou postiženy krční lymfatické uzliny, pociťují se potíže s řečí.

  Pro stanovení přesné diagnózy je však nutné provést diagnostiku ve fázích, které následně usnadní terapii. Nejprve musíte prostudovat anamnézu pacienta, zjistit příznaky. Měly by být pravidelně prováděny testy moči, výkalů, krve a sputa. Také se provádí biopsie - tento postup lze přičíst lékařskému postupu, protože se používá k odčerpávání plicní tekutiny. Chcete-li zjistit, kolik ještě zbývá pro pacienta, je nutné provést diagnostiku v každé fázi.

  Metastázy

  S růstem rakovinné uzliny se zvyšuje tvorba rakovinných buněk, které se šíří po celém těle pomocí lymfatického systému. Lymfatické uzliny se zvětšují a jsou snadno detekovány hmatem, dokonce i samotným pacientem.

  Během léčby se provádí chirurgický zákrok, chemoterapie, radioterapie nebo kombinace těchto opatření, což umožňuje zastavit tvorbu nádoru a prodloužit život pacienta..

  U rakoviny plic pronikají metastázy do žláz předního a zadního mediastina, zatímco horní dutá žíla je stlačena, což způsobí bobtnání krčních, kožních a safenózních žil a otok obličeje, krku a hrudníku. To vše může vést k paralýze hlasivek a chrapotu. Pokud žlázy předního mediastina stlačují průdušnici, projevuje se to „štěkotem“ kašle. V případě, že žlázy zadního mediastina tlačí na nervové kořeny, pacient pocítí silnou bolest na hrudi. Pokud je jícn stlačen, je obtížné spolknout.

  Rakoviny kostí ve 40% případů začínají v důsledku plicních metastáz. Obzvláště často jsou postižena stehna, pánevní a humerální kosti, páteř, žebra. Rakovina kostí může být osteolytická, osteoblastická a smíšená.

  Hlavní příznaky: silná bolest, deformace kostí, časté zlomeniny kostí v důsledku jejich oslabení. Častěji dochází ke zlomenině žeber, například při nepřesném stlačení hrudníku nebo při prudké změně polohy. Pokud metastázy jdou do páteře, objeví se silná bolest v místě postiženého obratle, protože sekundární nádor upíná nervové kořeny. Často metastázy jdou do bederní páteře, objevují se akutní bolesti, které se s postupujícím onemocněním zintenzivňují a jsou nesnesitelné, ochrnutí dolních končetin.

  Rakovina levé plíce 4. stupně s metastázami často postihuje mozek. K dosažení výsledku léčby je nutné úplně ozařovat mozek; nejdříve se provádí radiochirurgie a poté chemoterapie. Taková metastáza může projít bez příznaků nebo s projevy bolesti hlavy, ospalosti, apatie - to vše naznačuje, že je ovlivněn centrální nervový systém.

  Pokud metastázy proniknou do nadledvin, ledviny se zvětší, což vede k ledvinové kolice. Během života pacienta však metastázy nadledvin zůstávají často bez povšimnutí..

  U rakoviny horního laloku levé plíce jsou příznaky a příznaky výraznější, s bolestmi ramen, hrudníku a mezi lopatkami. Rentgen ukazuje heterogenní nádor nepravidelného tvaru, lymfatické uzliny nejsou zvětšené.

  Pokud je postižen dolní lalok, zvyšuje se nitrohrudní, prestaginální a supraklavikulární lymfatické uzliny. Rakovina pravé plíce je pozorována častěji než levá a rakovina horního laloku je ještě častější, což je vysvětleno velkým lumen průdušek, jehož epiteliální buňky jsou více vystaveny vnějším faktorům. Proto je rakovina horního laloku zjištěna častěji během vyšetření..

  Fáze 4 léčby rakoviny plic

  Pacienti a jejich příbuzní si často kladou otázku: lze rakovinu vyléčit??

  Pokud je osoba pravidelně vyšetřována a provádí fluorografii, pak je při detekci novotvarů okamžitě přidělena biopsie, která umožňuje detekovat přítomnost rakovinných buněk v počátečních stádiích onemocnění, když neexistují žádné vzdálené metastázy nebo ještě nemají čas na úplnou formu.

  V tomto případě se provede operace k odstranění plic nebo jejich části. Pokud je však zahájen proces onemocnění, mohou se později objevit metastázy. Prognóza bude v každém případě lepší, protože primární zaměření, z něhož vycházely metastázy, je odstraněno.

  Pokud je onemocnění pokročilejší, pak při detekci metastáz je možné odstranit primární zaměření a bojovat pouze s metastázami, ale často to již nelze provést. Z tohoto důvodu je v onkologii relevantní pravidlo: čím dříve navštívíte lékaře, tím lepší je prognóza léčby..

  V konečné fázi je zcela nemožné vyléčit rakovinu, protože metastázy se rozšířily do všech orgánů. Léčba rakoviny plic 4. stupně proto zahrnuje snížení bolesti a prodloužení života pacienta.

  Pro terapii se používá několik metod: od chemoterapie po chirurgický zákrok. Operace významně zlepšuje stav pacienta. Vzhledem k tomu, že rakovina plic 4. stupně vážně ovlivňuje vnitřní orgány, je úplné vyléčení nemožné. Pro léčbu jsou předepsány nejsilnější léky proti bolesti, které zmírňují pohodu pacienta.

  Při léčbě rakoviny plic 4. stupně je třeba mít na paměti, že příznaky bolesti se ne vždy objeví. Vše závisí na stupni vývoje metastáz, které orgány poškodily, a proto je nutné zodpovědně přistupovat k léčbě a zvolit správnou metodu terapie, což prodlouží život pacienta z několika měsíců na 5-10 let, vše závisí na závažnosti poškození životně důležitých orgánů. Obvykle jsou předepsány kurzy chemoterapie, které umožňují snížit nádor, což krátce zlepší pohodu pacienta.

  Ve stádiu 4 rakoviny plic se chirurgický zákrok ne vždy provádí, protože velikost nádoru je dostatečně velká, může být nebezpečné jej odstranit. Když se v plicích hromadí tekutina, provádí se chirurgický zákrok k umístění drenážní trubice (torakocentéza).

  Léčba rakoviny plic ozařováním a chemoterapií čtvrtého stupně prodlužuje život pacienta, ale má to velmi nepříznivý účinek na celé tělo jako celek, a proto se pacientům zřídka podaří prodloužit život o více než 5 let.

  Pokud má pacient s rakovinou plic 4. stupně silnou bolest, jsou mu předepsány léky proti bolesti narkotik, hormonální a imunomodulační léčba.

  V této fázi je téměř nemožné dosáhnout remise, protože většina lidí chodí k lékařům v poslední fázi rakoviny plic, což významně zhoršuje prognózu pravděpodobnosti úplného uzdravení..