Kolik lidí žije s rakovinou 4. fáze?

Myoma

Otázka, jak dlouho žijí s rakovinou 4. stupně s metastázami nebo ještě konkrétněji: „Máma (teta, babička...) dostala IV. Stupeň, kolik jí zbývá?“, Ptají se příbuzní pacientů pravidelně onkologů. Poté, co tazatelé neslyšeli jednoznačnou odpověď, si zpravidla začínají stěžovat na lékaře.

Proč není a nemůže být jasná odpověď na otázku, jak dlouho žijí pacienti s rakovinou IV. Stádia? Co určuje průměrnou délku života pacienta s tímto velmi pokročilým stadiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucímu vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova, doktorka lékařských věd Semiglazova Tatiana Jurievna.

Rakovinné buňky jsou vlastní buňky člověka, nad jejichž růstem a množením tělo ztratilo kontrolu.

Vývoj rakoviny má 4 stupně - 4 stupně, z nichž každý je obvykle označen římskými číslicemi od I do IV. Detekce nádoru ve stadiu, kdy se již objevily metastázy ve vzdálených lymfatických uzlinách a / nebo tkáních a orgánech, automaticky určuje fázi procesu jako čtvrtou.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinou 4. stupně?

Prognóza života pacientů se zhoubným nádorem IV. Stupně je určena rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů..

Období zdvojnásobení nádoru může trvat od 30 dnů do několika let a desetiletí. Existují nádory, které člověk možná nikdy neví o své existenci v těle. Vyznačují se velmi pomalým růstem a po dlouhou dobu se klinicky neprojevují. Jedná se o takzvané latentní, indolentní nebo „dobré“ nádory.

Příklad z praxe. V roce 1997 jsme pod vedením profesora Michaila Lazareviče Geršanoviče ošetřili pacienta s non-Hodgkinovým lymfomem ve stadiu IV. Manžel pacienta se nás zeptal, jak dlouho musí jeho mladá žena žít? Po polychemoterapii a radiační terapii u zbývajících ložisek se za mnou pacientka již 20 let těší v plném zdraví a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“, které se vyznačují agresivním potenciálem pro metastázy. Se zdánlivě malou velikostí primárního zaměření dochází k rychlému šíření procesu - rychlý výskyt a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů však s pomocí moderní a včasné protinádorové léčby vše je možné převzít kontrolu nad příznaky nemoci a zpomalit nebo dokonce pozastavit „běh“ samotné nemoci.

V řadě případů doprovodná onemocnění (těžká forma diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Která neumožňují úplnou léčbu, výrazně zhoršují životní prognózu pacienta..

Věkové paradoxy

Existuje názor, že pro starší lidi je obtížnější vypořádat se s onemocněním zvaným rakovina. Velké množství souběžných onemocnění skutečně omezuje použití určitých typů léčby kvůli riziku vzniku různých komplikací. Na druhé straně u starších lidí jsou metabolické procesy zpomaleny a samotný průběh nemoci není aktivní, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes starší a senilní věk není sám o sobě kontraindikací pro jmenování protinádorové léčby. Větší důležitost má biologický věk pacienta, nikoli věk uvedený v pasu.

Naopak u mladých pacientů je počet doprovodných onemocnění několikanásobně nižší a vůbec nemusí existovat žádná závažná. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispívat k agresivnímu průběhu nádoru. Věk se tedy stává spojencem i nepřítelem.

Trvání anamnézy (anamnézy) onemocnění, jakož i rezervy protinádorové léčby, má velký význam..

Vše závisí na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavním je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + molekulárně genetický závěr.

Protinádorová léčba rakoviny stadia IV dnes může zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové léčby (chemoterapie, hormonální terapie, cílená, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná léčba (osteomodifikační látky, například bisfosfonáty nebo denosumab, léková prevence nejčastějších komplikací chemoterapie: nevolnost a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, primárně pro úlevu od bolesti;
 • cytoreduktivní chirurgická léčba (zaměřená na snížení objemu nádorových hmot);
 • místní fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická léčba (zaměřená na nápravu různých příznaků onemocnění) - úleva od bolesti, sedace, náprava nedostatku výživy atd..

Proto jsou nádory rozděleny do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, kterou lze pomocí ní vyléčit (nádory zárodečných buněk, cystický drift, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou zcela vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, malobuněčný karcinom plic, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které nereagují dobře na chemoterapii, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom atd...

U pacientů s melanomem stadia IV byl dakarbazin donedávna považován za nejcitlivější lék. Nyní byla přijata data, že onkoimunologická léčiva - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (3 léky již byly registrovány v Ruské federaci: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) znovu „trénují“ imunitní systém těla v boji zhoubný nádor, což znemožňuje „únik“ nádorových buněk z imunitního dohledu. Podle údajů z klinických studií a rozšířeného přístupového programu, který proběhl v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na léky v této skupině je zvláštní. U všech léků patřících do nové třídy inhibitorů bodů imunitní odpovědi by proto měla být léčba zahájena pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů.!

Laboratoř molekulární onkologie

U pacientů s rakovinou 4. stupně je třeba vyzdvihnout paliativní pacienty.

Paliativní pacienti jsou ti pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny možnosti léčby, jejich těla již nemohou s nemocí bojovat. Fyzický stav těchto pacientů je v některých případech způsoben selháním více orgánů. Vyčerpané možnosti protinádorové léčby neumožňují pokračovat v léčbě. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je ostře potlačena (například nízký hemoglobin, krevní destičky, leukocyty). V biochemické analýze krve naopak může „jít mimo měřítko“, například ukazatele kreatininu, bilirubinu a / nebo transamináz atd..

Fáze, kdy paliativní pacient pociťuje silnou slabost, nevstává z postele a nepohybuje se samostatně, nejí, má zmatek vědomí - se nazývá termální. Všechny možné typy léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická úleva (například úleva od syndromu bolesti). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často selhání více orgánů. Nádor inhibuje funkce důležitých orgánů a systémů těla, hmota nádoru roste a stává se neslučitelnou se životem. Pacienti s rakovinou 4. stupně, kteří dostávají kompetentní paliativní péči, kterou nyní plně poskytuje kvalifikovaný a speciálně vyškolený personál HOSPICE, však mohou žít dostatečně dlouho a s dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci počkat na novou léčbu, na kterou bude rakovina citlivá. Věda jde kupředu mílovými kroky!

