Léčba rakoviny plic: pokyny, taktika, schémata

Angiom

Ve světových statistikách je mezi všemi maligními nádory rakovina plic na prvním místě z hlediska úmrtnosti. Pětiletá míra přežití pacientů je 20%, to znamená, že čtyři z pěti pacientů zemřou během několika let po stanovení diagnózy..

Potíž spočívá ve skutečnosti, že počáteční stadia bronchogenního karcinomu je obtížné diagnostikovat (na konvenční fluorografii to nelze vždy vidět), nádor rychle vytváří metastázy, v důsledku čehož se stává neresekovatelným. Asi 75% nově diagnostikovaných případů již má rakovinu s metastatickými ložisky (lokálními nebo vzdálenými).

Léčba rakoviny plic je naléhavým problémem po celém světě. Právě nespokojenost specialistů s výsledky léčby motivuje k hledání nových metod vlivu..

Hlavní směry

Volba taktiky přímo závisí na histologické struktuře nádoru. V zásadě existují 2 hlavní typy: malobuněčný karcinom plic (SCLC) a nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), který zahrnuje adenokarcinom, spinocelulární karcinom a velkobuněčný karcinom. První forma je nejagresivnější, rané formy metastatické ložiska. Proto se v 80% případů používá léčba drogami. Ve druhé histologické variantě je hlavní metoda chirurgická.

Úkon. V současné době je to jediná možnost radikální léčby.

Cílená a imunoterapie. Relativně nová léčba. Jsou založeny na cíleném a přesném dopadu na nádorové buňky. Ne všechny případy rakoviny plic jsou pro tuto léčbu vhodné, pouze některé typy NSCLC s určitými genetickými mutacemi.

Radiační terapie. Je předepsán pacientům, kteří nejsou indikováni k operaci, a je součástí kombinované metody (předoperační, pooperační záření, chemoradiační terapie).

Symptomatická léčba - zaměřená na zmírnění projevů onemocnění - kašel, dušnost, bolest a další. Aplikuje se v jakékoli fázi, je hlavní v terminálním stupni.

Chirurgický zákrok

Chirurgická léčba je indikována u všech pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic 1. až 3. stupně. S SCLC od 1 do 2 lžíce. Ale vzhledem k tomu, že míra detekce v rané fázi vývoje je míra detekce novotvarů extrémně nízká, pak se chirurgický zákrok neprovádí ve více než 20% případů..

Hlavní typy operací pro rakovinu plic:

 • Pulmonektomie je odstranění celého orgánu. Nejběžnější typ chirurgické léčby prováděné s centrálním umístěním (s poškozením hlavních průdušek) nádoru.
 • Lobektomie - odstranění laloku, indikací je přítomnost periferní formace vycházející z malých dýchacích cest.
 • Klínová resekce - odstranění jednoho nebo více segmentů. Provádí se zřídka, častěji u oslabených pacientů as benigními novotvary.

Kontraindikace pro chirurgický zákrok:

 • Přítomnost vzdálených metastáz.
 • Těžký celkový stav, dekompenzovaná doprovodná onemocnění.
 • Chronické plicní patologie s existujícím respiračním selháním.
 • Blízkost nádoru k mediastinálním orgánům (srdce, aorta, jícen, průdušnice).
 • Věk nad 75 let.

Před operací je pacient připraven: protizánětlivá, regenerační léčba, náprava porušení základních funkcí těla.

Operace se často provádí otevřenou metodou (torakotomie), ale je možné odstranit lalok orgánu a torakoskopický přístup, což je méně traumatické. Regionální lymfatické uzliny jsou odstraněny spolu s plicní tkání.

Adjuvantní chemoterapie se obvykle provádí po operaci. Chirurgická léčba je možná i po předoperační (neoadjuvantní) chemoradiační terapii.

Chemoterapie

Podle WHO je chemoterapie pro rakovinu plic indikována u 80% pacientů. Chemoterapeutické léky jsou léky, které buď blokují metabolismus nádorových buněk (cytostatika), nebo přímo otráví nádor (cytotoxický účinek), v důsledku čehož je narušeno jejich dělení, karcinom zpomaluje jeho růst a ustupuje.

K léčbě maligních plicních nádorů se jako první řada používá platina (cisplatina, karboplatina), taxany (paklitaxel, docetaxel), gemcitabin, etoposid, irinotekan, cyklofosfamid a další..

Pro druhý řádek - pemetrexed (alimta), docetaxel (taxotere).

Obvykle se používají kombinace dvou léků. Kurzy se konají v intervalech 3 týdnů, počet je od 4 do 6. Pokud jsou 4 kurzy první linie léčby neúčinné, použijí se režimy druhé linie.

Léčba chemoterapeutickými léky po dobu delší než 6 cyklů je nevhodná, protože jejich vedlejší účinky budou převažovat nad výhodami.

Cíle chemoterapie pro rakovinu plic:

 • Léčba pacientů s rozšířeným procesem (3-4 fáze).
 • Neoadjuvantní předoperační terapie ke snížení velikosti primárního zaměření, dopad na regionální metastázy.
 • Adjuvantní pooperační terapie k prevenci relapsu a progrese.
 • Jako součást chemoradiační léčby nefunkčního nádoru.

Různé histologické typy nádorů mají různé reakce na léky. U NSCLC se účinnost chemoterapie pohybuje od 30 do 60%. U SCLC dosahuje jeho účinnost 60-78% a u 10-20% pacientů je dosažena úplná regrese novotvaru.

Chemoterapeutické léky působí nejen na nádorové buňky, ale také na zdravé. Nežádoucí účinky této léčby jsou obvykle nevyhnutelné. Jedná se o vypadávání vlasů, nevolnost, zvracení, průjem, inhibici krvetvorby, toxický zánět jater, ledviny..

Taková léčba není předepsána pro akutní infekční onemocnění, dekompenzovaná onemocnění srdce, jater, ledvin, onemocnění krve.