Nesmíme zapomenout na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají pacientům s rakovinou najít jejich „duchovní kotvy“.

Co poskytuje pacientovi s rakovinou psychologickou pomoc?

 • Emoční stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • jsou překonány úzkosti, obavy, potíže v rodinných vztazích;
 • posiluje se motivace podstoupit léčbu;
 • zvyšuje se kvalita života pacientů a jejich rodin;
 • získají dovednosti efektivní komunikace se zdravotnickým personálem, kolegy, přáteli a blízkými lidmi.

Je důležité si uvědomit, že IV fáze maligního procesu je dnes dobře kontrolovaným procesem, který se pomocí protinádorové léčby úspěšně převádí na chronický a pomalý proces. To zase umožňuje pacientům dostát nové a účinnější léčbě. Dvacet let zkušeností jako chemoterapeut v N.N. N.N. Petrov na otázku: „Jak dlouho žijí pacienti s rakovinou 4. stupně?“ vám umožňuje odpovědět: „Dlouhé“, ale s výhradou včasného a moderního zacházení.

Publikace autora:
Tatiana Jurievna Semiglazová
lékař nejvyšší kategorie
Doktor lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova

Očekávaná délka života v rakovině 4. stupně s metastázami

Rakovina sama o sobě je poměrně nepříjemné onemocnění s rizikem pro život, a pokud se jedná o rakovinu 4. stupně s metastázami, pak i bez toho se chcete chytit zbytku života. Dnes se budeme zabývat pouze tímto obtížným tématem onkologických pacientů ve 4. stadiu, kdy proces metastáz již nabral na obrátkách. Pochopíme, jaké to je žít s rakovinou 4. stupně s metastázami a jak dlouho tito pacienti žijí. Jít!

Okamžitě na podporu těchto pacientů bych chtěl říci, že medicína funguje pouze na statistice. Proto jeho nízké procento v této fázi stále neříká nic konkrétního pro jednotlivého pacienta. Existují případy, kdy byl pacient s rakovinou, který již byl poslán domů na „smrt“, vyléčen přes noc a žil dlouhý a šťastný život. A byly také krátkodobé, ale příčina smrti neměla nic společného s rakovinou. Proč je to - hlavní věcí v každé obtížné situaci je pokračovat v boji a věřit v příznivý výsledek.

Nebuďme čtenáře trápení a okamžitě stanovme aktuální pracovní čísla pro rakovinu a přežití. Připomeňme, že prognóza přežití se zde měří v pětiletém přežití - procento pacientů, kteří přežili pětiletý práh poté, co jim byla diagnostikována tato nemoc. Zde jsou statistiky pro některé konkrétní druhy:

Podrobnější informace o každém typu nemoci najdete vyhledáním na našich webových stránkách nebo položením otázky v komentářích níže.

 1. obecná informace
 2. Fáze
 3. Léčba
 4. Dopad na průměrnou délku života
 5. Lze vyléčit rakovinu 4. stupně??

obecná informace

Každý případ je jedinečný, stejně jako samotná nemoc. Výše jsme již plně odhalili hlavní problém tématu, ale zde se ještě jednou ponoříme o něco více do hlavních problémů a rysů spojených s nemocí.

Věda dosud nezná přesné příčiny vzniku nemoci. Existuje poměrně málo teorií o tomto skóre, ale zůstává neotřesitelné, že lékaři identifikují hlavní rizikové faktory, které ovlivňují vzhled onemocnění. Tady jsou některé z nich:

 • Dědičnost - pokud jste ve své rodině měli lidi s onkologickými patologiemi, automaticky spadáte do rizikové skupiny.
 • Kouření a alkohol - špatné návyky vždy drží krok s nemocemi, a ještě více s rakovinou.
 • Vnější prostředí je jednoduše záření a ekologie prostředí, prostředí na pracovišti (například škodlivé chemické a radiační záření), stejně jako časté vystavení ultrafialovému záření (solárium a solárium).

Tyto 3 hlavní faktory se objevují u všech typů rakoviny, což znamená, že pravděpodobně ovlivňují mutaci buněk na maligní. Ovládám je, můžete organizovat kompetentní prevenci. Ale náš článek není o tom..

Fáze

Než přejdeme k naší 4 fázi, popíšeme nejprve stručně každou fázi zvlášť. Celkově se rozlišují 4 stadia rakoviny, kde 4 stadia je poslední stupeň.

 • Fáze 1 - nádor je lokalizován pouze na orgánu. Je stále malé, neměla čas působit na sousední tkáně a nezměnila lymfatické uzliny. Léčba zde v téměř 100% případů probíhá příznivě a umožňuje vám zbavit se této nemoci.
 • Fáze 2 - nádor roste, ale ještě ne tak život ohrožující. Jsou možné první lokální metastázy.
 • Fáze 3 - na rozdíl od 2. stupně tento typ nádoru ovlivňuje lymfatický systém a orgány a tkáně v blízkosti léze.
 • Fáze 4 je nejpokročilejší fází s velkým množstvím vzdálených metastáz. Léčba v této fázi je obvykle zbytečná a lékaři provádějí pouze paliativní terapii zaměřenou na celkovou úlevu od stavu pacienta.

A zdá se, že není nic jednoduššího, než zahájit léčbu okamžitě v 1. fázi. Toto onemocnění však zpravidla probíhá velmi tajně, protože není náhodou charakterizováno dočasným „vypnutím“ imunitního systému v boji proti postiženým buňkám a první příznaky se objevují mnohem později. Připomeňme, že za normálního stavu naše imunita aktivně bojuje proti jakýmkoli změnám v těle a proces výskytu maligního novotvaru je přesně spojen s prolomením mezery v naší obraně.

Toto onemocnění je obzvláště obtížné pro mladé lidi. I bez toho je předčasný odchod děsivý, takže také rychlý metabolismus přispívá k šíření nemoci. Velmi často pro ně nemoc nekončí příznivým výsledkem. Ale nevzdávejte to! Žádný lékař vám neřekne, kolik ještě zbývá žít, protože i ty nejtěžší případy někdy končí zázračným uzdravením. My, jako lidé v oboru matematiky, jsme se s takovými projevy osobně setkali. Takže bojujte a jděte na konec!

Léčba

Ve 4. stupni se klasické radikální metody léčby používají jen zřídka - chirurgie, ozařování a chemoterapie. Obvykle jsou tyto akce uklidňující, aby se snížila bolest pacienta.

Dopad na průměrnou délku života

Nyní se podívejme na to, co přesně ovlivňuje délku života. Koneckonců, 4. etapa není vždy stejná.

 1. Nejdůležitějším ukazatelem je lokalizace nádoru. Výše jste již viděli seznam konkrétních typů onkologie a jejich pětileté míry přežití. Důležitá je však nejen lokalizace, ale také forma kurzu - například u rakoviny pankreatu na ní hodně záleží..
 2. Léčba. Prováděná léčba může záviset nejen na ošetřujícím onkologovi (i když nejsou v boji proti takovému onemocnění všemocní, neměli byste je soudit), ale také na zásobení kliniky potřebným vybavením a léky, a co je nejdůležitější, osobní asimilaci léčby tělem. Koneckonců, stejné zacházení ovlivňuje každého úplně jinými způsoby..
 3. Vnitřní přístup. Mysleli jste si, že to nevadí a už jste se připravili zemřít? Nic z toho nepřijde, dokud nenastane váš čas, musíte bojovat a jít vpřed v této obtížné válce. Osvědčený Placebo efekt může pomoci také zde, takže je velmi důležité nastavit pacienta na správnou vlnovou délku a motivovat ho do posledního dechu. S takovým bojovým duchem je snadné překonat všechny nemoci..
 4. Celkové zdraví, nemoci a imunita těla. Je to také důležitý faktor, protože rakovina vyžaduje tolik energie, že budete muset vytlačit z těla veškerý dostupný zdroj. A o imunitě nelze říci nic - je to on, kdo musí pomoci tělu dokončit špatné buňky a úplně se uzdravit. Pokud s tím bylo všechno zpočátku špatné, šance na úspěch také nejsou vysoké..
 5. Metastázy - rakovina 4. stupně se přesně vyznačuje širokou lézí s metastázami. Uvažujme o stejné rakovině, která se opět řídí nadřazenými kritérii. A zde opět začíná být důležité, kde jsou lokalizovány, protože na tom přímo závisí úspěch obecného uzdravení těla. Existuje tedy přibližná délka života orgánů postižených metastázami: mozek - 2 týdny, játra - 6 měsíců, plíce - 3 roky. Nezapomeňte však, že se jedná o průměrná čísla, která se mohou lišit směrem dolů i nahoru.

Lze vyléčit rakovinu 4. stupně??

Stručně řečeno, šance na vyléčení jsou velmi malé, ale stále se dá vyléčit. Lidé, kteří porazili rakovinu, prostě šli za svým cílem pro sebe, své blízké a dokázali tuto válku vyhrát. Nevzdávejte to a vy! Očekávaná délka života je u lidí již krátká a s tímto onemocněním se načasování začíná utahovat. Pospěšte si, než ještě nic není ztraceno.

Čtvrtá fáze s metastázami je velmi složité onemocnění nejen pro pacienta, ale také pro jeho příbuzné a lékaře. Je velmi důležité nejprve připravit podpůrné léčivé prostředí, aby se maximalizovala pravděpodobnost vyléčení. A pamatujte - zázraky se stávají i v posledních fázích nejsložitější rakoviny..

Stupeň 4 rakoviny

Rakovina 4. stupně je nejzávažnější. Osoba trpí nejen fyzickou bolestí, ale také morální bolestí. Pacient a jeho příbuzní se již zpravidla smířili s tím, že nemoc nelze vyléčit, ale doufají, že zmírní utrpení a zmírní bolest..

Charakteristika 4. etapy onkologie

Rakovina 4. stupně je konečnou fází karcinomu, kdy se metastázy začínají šířit do sousedních tkání a orgánů. Rakovinové buňky parazitují v celém těle. Přitěžující okolností klinického obrazu je poškození nervového systému a mozku, které negativně ovlivňuje chování a psycho-emocionální stav pacienta.

Zanedbané případy onkologie odhalují živé příznaky:

 • Zánět a bolestivost v lymfatických uzlinách. Jedná se o orgány, kde se rakovina šíří především s metastázami a ve 4. stadiu onemocnění zhoubná buňka vede k sekundárním nádorům..
 • Žlutý tón pleti v důsledku poruch jater.
 • Ztráta hmotnosti v důsledku snížené chuti k jídlu, střevní poruchy. Nevolnost a zvracení. V důsledku patologického procesu v těle klesá potřeba potravy a potravy. Jakmile pacient začal odmítat jídlo, měly by být u postele zavedeny nepřetržité hodinky. Odmítnutí jíst naznačuje nástup tepelného stadia karcinomu, což činí onemocnění kritickým. Pacient postupně ztrácí schopnost sebeobsluhy a potřebuje pomoc zvenčí.
 • Slabost, únava. Anémie vede k apatii a slabosti, jejichž příčinou je snížená chuť k jídlu. Zvýšená únava je způsobena dysfunkcí mnoha vnitřních orgánů v důsledku rakoviny, intoxikace těla a vnitřního krvácení.
 • Na pozadí intoxikace rakovinou a v důsledku zánětlivého procesu v těle dochází ke zvýšení teploty. Teplota je téměř neustále vysoká.
 • Syndrom výrazné bolesti způsobený kompresí vnitřních orgánů zarostlým nádorem. Vnitřní deformace orgánů vede ke stagnaci žluči, krevních sraženin, problémům s játry a ledvinami. K úlevě od bolesti je pacientovi injekčně podán morfin. V posledních dnech nemoci ani silné opiáty nezmírňují bolest..
 • Ischemie způsobená renální dysfunkcí a metabolickými poruchami.

Rakovina 4. stupně postihuje kůži.

Zanedbání nemoci a ignorování prvních alarmujících příznaků má nenapravitelné následky.

Známky odrůd onkologie

Onkologický proces má speciální vlastnosti, které jsou určeny umístěním zaměření nádoru:

 1. Kašel s krevními sraženinami je charakteristický pro rakovinu hrdla a poškození plic. Tento příznak se pozoruje, když rakovina postihuje nosohltan..
 2. Dysfágie a krvavé zvratky se vyskytují, když otok postihuje střeva.
 3. U melanomu jsou možné kožní léze s neutahujícími se vředy, kolem kterých je mírný otok.
 4. Výtok z ženských pohlavních orgánů, který má štiplavý nepříjemný zápach, charakteristický pro rakovinu děložního čípku.
 5. Pro karcinom prostaty je charakteristická sexuální dysfunkce.
 6. Lomota mučí pacienta s onkologií v kostních tkáních.
 7. Náhlá slepota a nesnesitelná bolest hlavy, zhoršená koordinace pohybů a hluchota, výpadky paměti naznačují nádor na mozku.