Cílená terapie

Jedná se o relativně novou a slibnou metodu léčby metastatických nádorů. Zatímco standardní chemoterapie zabíjí všechny rychle se dělící buňky, cílené léky se selektivně zaměřují na specifické cílové molekuly, které podporují množení rakovinných buněk. Proto postrádají vedlejší účinky, které pozorujeme v případě konvenčních schémat..

Cílená terapie však není vhodná pro každého, ale pouze pro pacienty s NSCLC v přítomnosti určitých genetických mutací v nádoru (ne více než 15% z celkového počtu pacientů).

Taková léčba se používá u pacientů s 3-4 stádii rakoviny častěji v kombinaci s chemoterapií, ale může také působit jako nezávislá metoda v případech, kdy je chemoterapie kontraindikována.

V současné době se široce používají inhibitory tyrosinkinázy EGFR gefinitib (iressa), erlotinib (tarceva), afatinib a cetuximab. Druhou třídou takových léků jsou inhibitory angiogeneze v nádorové tkáni (Avastin).

Imunoterapie

Toto je nejslibnější metoda v onkologii. Jeho hlavním úkolem je posílit imunitní odpověď těla a přinutit ho bojovat s nádorem. Faktem je, že rakovinné buňky jsou citlivé na různé mutace. Tvoří na svém povrchu ochranné receptory, které jim brání v rozpoznání imunitními buňkami.

Vědci vyvinuli a nadále vyvíjejí léky, které blokují tyto receptory. Jedná se o monoklonální protilátky, které pomáhají imunitnímu systému porazit cizí nádorové buňky.

Radiační terapie

Ionizující radiační terapie je zaměřena na poškození DNA rakovinných buněk, což způsobí, že se přestanou dělit. Pro takové zpracování se používají moderní lineární urychlovače. U rakoviny plic se externí radiační terapie provádí hlavně tehdy, když zdroj záření nepřichází do styku s tělem.

Radiační terapie se používá u pacientů s lokalizovaným i pokročilým karcinomem plic. Ve fázích 1-2 se provádí u pacientů s kontraindikací k chirurgickému zákroku, stejně jako u neoperovatelných pacientů. Často se provádí v kombinaci s chemoterapií (současně nebo postupně). Chemoradiace je hlavní metodou v léčbě lokalizovaného malobuněčného karcinomu plic.

U SCLC mozkových metastáz je radiační terapie také hlavní léčbou. Radiace se také používá jako způsob, jak zmírnit příznaky komprese mediastinálních orgánů (paliativní záření).

Nádor je předběžně vizualizován pomocí CT, PET-CT; na pokožku pacienta jsou aplikovány značky, které směrují paprsky.

Obrazy nádorů jsou načteny do speciálního počítačového programu a jsou vytvořena kritéria pro interakci. Během procedury je důležité nehýbat se a zadržovat dech na příkaz lékaře. Zasedání se konají denně. Existuje technika hyperfrakční intenzity, kdy se relace provádějí každých 6 hodin.

Hlavní negativní účinky radiační terapie: rozvoj ezofagitidy, pleurisy, kašel, slabost, potíže s dýcháním, zřídka - kožní léze.

Cyber ​​nůž

Systém CyberKnife je nejpokročilejší metodou radiační léčby nádorů. Může to být alternativa k chirurgickému zákroku. Podstatou metody je kombinace přesné kontroly nad umístěním nádoru v reálném čase a jeho nejpřesnějšího ozařování pomocí lineárního urychlovače řízeného robotem.

K nárazu dochází z několika pozic, toky záření se sbíhají v nádorové tkáni s milimetrovou přesností, aniž by to ovlivňovalo zdravé struktury. Účinnost metody u některých nádorů dosahuje 100%.

Hlavní indikace pro systém CyberKnife jsou NSCLC stupně 1-2 s jasnými hranicemi až do velikosti 5 cm, stejně jako jednotlivé metastázy. Těchto nádorů se můžete zbavit během jednoho nebo několika sezení. Procedura je bezbolestná, bez krve, provádí se ambulantně bez anestezie. To nevyžaduje přísnou fixaci a zadržování dechu, jako u jiných metod ozařování..

Principy léčby nemalobuněčného karcinomu plic

Fáze 0 (intraepiteliální karcinom) - endobronchiální excize nebo otevřená klínová resekce.

 • I čl. - chirurgická léčba nebo radiační terapie. Používá se segmentová resekce nebo lobektomie s excizí mediastinálních lymfatických uzlin. Radiační léčba se provádí u pacientů s kontraindikací k operaci nebo u pacientů, kteří ji odmítli. Nejlepší výsledky přináší stereotaktická radioterapie.
 • II čl. NSCLC - chirurgická léčba (lobektomie, pulmonektomie s lymfadenektomií), neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie, radiační terapie (pokud je nádor nefunkční).
 • III čl. - chirurgické odstranění resekovatelných nádorů, radikální a paliativní chemoradiační terapie, cílená léčba.
 • IV čl. - kombinovaná chemoterapie, cílená, imunoterapie, symptomatické záření.

Zásady léčby malobuněčného karcinomu plic podle stádia

Pro lepší definici léčebných přístupů rozdělují onkologové SCLC na lokalizované stádium (do jedné poloviny hrudníku) a rozsáhlé stádium (šíří se mimo lokalizovanou formu).