Známky smrti

Pokud je pacientovi diagnostikováno čtvrté stádium rakoviny, existují známky smrti. V posledních dnech svého života pacient hodně spí a je pod vlivem silných opiátů. Jeho blízcí musí přijmout nevyhnutelnost bezprostřední smrti a znát předzvěsti přístupu smutné události:

 • Lhostejný postoj k událostem okolní reality, apatie, odstup, lhostejnost, negativní myšlenky. Vznikají v důsledku skutečnosti, že osoba rezignovala na bezprostřední smrt.
 • Odchylky v práci centrálního nervového systému, které se projevují nedostatečnými emočními reakcemi, nedostatkem fyzické aktivity.
 • Predcoma a kóma. Je důležité, aby v tomto stavu pacienti pokračovali ve slyšení, proto by jim příbuzní měli poskytovat pozornost a podporu..
 • Predagonia. Tento stav trvá několik dní a je doprovázen halucinacemi, prudkým poklesem krevního tlaku, bledostí kůže a cyanózou sliznic.
 • Klinická smrt. Tento jev je charakterizován ukončením práce všech orgánů a systémů těla, ale metabolický proces pokračuje na buněčné úrovni. Příčinou klinické smrti je omezený přísun kyslíku do mozku. Dojde-li k takovému stavu u jiných nemocí, existuje naděje, že se člověk vrátí do života během 4–5 minut bez dalších vážných následků. U rakoviny 4. stupně to není možné. Klinická smrt u karcinomu je ve skutečnosti fatální.
 • Absence známek funkce mozku a fungování orgánů a systémů.
 • V důsledku hladovění kyslíkem a zhoršeného krevního oběhu dochází k agónii před smrtí. Hladování kyslíkem se projevuje přerušovaným dýcháním, které může po dobu 1-2 sekund úplně zmizet. Dýchání se stává mělkým, výdechy přesahují dobu inhalace. Zvuky a pískání při dýchání jsou způsobeny skutečností, že dýchací orgány jsou poškozeny metastázami.

Pro usnadnění dýchacího procesu doporučují lékaři použít kyslíkový vak - tímto způsobem kyslík okamžitě vstupuje do plic a obchází horní dýchací cesty. Kromě toho můžete člověku ulevit navlhčením rtů a vnitřního povrchu úst vodou..

Lidé žijí v agónii 3-4 hodiny, pak přijde smrt. Známkou smrti je zastavení fungování mozkových buněk. Současně se pokožka pacienta ochladí, objeví se kapičky studeného potu.

I v umírajícím stavu může vyhledání lékařské pomoci zmírnit bolest a prodloužit život alespoň o několik týdnů..

Terapie karcinomu 4. stupně

V této fázi je nemožné zabránit patologickému procesu. I po operaci jsou možné negativní důsledky. Prognóza onemocnění je však určena lokalizací hlavního onkologického zaměření. Používá se paliativní terapie.

Ke snížení metastáz se používá chemie a záření. Dodržování doporučení lékaře a komplexní léčba doprovázená farmakoterapií prodlužují život pacienta o několik let.

Je důležité si uvědomit, že není zaručeno, že pacientovi pomůže žádný lék na rakovinu. Nemoc není zcela vyléčena, ale terapie může pacientovi pomoci.

Psychologická pomoc

Pacienti s rakovinou 4. stupně vyžadují podporu od svých blízkých. Karcinom postihuje tělo, všechny orgány - pacient cítí okamžik blížící se smrti a jeho vlastní zbytečnost.

Příbuzní by měli pacientovi vytvářet nejpohodlnější podmínky pro poslední dny života. Tiché ticho v pozadí a rozhovor s člověkem o jeho životě mu pomáhá přehodnotit to, co prožil, zdůraznit nejvýznamnější úspěchy, užít si vzpomínky na příjemné události. Pacienti rádi poslouchají, když příbuzní čtou nahlas jejich oblíbená beletristická díla. To vše přispívá ke snadnému přístupu ke smrti..

Ne vždy jsou příbuzní schopni poskytnout pacientovi psychologickou pomoc s vědomím, že je nemožné tuto nemoc porazit. Proto poskytování služeb pro tyto pacienty v hospicích - organizacích, kde psychologové a sociální pracovníci poskytují pomoc pacientovi a vytvářejí podmínky pro pohodlné bydlení mimo měřené období. Hospice pomáhají nejen pacientům s rakovinou, ale také jejich příbuzným, učí je, jak se o pacienta starat, pomáhají mu najít společný jazyk a klidně reagují na nepříjemné reakce v chování. Nemoc dospělého příbuzného je pro děti obtížná - v hospicích jim psychologové pomáhají přijmout tuto nevyhnutelnou skutečnost.

Poslední fáze rakoviny je nesmírně obtížná. Nemůžete nechat pacienta samotného s jeho bolestmi v posledních dnech a hodinách života. S vědomím, že ho jeho příbuzní neopustili, protože cítil jejich péči a lásku, pacient snadno odjel do jiného světa.

Prognóza karcinomu 4. stupně

Pacienti a jejich příbuzní jsou znepokojeni statistikami: je pacient s rakovinou 4. stupně vyléčitelný? Lékaři jsou opatrní, aby vyjádřili přibližnou délku života pacienta příbuzným, a raději odpovídají na otázky, jak dlouho člověku zbývá vyhýbavě. To otravuje příbuzné, protože chtějí specifika. Lékaři však nemohou poskytnout přesnou odpověď, protože poslední fáze rakoviny má extrémně nepříznivý klinický obraz..

Konečná fáze karcinomu je charakterizována nekontrolovaným dělením rakovinných buněk; rychlost tohoto procesu nelze předpovědět. Rychlost šíření metastáz do sousedních tkání a orgánů lze realizovat za 30 dní a je možné žít s rakovinou mnoho let, pokud budou metastázy špatně postupovat. Závažnost agresivity v onkologii je dána věkem pacienta, použitou terapií a lokalizací primárního zaměření rakoviny..