U lokalizované fáze platí následující:

 • Komplexní chemoradiační terapie následovaná profylaktickým ozářením mozku.
  Nejčastěji používanými chemoterapeutickými léky jsou platina v kombinaci s etoposidem (režim EP). Provádí se 4–6 kurzů v intervalu 3 týdnů.
 • Radiační terapie podávaná současně s chemoterapií je považována za výhodnější než jejich následné použití. Je předepsán s prvním nebo druhým cyklem chemoterapie..
 • Standardní radiační režim je denně, 5 dní v týdnu, 2 Gy na sezení po dobu 30-40 dnů. Samotný nádor, postižené lymfatické uzliny a celý objem mediastina jsou ozářeny.
 • Hyperfrakční režim jsou dvě nebo více radiačních relací denně po dobu 2-3 týdnů.
 • Chirurgická resekce s adjuvantní chemoterapií pro pacienty 1. stupně.
  Při správné a úplné léčbě lokalizovaného SCLC je dosaženo stabilní remise v 50% případů.

S rozsáhlou fází SCLC je hlavní metodou kombinovaná chemoterapie. Nejúčinnějším režimem je EP (přípravky etoposid a platina), lze použít i jiné kombinace.

 • Ozařování se používá pro metastázy do mozku, kostí, nadledvin, stejně jako metoda paliativní léčby pro kompresi průdušnice, horní duté žíly.
 • S pozitivním účinkem chemoterapie se provádí profylaktické ozařování lebky, snižuje frekvenci mozkových metastáz o 70%. Celková dávka je 25 Gy (10 sezení po 2,5 Gy).
 • Pokud po jednom nebo dvou cyklech chemoterapie nádor pokračuje v progresi, je nepraktické v něm pokračovat, pacientovi se doporučuje pouze symptomatická léčba.

Antibiotika pro rakovinu plic

U pacientů s rakovinou plic dochází ke snížení lokální a obecné imunity, v důsledku čehož se na změněné plicní tkáni může docela snadno objevit bakteriální zánět - pneumonie, která komplikuje průběh onemocnění. Ve fázi léčby cytostatiky a ozařováním je také možná aktivace jakékoli infekce, dokonce i podmíněně patogenní flóra může způsobit vážnou komplikaci.

Proto jsou antibiotika pro rakovinu plic široce používána. Je žádoucí je předepsat s ohledem na bakteriologickou studii mikroflóry.

Symptomatická léčba

Symptomatická léčba se používá v jakékoli fázi rakoviny plic, ale v terminálním stadiu se stává hlavní a nazývá se paliativní. Tato léčba je zaměřena na zmírnění příznaků onemocnění a zlepšení kvality života pacienta..

 • Úleva od kašle. Kašel na rakovinu plic může být suchý, hackerský (je způsoben podrážděním průdušek rostoucím nádorem) a vlhký (se současným zánětem průdušek nebo plicní tkáně). U suchého kašle se používají antitusika (kodein), u mokrého kašle expektorans. Teplé nápoje a inhalace s minerální vodou a bronchodilatátory pomocí rozprašovače také zmírňují kašel.
 • Snižuje dušnost. Za tímto účelem se používají aminofylinové přípravky, inhalace bronchodilatancií (salbutamol, berodual), kortikosteroidní hormony (beklomethason, dexamethason, prednisolon a další).
 • Oxygenoterapie (inhalace dýchací směsi obohacené kyslíkem). Snižuje dušnost a příznaky hypoxie (slabost, závratě, ospalost). S kyslíkovými koncentrátory lze kyslíkovou terapii provádět doma.
 • Účinná úleva od bolesti. Pacient by neměl mít bolesti. Analgetika jsou předepisována podle schématu vylepšení léku a zvýšení dávky v závislosti na jejich účinku. Začínají nesteroidními protizánětlivými léky a narkotickými analgetiky, poté je možné použití slabých opiátů (tramadol) a postupně přecházejí k narkotikům (promedol, omnopon, morfin). Léky proti bolesti ze skupiny morfinů mají také antitusický účinek..
 • Odstranění tekutiny z pleurální dutiny. Rakovina plic je často doprovázena pleurálním výpotkem. To zhoršuje stav pacienta, zhoršuje dušnost. Tekutina je odstraněna torakocentézou - proražením hrudní stěny. Ke snížení rychlosti opětovného hromadění tekutiny se užívají diuretika.
 • Detoxikační terapie. Ke snížení závažnosti intoxikace (nevolnost, slabost, horečka) se provádí infuzní podpora solnými roztoky, glukózou, metabolickými a cévními léky.
  Hemostatické látky pro krvácení a hemoptýzu.
 • Antiemetické léky.
 • Trankvilizéry a antipsychotika. Zvyšují účinek analgetik, snižují subjektivní pocit dušnosti, zmírňují úzkost, zlepšují spánek.

Závěr

Rakovina plic je onemocnění ve většině případů se špatnou prognózou. Lze jej však léčit v jakékoli fázi. Cílem může být úplné uzdravení nebo zpomalení postupu procesu, zmírnění příznaků a zlepšení kvality života, jako u jakéhokoli chronického onemocnění..

Je možné užívat antibiotika onkologicky

Mohou být užívána rakovinová antibiotika

Příznaky rakoviny, co se může a mělo by se opít onkologií - rady tradiční medicíny

Co může a má být opilý onkologie - rady tradiční medicíny a mohu brát: antibiotika nebo vitamíny? Je možné pít alkohol s onkologií - přečtěte si odpovědi zdravotnických pracovníků.

Je možné pít alkohol nebo užívat onkologicky antibiotika a vitamíny?

Navzdory prospěšným vlastnostem bobulí Goji se nedoporučuje používat je v onkologii, protože jsou silným imunitním modulátorem a mohou mít pro tělo nepředvídatelné následky. Je možné užívat antibiotika k onkologii? Vzhledem k riziku infekcí u pacientů s rakovinou jsou antibiotika předepisována ještě před přesným stanovením infekce. Antibiotika pro onkologická onemocnění předepisuje ošetřující lékař, protože jejich výběr závisí na možných reakcích těla. Je však nežádoucí užívat vitamíny B v onkologii, protože mohou přispívat k rozvoji nádoru. Pokud je však příjem léků, které obsahují takové vitamíny, indikován pro další souběžné onemocnění a je předepsán lékařem, je přípustné je užívat. Mnoho odborníků však doporučuje vyhnout se jejich použití u maligních nádorů..