Projekce přežití lékařů jsou u určitých typů karcinomu uklidňující. Při formulování prognózy má rozhodující význam lokalizace primárního nádoru.

Onkologické onemocnění plic ve 4. stádiu má tedy relativně pozitivní prognózu: na paliativní terapii a kurzech radiační expozice, chemoterapii žije člověk s vážným onemocněním až 5 let. Pokud jsou postižena játra, část žaludku a slinivka břišní, prognóza je nepříznivá: člověk vydrží maximálně šest měsíců.

Stupeň 4 rakoviny

Normální buňky těla ztrácejí schopnost rozlišovat a stávat se atypickými. Dochází k narušení struktury tkání, maligní buňky se rychle dělí, nádor začíná růst do okolních tkání. Jakmile se dostanou do lymfatických nebo krevních cév, šíří se maligní buňky po celém těle. Atypická buňka, která se zastaví pod vlivem jakýchkoli faktorů v orgánu nebo cévách, se začne dělit, změní se na nádor a postupem času okolní tkáně rostou - takto metastázuje primární nádor a vyvíjejí se sekundární ložiska rakoviny.

Onkologické oddělení nemocnice Yusupov využívá inovativní metody léčby rakoviny, odborníci kliniky se profesionálně osvědčili v léčbě kožních novotvarů, rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, rakoviny střev a orgánů trávicího systému. Specialisté kliniky se podílejí na různých výzkumech a vývoji v léčbě rakoviny, onkologických onemocnění a mají mezinárodní certifikáty. Nemocnice Yusupov je akreditována pro klinické zkoušky, což umožňuje užívání léků, které nemohou užívat jiné lékařské instituce v Rusku. Užívání jedinečných léků pomůže pacientům jusupovské nemocnice zvýšit průměrnou délku života a její kvalitu.

Fáze rakoviny

Maligní formace je klasifikována podle fází, podle klinických příznaků, podle histologie, podle morfologických charakteristik. Byl vytvořen systém označení pro maligní nádory, který zahrnuje kompletní popis stavu novotvaru: stádium jeho vývoje, reakce regionálních lymfatických uzlin, přítomnost metastáz:

 • 0 stupeň rakoviny je neinvazivní forma nádoru. Rakovina je v původních mezích vzdělávání. Rakovina stupně 0 je zcela vyléčitelná.
 • Rakovina 1. stupně - zhoubný nádor začíná růst, ale neovlivňuje lymfatické uzliny a vzdálené orgány. Výjimkou je rakovina žaludku, která v první fázi vývoje ovlivňuje regionální lymfatické uzliny.
 • 2 stupně rakoviny - včasná detekce nádoru hraje důležitou roli v účinnosti léčby druhé fáze maligního novotvaru. Nádor může začít metastázovat do lymfatických uzlin (regionálních) umístěných v blízkosti postiženého orgánu a zvyšuje se růst buněk v primárním nádoru. Dobrá prognóza závisí na mnoha faktorech - včasná detekce, typ nádoru, lokalizace formace.
 • Rakovina 3. stupně - nádor postupuje, metastázy se nacházejí v regionálních lymfatických uzlinách, pokud neexistují žádné metastázy ve vzdálených lymfatických uzlinách a orgánech, prognóza je příznivější. Prognóza přežití pro každý typ nádoru 3. stupně rakoviny je odlišná. Velký význam má nejen typ nádoru, ale také zdravotní stav pacienta, umístění nádoru - čím obtížnější je lokalizace, tím menší je šance na uzdravení.
 • Rakovina 4. stupně je poslední fází rakoviny. Prognóza je ve většině případů negativní.

Stupeň čtyři rakoviny

Rakovina čtvrtého stupně je terminálním stadiem rakoviny. Ve většině případů jsou první stadia rakoviny asymptomatická, a když se objeví příznaky maligního nádoru, je to nejčastěji v pozdním stadiu vývoje. Velmi často se novotvar vyvíjí rychle během krátké doby - určité faktory ovlivňují rychlost vývoje rakoviny. Rychlost vývoje rakoviny může být ovlivněna těhotenstvím, stresem, traumatem, věkem a typem rakoviny. Čtvrtá fáze rakoviny již nemůže být vyléčena chirurgicky kvůli šíření nádorového procesu. Zanedbání procesu neumožňuje vyléčení pacienta, ale moderní medicína může prodloužit život pacienta o několik měsíců nebo let.

Znamení

Známky rakoviny 4. stupně jsou poměrně výrazné; v závislosti na typu nádoru a místě lokalizace se projevují určitými příznaky. U rakoviny tlustého střeva 4. stupně se může vyvinout střevní obstrukce, zácpa a silná bolest břicha a žaludku. Fáze 4 rakoviny prsu je charakterizována deformací orgánů, zatažením bradavek, výtokem z bradavek, známkami kazu.

Rakovina 4. stupně zahrnuje určitá kritéria:

 • rychlý růst nádoru.
 • jakýkoli typ rakoviny.
 • fatální typy rakoviny: rakovina pankreatu, rakovina plic, rakovina jater, rakovina mozku, melanom a další typy rakoviny.
 • progresivní maligní onemocnění s metastázami do orgánů: játra, mozek, slinivka břišní, plíce, s poškozením kosterního systému.

Je možné porazit rakovinu 4. stupně

Léčba rakoviny 4. stupně je téměř nemožná, nádor již vyrostl do okolních tkání, metastázoval do vzdálených lymfatických uzlin a orgánů. Léčba rakoviny 4. stupně je velmi obtížná a obtížná pro pacienta, jehož zdraví je již oslabeno. Existují nicméně případy, kdy těžce nemocní lidé zvítězili nad rakovinou, protože každý člověk je jedinečný a každý má jinou imunitu..

Příznaky před smrtí

Příznaky závisí na fázích, kterými pacient prochází. Stádium před agonií je stav způsobený vážnými poruchami v činnosti centrálního nervového systému, kůže zbledne a objeví se cyanóza kůže. Pacient má fyzickou a emocionální depresi. Krevní tlak klesá.

Fáze agónie je u pacientů poslední fází před smrtí. Pacient trpí silným hladem kyslíku, který vede k zastavení krevního oběhu a zástavě dýchání. Agónie může trvat až 3 hodiny.