JAK SI MYSLÍTE, ŽE.

Antibiotika pro léčbu rakoviny

Tento seznam obsahuje nejběžnější antibiotika pro léčbu rakoviny:

 • Atovaquon. Antiprotozoální lék používaný k prevenci a léčbě velmi závažného typu pneumonie způsobené Pneumocystis. Předepsáno pro lidi, kteří mají závažné nežádoucí účinky sulfamethoxazolu.
 • Aztreons. antibiotikum používané k léčbě gramnegativních bakteriálních infekcí močových a dolních dýchacích cest a ženských pohlavních orgánů a infekcí přítomných v těle (systémové infekce nebo sepse).
 • Cefepim, ceftazidim a ceftriaxon sodný. členové skupiny antibiotik zvaných cefalosporiny. Používá se k léčbě bakteriálních infekcí močových cest a dolních dýchacích cest, infekcí kůže, kostí, kloubů, pánve a břicha.
 • Ciprofloxacin. antibiotikum používané k zabíjení některých gramnegativních a grampozitivních bakterií a některých mykobakterií.
 • Klindamycin fosfát. používá se k léčbě grampozitivních a gramnegativních bakteriálních infekcí u osob alergických na sulfadiazin.
 • Gentamicin. používá se k léčbě závažných infekcí, které nelze léčit jinými léky.
 • Metronidazol hydrochlorid. používá se k zabíjení anaerobních bakterií a prvoků.
 • Pyrimethamin. antiprotozoální lék používaný se sulfadiazinem k léčbě toxoplazmózy nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě mírné až středně závažné malárie u lidí, kteří nesnášejí standardní léčbu.
 • Trimethoprim. používá se hlavně k prevenci a léčbě infekcí močových cest.
 • Vancomycin hydrochlorid. antibiotikum používané k léčbě různých závažných grampozitivních bakteriálních infekcí, pro které jsou jiné léky neúčinné, včetně kmenů stafylokoků rezistentních na většinu antibiotik.

Internetový portál Ambulance Medical

17:28 23-05-2010 / Galya / Yarensk. aplikovat

Mohu užívat onkologická antibiotika? Zejména po chemoterapii a ozařování? Tělo je oslabené a objevila se nemoc, jako je nachlazení. Nebo existuje alternativa k antibiotikům?

Pozornost! Jména odborníků jsou psána červeně s odkazem na jejich profil. Dejte si pozor na podvodníky, nikomu neposílejte peníze!

Můžete jej použít, Levoflaxin je nejlepší, ale hlavní pozornost by měla být zaměřena na zlepšení imunitního systému a zvýšení počtu leukocytů v krvi.

Oleg, právník ze Lvova, vleče internet, aby chytil zámožné pacienty. Navíc je to hrozný rusofob, který se nedávno opil, zde vyjádřil vše, co si o Rusech a Rusku myslí. buď opatrný.

Náhodou jsem se zotavil z rakoviny!:

Začátkem února jsem šel spát: horečka a silné bolesti dolní části zad,

Zatímco pulmonologie léčila pneumonii, identifikovali také (MRI a počítačovou tomografii) - spondylitidu páteře T12, pak řekli, že je maligní s metastázami.

Nálada byla dobrá, konečně si můžete odpočinout (nevěděl jsem všechno, bolest je jen při pohybu)

Požádal jsem svou ženu, aby přinesla elektrický pulzní biostimulátor Angel-Z a Inmunoflam, jen jsem chtěl zvýšit imunitní systém.-

v nemocnici mi byly předepsány také léky.

O měsíc později (analýzy a výpočetní tomografie.) Lékař byl překvapen - metastázy

a maligní nebyly nalezeny.

Teoreticky: Anděl by měl utlačovat špatné buňky, protože.

vnucuje jim rytmus zdravých buněk.

Inmunoflam (Uncaria tomentosa) - z řady zázračných rostlin s

široké terapeutické spektrum a přinejmenším dobré onkologické (přečtěte si: v Peru, ve své domovině, neumírají na rakovinu).

Mimochodem, je to relativně levné,

kdybych místo Inmunoflam vzal něco s protirakovinovým účinkem

houby (ze zkušenosti mé matky) - výsledek by byl stejný

Pocit je: Potraviny Angel-Z + obsahující silné protirakovinné rostliny nebo houby

V SOUVISLOSTI (požadováno!) Tradiční chemoterapie je bomba! Zdraví pro VŠECHNY!

Ano, je třeba používat antibiotika, každému se podává CEFAZILIN.

Sergey, ahoj! Řekněte mi, jaké jsou indikace pro použití přípravku INMUNOFLAM-it v lékárnách je často zaměňován s Imunoflamem. Jména jsou velmi podobná. Droga, kterou jste popsali, není v Rusku na prodej. Je třeba se zřejmě podívat na Ukrajinu.

S pozdravem Natalia.

Zdroje: http://www.all-answers.ru/index/mediczina/mozhno-li-prinimat-pri-onkologii, http://enc.sci-lib.com/article0012912.html, http: // www. 03.ru/section/oncology/3566160

Zatím žádné komentáře!

doporučené články
Karbapenemová antibiotika v tabletách

Cefalosporiny 4 generace Vzhledem k tomu, že většina antibakteriálních látek je dále.

Granulom u kořene zubní antibiotické léčby

Granuloma v kořeni zubu Jméno dále.

Stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika Seznam referencí

Citlivost na antibiotika Etiotropní dále.

Populární články

Zánět lymfatických uzlin na krku léčených antibiotiky

Jak zacházet s lymfatickými uzlinami na krku? Pokud jsou lymfatické uzliny na krku zanícené, pak to naznačuje zánětlivé procesy.