Fáze klinické smrti - tělo přestane fungovat, poslední metabolické procesy probíhají v buňkách těla. Fáze trvá několik minut a končí biologickou smrtí pacienta.

Léky proti bolesti

Příznakem, který nejjasněji naznačuje vývoj maligního nádoru, je bolest. Aktivně rostoucí nádor nejčastěji způsobuje bolest. Bolest může být způsobena poškozením nervové tkáně, rozvojem zánětlivého procesu v nádoru. Ke zmírnění stavu pacienta se provádí anestetická terapie. Předepisuje se individuálně s ohledem na stav pacienta a může významně snížit intenzitu bolesti. Úleva od bolesti u rakoviny 4. stupně:

 • když se objeví mírná bolest, jsou předepsány nesteroidní protizánětlivé léky.
 • bolesti střední intenzity se léčí kombinovanými léky: ketorolem a jinými silnými léky.
 • silná, oslabující bolest je léčena silnými léky s narkotickým obsahem - fentanyl, morfin, promedol.

Životnost

Při účinné léčbě je míra přežití pacientů v závislosti na typu nádoru:

 • Rakovina jater 4. stupně - přibližně 5% pacientů žije déle než 5 let.
 • rakovina tlustého střeva 4. stupně - 5% pacientů žije déle než 5 let.
 • rakovina 4. stupně plic - více než 5 let přežívá 10% pacientů.
 • rakovina 4. stupně žaludku - 6% pacientů žije déle než 5 let.
 • rakovina 4. stupně slinivky břišní - 10% pacientů žije déle než 5 let.
 • stadium rakoviny prsu 4 - 15% žen přežije více než 5 let.
 • stádium rakoviny prsu 4 - 15% pacientů žije déle než 5 let.
 • 4. stupeň rakoviny dělohy - v závislosti na šíření procesu je míra přežití od 3 do 9%.
 • 4. stupeň rakoviny děložního čípku - 8% žen žije déle než 5 let.
 • 4. stupeň rakoviny prostaty - má vysokou pětiletou míru přežití, asi 30%.

Onkologické oddělení nemocnice Yusupov v Moskvě poskytuje léčbu rakoviny ve všech fázích vývoje onemocnění. Diagnostické centrum a lékaři onkologického oddělení vynakládají veškeré úsilí na včasnou pomoc pacientům s rakovinou. Včasná návštěva lékaře vám může zachránit život. Na konzultaci se můžete přihlásit telefonicky.

Rakovina 4. stupně: životní prognóza

K určení stádia onkologie se bere v úvahu velikost nádoru, stupeň jeho šíření v lymfatických uzlinách a tvorba metastáz. V onkologii 4. stupně rakoviny je hlavním měřítkem přítomnost sekundárních ložisek růstu nádoru ve vzdálených orgánech, a to navzdory velikosti novotvaru. Metastázy nejčastěji zahrnují kosti, játra a plíce. Maligní průběh onemocnění je určen přítomností sekundárních maligních ložisek. Některé typy rakoviny nemají charakteristické klinické příznaky a jsou diagnostikovány až ve stádiu tvorby metastáz (sarkom, melanom). Jiní naopak s působivou velikostí nemají sekundární nádory..

Fáze onkologie

Existuje několik stadií rakoviny, které naznačují, jak daleko se nádor rozšířil. K identifikaci stadia maligního novotvaru se bere v úvahu přítomnost metastáz v jiných orgánech, poškození lymfatických uzlin a velikost nádoru. Rakovina je klasifikována následovně:

 • Fáze 0 - hranice novotvaru zůstávají na začátku nádoru. Díky včasné detekci a včasné léčbě je prognóza pozitivní.
 • 1 - objeví se velká nádorová uzlina bez metastáz a poškození lymfatických uzlin. Pacient se může zlepšit správnou terapií.
 • 2 - nádor roste do sousedních tkání. Prognóza je stanovena v závislosti na místě lokalizace a histologických vlastnostech novotvaru. Většina pacientů je z této nemoci vyléčena.
 • 3 - dochází k procesu metastáz. Rakovinné buňky se dělí a cestují po celém těle proudem krve a lymfy. Lékaři mohou léčit pouze izolované případy onemocnění.
 • 4 je nejtěžší. Nádor ve 4. stupni rakoviny napadá mnoho orgánů a v lymfatických uzlinách jsou metastázy. Je nemožné odstranit novotvary chirurgicky. Pacienti nemohou být vyléčeni, přijatelná je pouze podpůrná terapie.

Očekávaná délka života pacientů s rakovinou je omezený počet měsíců nebo několik let. To do značné míry závisí na typu nádoru, psychologické náladě pacienta a jeho příbuzných, kompetentní péči.

Známky nemoci

Příznaky rakoviny 4. stupně zahrnují:

 • neustálá únava, která po odpočinku nezmizí;
 • přetrvávající bolestivé pocity;
 • ztráta váhy;
 • bledá barva kůže;
 • vzhled těsnění v tkáních;
 • trvale zvýšená tělesná teplota;
 • poruchy ve fungování střev nebo močového měchýře;
 • méně časté krvácení z močového měchýře, konečníku, pochvy, ústní dutiny;
 • přetrvávající kašel, změna hlasu.

I přes tyto příznaky byste neměli s nemocí přestat bojovat. Při správné léčbě, dokonce i ve 4. stupni rakoviny, stále existuje naděje na prodloužení života.

Diagnóza nemoci

V pokročilých případech je nutné důkladné vyšetření, aby se zjistila přítomnost a umístění metastáz. K tomu se používají všechny dostupné moderní diagnostické metody, které umožňují určit, kde je rakovina, typ maligního nádoru a stupeň poškození okolních orgánů. Většinu informací lze získat pomocí:

 • palpace nádoru;
 • krevní test na nádorové markery;
 • počítačová tomografie;
 • ultrazvukový postup;
 • pozitronová emisní tomografie;
 • scintigrafie;
 • magnetická rezonance;
 • endoskopie;
 • laparoskopie;
 • bioptická analýza.

Laboratorní metody pro studium biomateriálů umožňují určit citlivost nádorových buněk na léky, které budou použity v terapii.