Širokospektré antibiotikum ceftriaxon

CEFTRIAXON Cefalosporinové antibiotikum třetí generace se širokým spektrem účinku. Přípravek: CEFTRIAXON Léčivá látka: ceftriaxon ATC kód: J01DD04 KFG: Cephalosporin III generation Reg. číslo: Р №000750 / 01 Datum registrace: 26.10.07.

Proč vede lidská antibiotická léčba

K čemu vedou antibiotika? K čemu vedou antibiotika? Užívání antibiotik vede k narušení střevní mikroflóry.Léčba by měla začít použitím intestinálních antiseptik..

Mohou být užívána rakovinová antibiotika

Příznaky rakoviny, co se může a mělo by se opít onkologií - rady tradiční medicíny

Co může a má být opilý onkologie - rady tradiční medicíny a mohu brát: antibiotika nebo vitamíny? Je možné pít alkohol s onkologií - přečtěte si odpovědi zdravotnických pracovníků.

Je možné pít alkohol nebo užívat onkologicky antibiotika a vitamíny?

Navzdory prospěšným vlastnostem bobulí Goji se nedoporučuje používat je v onkologii, protože jsou silným imunitním modulátorem a mohou mít pro tělo nepředvídatelné následky. Je možné užívat antibiotika k onkologii? Vzhledem k riziku infekcí u pacientů s rakovinou jsou antibiotika předepisována ještě před přesným stanovením infekce. Antibiotika pro onkologická onemocnění předepisuje ošetřující lékař, protože jejich výběr závisí na možných reakcích těla. Je však nežádoucí užívat vitamíny B v onkologii, protože mohou přispívat k rozvoji nádoru. Pokud je však příjem léků, které obsahují takové vitamíny, indikován pro další souběžné onemocnění a je předepsán lékařem, je přípustné je užívat. Mnoho odborníků však doporučuje vyhnout se jejich použití u maligních nádorů..

JAK SI MYSLÍTE, ŽE.

Antibiotika pro léčbu rakoviny

Tento seznam obsahuje nejběžnější antibiotika pro léčbu rakoviny:

 • Atovaquon. Antiprotozoální lék používaný k prevenci a léčbě velmi závažného typu pneumonie způsobené Pneumocystis. Předepsáno pro lidi, kteří mají závažné nežádoucí účinky sulfamethoxazolu.
 • Aztreons. antibiotikum používané k léčbě gramnegativních bakteriálních infekcí močových a dolních dýchacích cest a ženských pohlavních orgánů a infekcí přítomných v těle (systémové infekce nebo sepse).
 • Cefepim, ceftazidim a ceftriaxon sodný. členové skupiny antibiotik zvaných cefalosporiny. Používá se k léčbě bakteriálních infekcí močových cest a dolních dýchacích cest, infekcí kůže, kostí, kloubů, pánve a břicha.
 • Ciprofloxacin. antibiotikum používané k zabíjení některých gramnegativních a grampozitivních bakterií a některých mykobakterií.
 • Klindamycin fosfát. používá se k léčbě grampozitivních a gramnegativních bakteriálních infekcí u osob alergických na sulfadiazin.
 • Gentamicin. používá se k léčbě závažných infekcí, které nelze léčit jinými léky.
 • Metronidazol hydrochlorid. používá se k zabíjení anaerobních bakterií a prvoků.
 • Pyrimethamin. antiprotozoální lék používaný se sulfadiazinem k léčbě toxoplazmózy nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě mírné až středně závažné malárie u lidí, kteří nesnášejí standardní léčbu.
 • Trimethoprim. používá se hlavně k prevenci a léčbě infekcí močových cest.
 • Vancomycin hydrochlorid. antibiotikum používané k léčbě různých závažných grampozitivních bakteriálních infekcí, pro které jsou jiné léky neúčinné, včetně kmenů stafylokoků rezistentních na většinu antibiotik.

Internetový portál Ambulance Medical

17:28 23-05-2010 / Galya / Yarensk. aplikovat

Mohu užívat onkologická antibiotika? Zejména po chemoterapii a ozařování? Tělo je oslabené a objevila se nemoc, jako je nachlazení. Nebo existuje alternativa k antibiotikům?

Pozornost! Jména odborníků jsou psána červeně s odkazem na jejich profil. Dejte si pozor na podvodníky, nikomu neposílejte peníze!

Můžete jej použít, Levoflaxin je nejlepší, ale hlavní pozornost by měla být zaměřena na zlepšení imunitního systému a zvýšení počtu leukocytů v krvi.

Oleg, právník ze Lvova, vleče internet, aby chytil zámožné pacienty. Navíc je to hrozný rusofob, který se nedávno opil, zde vyjádřil vše, co si o Rusech a Rusku myslí. buď opatrný.

Náhodou jsem se zotavil z rakoviny!:

Začátkem února jsem šel spát: horečka a silné bolesti dolní části zad,

Zatímco pulmonologie léčila pneumonii, identifikovali také (MRI a počítačovou tomografii) - spondylitidu páteře T12, pak řekli, že je maligní s metastázami.

Nálada byla dobrá, konečně si můžete odpočinout (nevěděl jsem všechno, bolest je jen při pohybu)

Požádal jsem svou ženu, aby přinesla elektrický pulzní biostimulátor Angel-Z a Inmunoflam, jen jsem chtěl zvýšit imunitní systém.-

v nemocnici mi byly předepsány také léky.

O měsíc později (analýzy a výpočetní tomografie.) Lékař byl překvapen - metastázy

a maligní nebyly nalezeny.

Teoreticky: Anděl by měl utlačovat špatné buňky, protože.

vnucuje jim rytmus zdravých buněk.

Inmunoflam (Uncaria tomentosa) - z řady zázračných rostlin s

široké terapeutické spektrum a přinejmenším dobré onkologické (přečtěte si: v Peru, ve své domovině, neumírají na rakovinu).

Mimochodem, je to relativně levné,

kdybych místo Inmunoflam vzal něco s protirakovinovým účinkem

houby (ze zkušenosti mé matky) - výsledek by byl stejný

Pocit je: Potraviny Angel-Z + obsahující silné protirakovinné rostliny nebo houby

V SOUVISLOSTI (požadováno!) Tradiční chemoterapie je bomba! Zdraví pro VŠECHNY!

Ano, je třeba používat antibiotika, každému se podává CEFAZILIN.

Sergey, ahoj! Řekněte mi, jaké jsou indikace pro použití přípravku INMUNOFLAM-it v lékárnách je často zaměňován s Imunoflamem. Jména jsou velmi podobná. Droga, kterou jste popsali, není v Rusku na prodej. Je třeba se zřejmě podívat na Ukrajinu.

S pozdravem Natalia.

Zdroje: http://www.all-answers.ru/index/mediczina/mozhno-li-prinimat-pri-onkologii, http://enc.sci-lib.com/article0012912.html, http: // www. 03.ru/section/oncology/3566160

Zatím žádné komentáře!

doporučené články
Ceftriaxonové antibiotikum z toho generace

Ceftriaxon - antibiotikum nové generace osvědčené již dávno, dále.

Antibiotikum na horní dýchací cesty 3 tablety

Choroby horních cest dýchacích dále.

Oplachování nosu antibiotickou sinusitidou

Array ([/components/com_jcomments/js/jcomments-v2.3.js?v=12] = Array ([mime] = text / javascript dále.

Populární články

Zánět lymfatických uzlin na krku léčených antibiotiky

Jak zacházet s lymfatickými uzlinami na krku? Pokud jsou lymfatické uzliny na krku zanícené, pak to naznačuje zánětlivé procesy.

Širokospektré antibiotikum ceftriaxon

CEFTRIAXON Cefalosporinové antibiotikum třetí generace se širokým spektrem účinku. Přípravek: CEFTRIAXON Léčivá látka: ceftriaxon ATC kód: J01DD04 KFG: Cephalosporin III generation Reg. číslo: Р №000750 / 01 Datum registrace: 26.10.07.

Proč vede lidská antibiotická léčba

K čemu vedou antibiotika? K čemu vedou antibiotika? Užívání antibiotik vede k narušení střevní mikroflóry.Léčba by měla začít použitím intestinálních antiseptik..

Co je povoleno a zakázáno v onkologii?

Existuje mýtus, že jakékoli potraviny nebo léky jsou kontraindikovány pro rakovinu..

Doporučené potraviny pro rakovinu

Otázka výživy je v zásadě relevantní u maligních novotvarů gastrointestinálního traktu, kde je jídlo v přímém kontaktu s nádorem..

Užitečné jsou následující složky potravin:

Důležité! Rajčata a brokolice jsou vědecky ověřené protinádorové potraviny. Mělo by být ve stravě pacienta s rakovinou každý den.

Jakým potravinám je třeba se v onkologii vyhnout?

Všechno, co bylo vždy považováno za „nesprávnou stravu“ nebo nevyváženou stravu s nadbytkem tuků, sacharidů nebo bílkovin, s velkým množstvím karcinogenů, s nedostatkem vitamínů a minerálů, přirozeně zůstává u lidí s rakovinou zakázáno..

Mezi tyto produkty patří:

Zajímavý fakt! WHO v tomto roce představila všechny polotovary z červeného masa (hovězí, vepřové, jehněčí), stejně jako klobásy a klobásové výrobky s různými stabilizátory, konzervanty ve skupině karcinogenů, které způsobují rakovinu žaludku a střev. Je zřejmé, že za přítomnosti nádoru tyto produkty pouze urychlí jeho růst..

Kolik vody můžete vypít onkologicky?

Lidské tělo potřebuje neustále tekutiny a s rakovinou během záření a chemoterapie se významně zvyšuje potřeba vody a elektrolytů. Během léčby se často vyskytují komplikace ve formě zvracení a průjmu.

Ztrácí se velké množství tekutiny, proto je nutné:

Rada! Nedostatek vody a živin, včetně solí, vitamínů a mikroelementů, pomohou vyplnit různé kompoty bez cukru, čerstvé džusy (jen ne na lačný žaludek), roztoky elektrolytů z lékárny (rehydron), bujóny libového masa, nejlépe vařené ve druhém bujónu (prvním). nalijte vývar do umyvadla).

Vitamíny a rakovina. Je to možné nebo ne?

Mnoho vitaminů a biologicky aktivních látek je navíc silnými antioxidanty, které svými antikarcinogenními vlastnostmi působí v boji proti rakovině..

Mezi tyto vitamíny a prvky patří:

 • tokoferol (vitamin E);
 • retinol (vitamin A);
 • kyselina askorbová (vitamin C);
 • zinek;
 • selen;
 • vápník;
 • hořčík;
 • esenciální aminokyseliny;
 • karotenoidy (lykopen), flavonoidy, isoflavony;
 • polynenasycené mastné kyseliny (rybí olej).

Dalších 5 otázek o tom, co můžete a co nemůžete dělat s rakovinou

 1. Je možné použít med pro onkologii?

Postoj onkologů k mléčným výrobkům je nejednoznačný. Na jedné straně je to zdroj bílkovin a vápníku a na druhé straně některé druhy rakoviny rostou při konzumaci rychleji. Bylo by proto racionální doporučit vyloučit každodenní používání mléka, a pokud je součástí stravy, ponechat výběr pro mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku.

Masáž u pacientů s rakovinou umožní malou úlevu od bolesti, ale za předpokladu, že masér je profesionál a lékař a místo masáže se neshoduje s umístěním maligního procesu.

Místní stimulace krevního oběhu může vyvolat růst nádoru, proto se masáž, stejně jako fyzioterapie, nedoporučuje pro rakovinu nebo pro vysoké riziko onkologie..