Vlastnosti čtvrté etapy a střední délka života

Specifičnost spočívá v progresivním vývoji rakoviny a výskytu metastáz ve vzdálených orgánech: kostech, mozku, játrech, plicích a lymfatickém systému. Vlastnosti vývoje rakoviny 4. stupně s poškozením různých orgánů:

 • Rakovina děložního hrdla. Nádor se šíří za pánev, metastázy pronikají do močového měchýře a konečníku. Pouze 15% všech případů žije přibližně pět let.
 • Prostata. Nádor ze semenných váčků proniká do konečníku, lymfatických uzlin, ovlivňuje kostní tkáň a vzdálené metastázy pokrývají játra a plíce. K léčbě se v komplexu používá radiační a hormonální terapie. Jak dlouho žijí pacienti s rakovinou 4. stupně s onemocněním prostaty? Chirurgická léčba prodlužuje život pacienta z jednoho na tři roky. Lidský optimismus do značné míry přispívá ke zvýšení střední délky života. Stres a vzrušení naopak zhoršují stav pacienta.
 • Rakovina jater. V poslední fázi onemocnění je pozorována nejnižší míra přežití, pouze u několika pacientů je průměrná délka života až 5 let.
 • Onkologie prsu. Rakovina 4. stupně s metastázami v plicích, průduškách, vzdálených orgánech (játra, žaludek) a poškození blízkých lymfatických uzlin (klavikulární a axilární) je léčena ozařováním a chemoterapií. Očekávaná délka života závisí na věku pacienta a individuálním výběru léků. Život s touto diagnózou trvá až pět let a více u 15% žen.
 • Rakovina tlustého střeva. Když metastazují rakovinné buňky do jiných orgánů, léčba nepřináší pozitivní výsledky. Pouze 8 až 15% pacientů může žít pět let.

Kolik lidí žije s rakovinou 4. stupně? Životnost s touto diagnózou závisí na postiženém orgánu a typu rakoviny. To je obvykle krátké období od několika týdnů do roku. Ve výjimečných případech žijí pacienti s posledním stadiem rakoviny pět nebo více let.

Tradiční léčba

Rakovina čtvrtého stupně je obtížně léčitelná, protože již začal nevratný proces. Pacienti se snaží používat nejrůznější způsoby hojení, včetně používání tradiční medicíny. Odborníci se domnívají, že by měly být použity následující tradiční metody:

 • Imunoterapie - pomáhá zvyšovat obranyschopnost těla před nekontrolovanou proliferací patogenních buněk. Metoda je dobrá, protože nezpůsobuje vedlejší reakce a nenarušuje integritu zdravých tkání. Léky se vybírají individuálně pro každého pacienta. Nedostatek léčby - dlouhé trvání léčby.
 • Radiační terapie je považována za účinný způsob eliminace rakovinných buněk 4. stupně s metastázami. Během léčby touto metodou dochází k úplné destrukci maligních buněk, což vede ke zmenšení velikosti nádoru. U postižených kostí se používá ozáření protonovým paprskem. Během léčby se však také zdravé buňky ničí spolu s rakovinnými..
 • Chemoterapie se používá ke snížení růstu maligních novotvarů. Mohou předepsat několik kursů léčby pomocí různých léků ke zvýšení účinnosti. Tato metoda se nejčastěji používá u pacientů s pokročilou rakovinou..

Moderní metody terapie

S rozvojem moderní onkologie se objevily nové metody léčby rakoviny ve stadiu IV. Lékaři úspěšně používají:

 • Neutronová terapie - záření se provádí pomocí neutronů. Pronikají hluboko do poškozených tkání a zbavují je toxických látek.
 • Chemoembolizace - přívod krve do nádoru je přerušen. Injektuje se do něj speciální lék, který ničí rakovinné buňky.

Léčebný režim pro pacienty se vybírá individuálně v závislosti na umístění maligního novotvaru a metastáz. Nejúčinnější léčba je považována za komplexní, když je nádor ovlivněn na imunitní, chemické a fyzikální úrovni..

Stupeň 4 rakoviny plic. Příznaky

Toto onemocnění je nevratné a nereaguje na léčbu. Maligní buňky se šíří po celém těle a ovlivňují zdravé tkáně, orgány a lymfatické uzliny a vytvářejí metastázy v kostní tkáni, mozku, ledvinách a játrech. Rychlost šíření nemoci závisí na typu nádoru a má následující příznaky:

 • Kašel se vyskytuje při záchvatech, má hysterickou povahu s uvolňováním sputa. U pacientů trpících periferní formou může tento příznak chybět..
 • Bolest na hrudi se stává intenzivní v oblasti postižených plic v důsledku pronikání nádoru do sousedních tkání, samotná plicní tkáň není vybavena receptory bolesti. Obzvláště silné bolestivé pocity jsou v periferní formě nádoru.
 • Hemoptýza začíná v důsledku poškození stěn průdušek a krevních cév. Zpočátku se u sputa objevují pruhy krve, poté se výtok stává želé jako v karmínovém odstínu, může se objevit hnis.
 • Dýchavičnost se objevuje v důsledku vývoje anginy pectoris a poruch srdečního rytmu.
 • Trávení nastává v důsledku metastatických lézí jícnu a střev.

Jak dlouho žijete s rakovinou plic 4. stupně? V poslední fázi rakoviny plic jsou možné život ohrožující situace: krvácení z dýchacích cest, pneumotorax, syndrom duté žíly, žloutenka. Takové komplikace jsou obzvláště nebezpečné pro starší lidi. Rakovina se vyvíjí velmi rychle a je smrtelná u pacientů, kteří nepoužívají kontinuální léčbu. V průměru se počet pacientů, kteří s touto diagnózou žili pět let, pohybuje v rozmezí od 5 do 15%.

Konečná fáze léčby rakoviny plic

O úplném vyléčení se nemluví. Pacienti s rakovinou plic 4. stupně žijí s terapií zaměřenou na zmírnění příznaků a udržení pacienta naživu. Lékaři pomáhají pacientovi zvládnout srdeční selhání, zánět pohrudnice, zápal plic, bezbolestně odstraňují přebytečnou tekutinu hromadící se v plicích. Kromě toho se provádí imunitní, hormonální, radiační a chemoterapie. Na izraelských klinikách je chemoterapie lékem "Avastin" široce používána a tvrdí, že tato metoda umožňuje kontrolovat růst nádoru a zvyšuje míru přežití pacientů. Jak dlouho může člověk žít s rakovinou plic 4. stupně? Tuto otázku si často klade sám pacient i jeho příbuzní. Prognóza je zklamáním, pouze někteří pacienti žijí 5 let, zbytek umírá mnohem dříve. Lidé unavení z muk často přestávají bojovat o život a odevzdávají se nemocem.