Je lepší odpovědět na otázky „co je povoleno“ a „co ne“. Je lepší odpovědět konkrétně na každou z nich, protože všichni pacienti s rakovinou mají obrovské množství problémů.

Populární články

Populární

Díky za otázku

Váš dotaz byl přijat a zaslán našemu specialistovi.

Jak léčit pneumonii u rakoviny plic?

Pneumonie u rakoviny plic je velmi častým problémem. Někdy je diagnostikována omylem a mýlí si příznaky rakoviny s pneumonií. Nejčastěji se ale skutečně vyvíjí v těle oslabeném rakovinou a dále komplikuje průběh rakoviny. Typ pneumonie, která se vyvíjí u rakoviny plic, se nazývá paracancrotic.

 • Diagnostické metody pro stanovení nemoci
 • Vlastnosti pneumonie u pacientů s rakovinou

Známky vývoje patologie

Je poměrně obtížné určit vývoj pneumonie v onkologii plic, protože obě tato onemocnění mají podobné příznaky. Z tohoto důvodu je pro diagnostiku pneumonie nutné neustále analyzovat stav pacienta..

Rakovina je charakterizována postupným zhoršováním stavu pacienta, protože se vyvíjí nádor a objevují se metastázy. Tělesná teplota obvykle zřídka stoupne nad 38 stupňů a nelze ji snížit pomocí antibiotik.

A s rozvojem pneumonie se stav pacienta prudce zhoršuje, protože toto onemocnění je charakterizováno akutním nástupem. Současně může tělesná teplota dosáhnout 39 stupňů a je docela snadné ji snížit pomocí antibiotik..

Vzhledem k tomu, že infekční onemocnění je zaměřeno na tkáň postiženou nádorem, velmi to komplikuje proces hojení a pacient se začíná mnohem více unavovat a neustále si stěžuje na silnou slabost. S výskytem této patologie může pacient také trpět těžkou dušností a zvýšeným pocením..

Jasným znakem pneumonie je silný kašel, jehož útoky mohou vést k udušení. Tyto útoky je těžké zastavit. Poměrně často je v sekrecích u pacientů s rakovinou s pneumonií během vykašlávání vidět hnis a krev. Výskyt hemoptýzy naznačuje, že nemoc přešla do pokročilého stadia..

Kromě toho s rozvojem pneumonie začíná mít pacient bolesti na hrudi, které se mohou objevit jak v oblasti nádoru, tak v ramenou, lopatkách a břiše. Pokud zánětlivý proces ovlivňuje jazykové segmenty, mohou záchvaty bolesti způsobit rozvoj anginy pectoris.

Co dělat, pokud zápal plic začíná rakovinou plic?

Pokud u sebe objeví známky zápalu plic, měla by o tom každá osoba okamžitě informovat lékaře, zejména pokud má diagnostikovánu rakovinu plic. Zánět plic je velmi závažný stav, který vyžaduje léčbu pod dohledem lékaře. A je nutné léčit pneumonii s metastázami v plicích v souladu s celou řadou opatření.

Je třeba říci, že zápal plic u rakoviny plic je velmi vážnou komplikací onemocnění. Pro pozitivní prognózu je proto velmi důležité diagnostikovat zápal plic včas a zvolit správnou taktiku léčby..

Diagnostické metody pro stanovení nemoci

Pokud se objeví příznaky zápalu plic, musíte navštívit lékaře, který vám předepíše všechna nezbytná vyšetření. Pokud je pacientovi diagnostikována rakovina v plicích a metastázy, obvyklé testy předepsané pro podezření na zápal plic nebudou stačit. Pacient musí projít celým cyklem vyšetření, včetně laboratorních testů a instrumentálních metod výzkumu.

Nejprve je pacientovi přidělen obecný krevní test. Za přítomnosti pneumonie odhalí nejen přítomnost anémie, ale také zvýšený počet leukocytů a neutrofilie.

Aby lékař dostatečně porozuměl vývoji onemocnění, může také předepsat test sputa, který při kašli zmizí. Tato studie by měla ukázat nejen atypické buňky, které jsou pozorovány u všech pacientů s rakovinou, ale také zvýšený počet mikroorganismů a také velký počet žil plicní tkáně..

Lékař by měl také pacientovi předepsat rentgen. Na rentgenovém snímku pořízeném na speciálním přístroji, pokud existuje zápal plic, by lékař měl vidět přítomnost exsudátu - tekutiny, která naznačuje přítomnost zánětu. Exsudát lze lokalizovat jak v samotné maligní formaci, tak vedle ní.

Taková účinná a moderní diagnostická metoda, jako je multispirální počítačová tomografie, která dokonale určuje onkologii a metastázy, neukáže správný výsledek, protože látka použitá ve studii se hromadí v maligní formaci a nebude vykazovat zaměření zánětu.

Lékař může navíc provádět perkuse a auskultační studie. Při bicích by měl slyšet tupý zvuk a při poslechu spíše silné sípání a příznaky crepitusu, což naznačuje, že stěny alveol jsou velmi vlhké.

Vlastnosti pneumonie u pacientů s rakovinou

Pneumonie u rakoviny má svá specifika a je snadné ji vysvětlit. Tělo pacienta s rakovinou je mnohem slabší než tělo jiného pacienta bez takové diagnózy. Po absolvování léčby chemickou a radiační terapií ztrácí schopnost odolávat patogenům infekčních nemocí.

Viníci této pokročilé imunodeficience jsou:

 • vyčerpání těla,
 • anémie (anémie),
 • chirurgický zákrok,
 • těžká intoxikace těla nádorem a léky,
 • dysbióza,
 • ozáření.

Tuto plicní infekci můžete zachytit doma i v nemocnici. Léčba „nemocniční infekce“, která se vyznačuje kombinací bakterií a hub různých typů, je obtížnější.