Pokročilá rakovina pankreatu

Taková diagnóza se stanoví, když nádor doroste do značné velikosti, vyklíčí do sousedních orgánů, poškodí se lymfatické uzliny a nádor se rozšíří do vzdálených orgánů. Úplné uzdravení je nemožné v důsledku dysfunkce slinivky břišní a orgánů postižených maligními novotvary. Toto onemocnění je nejčastěji detekováno u lidí po šedesáti letech. Fáze 4 metastázy rakoviny pankreatu se nacházejí v ledvinách, plicích, kostech a játrech. Jeden pacient může mít několik rakovin v celém těle.

K rozvoji onemocnění dochází po několik let a v některých případech proces probíhá rychle od 6 do 12 měsíců. Nejohroženější jsou lidé s cukrovkou, kteří jedí tučné jídlo, pracují v nebezpečných chemických závodech, podstupují operaci žaludku a zneužívají kouření. Podle statistik muži onemocní častěji než ženy. Příznaky rakoviny slinivky 4. stupně, které jsou tvořeny sekrečními buňkami produkujícími enzymy pro trávení potravy, jsou následující:

 • Dochází k intoxikaci těla. Pacient pociťuje silnou slabost, ztrácí chuť k jídlu, klesá váha, tělesná teplota se pravidelně zvyšuje.
 • Trvalá bolest je neustále přítomna, zesiluje se změnou polohy těla, dává do hrudníku, ramenního pletence, paží, dolní části zad.
 • Porucha trávicího systému. Zvýšení nádoru vede k mačkání peritoneálních orgánů; není dostatek enzymů k trávení potravy. To vede k nadýmání, kolice, nevolnosti a zvracení. Trávení živin vede k anémii a nedostatku vitamínů.
 • Slezina je zvětšená.
 • Játra jsou narušena, objeví se nažloutnutí kůže a sliznic.
 • Vyskytuje se tromboflebitida.
 • Silný kašel s krvavým sputem.

Pacient s těžkou slabostí je stále v posteli. Stává se podrážděným, agresivním, nespí dobře, má depresi.

Léčba pokročilého karcinomu pankreatu a prognóza

Kurz terapie je zaměřen na udržení stavu pacienta a jeho účelem je:

 • zmírnit zdravotní stav, snížit bolestivé pocity;
 • zlepšit trávení;
 • zabránit tvorbě nových metastáz.

K léčbě se používají následující metody:

 • Chirurgické - používá se pouze k obnovení průchodnosti žlučovodů a střev, eliminuje riziko krvácení.
 • Chemoterapie - užívání léků cytostatické skupiny mírně prodlužuje život pacienta.
 • Záření - při vystavení vysoce aktivnímu rentgenovému záření rakovinové buňky odumírají, což mírně stabilizuje jejich růst.
 • Radioterapie.
 • Léčba příznaků onemocnění ke zmírnění bolesti pomocí léků proti bolesti.

Jak dlouho mohou pacienti ve stádiu 4 rakoviny s metastázami žít? Záleží na:

 • úspěch léčby - reakce těla na chemoterapeutické léky;
 • závažnost intoxikace těla;
 • počet metastáz;
 • správná péče;
 • nálada pacienta.

Podle lékařské statistiky je při intenzivní léčbě míra přežití více než rok pouze 5%. V průměru lidé s tímto onemocněním žijí od několika měsíců do šesti měsíců..

Fáze 4 příznaky rakoviny žaludku

V této fázi onemocnění zhoubný nádor postihuje nejen žaludek, ale také proniká do pobřišnice, velkých cév, vaječníků, jater, plic, slinivky břišní. Onemocnění je charakterizováno následujícími příznaky:

 • bolest břicha;
 • ztráta chuti k jídlu, rychlý nástup nasycení;
 • zažívací potíže: nevolnost, krvavé zvracení, pálení žáhy, tmavá řídká stolice;
 • střevní obstrukce, zácpa;
 • zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin;
 • vyčerpání těla.

S výskytem metastáz v játrech a přední břišní stěně se objem břicha zvyšuje, objevuje se obstrukční žloutenka. Někdy v důsledku vitální aktivity nádorových buněk dochází k těžké intoxikaci těla..

Léčba a prognóza pro pozdní fázi rakoviny žaludku

Pro léčbu rakoviny žaludku ve 4. stupni se provádějí následující činnosti:

 • Chirurgický zákrok v této fázi onemocnění je podpůrný: střevní obstrukce je odstraněna, může být instalována kovová trubice pro přesun jídla, je vytvořena gastrostomická trubice pro krmení.
 • Chemoterapie může pomoci snížit bolest a zlepšit kvalitu života. Často se provádí ve spojení s radiací.
 • Léky se používají k úlevě od příznaků onemocnění.
 • Imunoterapie se nepoužívá na všech klinikách kvůli vysokým nákladům.

Jak dlouho může člověk s poslední fází rakoviny žaludku žít, závisí na individuálních charakteristikách každého pacienta. Je třeba poznamenat následující vzorec: mladí lidé, u nichž dochází k rychlému dělení rakovinných buněk, žijí méně než pacienti staršího a senilního věku. V průměru je pětiletá míra přežití 15–20%.

Závěr

Rakovina v poslední fázi je nevratný proces. V tomto okamžiku dochází k nekontrolované proliferaci nádorových buněk v celém těle, jsou poškozeny zdravé sousední tkáně a orgány, stejně jako ty, které se nacházejí daleko od lokalizace původního zaměření. Pacient nemusí pociťovat žádné příznaky onemocnění, dokud zhoubný nádor nedosáhne čtvrté fáze.

To je považováno za jeden z hlavních důvodů pro pozdní diagnostiku rakoviny. Pacienti s rakovinou 4. stupně (foto výše) mohou za příznivých podmínek žít až pět let, někteří žijí déle. Přesnější prognózu podává ošetřující lékař. Vždy najde způsob, jak pacienta podpořit, aby ho zbavil bolestivých příznaků a prodloužil jeho život..

Předchozí Článek

Vlaštovičník v onkologii

Následující Článek

Hrudka na patře v ústech: příčiny