Podle statistik představuje pneumonie asi 39% všech ostatních infekčních komplikací onkologických pacientů..

Ztěžuje zotavení pacienta po operaci k odstranění nádoru, významně snižuje životní úroveň a je často důvodem pro opakovanou operaci samotnou. Během léčby je velmi důležité určit, který způsob léčby způsobil tuto komplikaci, protože pneumonie po radiační a chemické terapii se léčí úplně jinými metodami - při radiační pneumonii se používají glukokortikoidy a při použití chemických cytostatik.

Jak léčit zápal plic pro rakovinu plic?

Poté, co všechny diagnostické postupy prováděné v nemocnici přesně potvrdily přítomnost ohniska zápalu plic, okamžitě stojí za to začít s léčbou. Nestojí za to odkládat, protože rakovina i zápal plic vyžadují okamžitou léčbu. Ale přesto nestojí za to léčit je současně, protože duální terapie způsobí velkou ránu tělu, které již bylo vážně oslabeno nádorem a metastázami..

Prvním krokem je proto nasměrovat veškerou sílu, abyste se zbavili infekce, která komplikovala průběh rakoviny a způsobila zápal plic. Lékaři se obvykle v takových případech snaží udělat vše pro to, aby se s touto nemocí vyrovnali terapeutickými metodami a vyhnuli se operaci..

Aby to bylo možné, před předepsáním antibiotik pacientovi, které mohou pomoci vyrovnat se s infekcí, mu lékaři předepisují bakteriologický rozbor, který je testem citlivosti na tyto léky. Toto je povinné opatření.

Ve většině případů se k léčbě pneumonie u rakoviny plic používají antibiotika patřící do skupiny penicilinu, tetracyklinu, sulfanilamidu a 8-hydroxychinolinu, a to:

 • Tetracyklin.
 • Levofloxacin.
 • Ofloxacin.
 • Erytromycin
 • Sulfadimethoxin.

Všechny výše uvedené léky je třeba užívat po dobu 2 až 4 týdnů. Během této doby by měly zmizet všechny příznaky pneumonie a v kultivační analýze by neměly být žádné stopy infekce. Užívání těchto antibiotik může způsobit otravu těla. Aby se tomu zabránilo, lékaři předepisují osmotická diuretika a pijí hodně tekutin..

Pokud pneumonie vedla ke komplikacím, jako je zánět pohrudnice, lékaři provedou postup k vyprázdnění pleurální dutiny. To je nutné, abyste mohli dutinu vypláchnout speciálními roztoky s antiseptikem a antibiotikem, které zmírní zánět.

Jak bylo uvedeno výše, pneumonie se vyskytuje v důsledku snížené imunity. A samotné onemocnění vede k ještě větší ztrátě imunity. Abychom pomohli tělu udržovat normální stav, je nutné brát celou řadu vitamínů..

Nádor, metastázy, zápal plic - všechna tato onemocnění vyžadují užívání antibiotik, což může vést k tak nepříjemnému stavu, jako je dysbióza. Proto v cyklu s protizánětlivými léky musíte užívat probiotika a eubiotika..

Pneumonie u rakoviny plic je velmi závažný stav, který vyžaduje okamžitou léčbu. Ale každý pacient by si měl pamatovat, že ve více než 50% případů je při správném výběru léčby vyléčena. Po vyléčení pneumonie bude možné zahájit léčbu samotné rakoviny..

Antibiotika, ale ne stejná. Jak se tyto léky používají v onkologii?

Antineoplastická antibiotika fungují v onkologické oblasti: jsou předepisována pro různé rakovinové stavy a vybírají nejvhodnější lék pro jeden nebo jiný typ rakoviny. O tom, co takové prostředky jsou a jak fungují - materiál AiF.ru.

Funkce drog

Protinádorová antibiotika jsou léky používané k léčbě rakoviny. Pokud jde o jejich složení, jsou mikrobiologického původu. Jejich hlavním úkolem je potlačit eukaryotické (tj. Mít jádro) buňky (buňky bakterií a virů nemají jádro).

Pokud jde o jejich účinek na živý organismus, jsou poměrně silné, proto se z důvodu jejich zvýšeného toxického účinku doporučuje vyhnout se kombinaci těchto antibiotik s jinými antineoplastickými látkami. Kromě toho byste neměli používat dva různé produkty z této série společně kvůli zvýšeným toxickým účinkům na srdce. Musí být také opatrně kombinovány s jinými léky, které se mnohým zdají známé a neškodné, ale v neúspěšných kombinacích s protinádorovými antibiotiky může dojít ke zničení účinných látek léčiv, což je činí zbytečnými. Všechny kombinace léků musí být dohodnuty s lékaři s povinným hodnocením rizik a následků.

Existují léky tohoto spektra a na hormonální bázi. Jsou předepsány těm, kteří mají hormonálně závislé nádory, které se objevily na pozadí hormonální nerovnováhy v těle. Na pozadí užívání drog tohoto druhu může člověk znatelně změnit rovnováhu hormonů v těle. Tato antibiotika mají také specifický účinek na nádorové buňky. Takové léky jsou předepsány například k vyrovnání nerovnováhy hormonů..

Existují také antineoplastická činidla na rostlinné bázi.

Pracovní mechanismus

Aktivní složky těchto léků pronikají do samého srdce postižených buněk, váží se s jejich DNA a tvoří nevratné komplexy, díky nimž se v buňce začínají narušovat procesy syntézy. Takové léky se používají v případech, kdy jsou pozorovány hemoblastomy a pravé nádory.

Účinku rostlinných antibiotik tohoto spektra je dosaženo díky schopnosti rostlinných složek blokovat mitózu (nepřímé dělení) buněk. To znamená, že tyto fondy mají antimitotický účinek. Léky v této skupině se používají buď externě, například na rakovinu kůže se stále chybějícími metastázami, nebo interně na myelosarkom, akutní leukémii atd..

Těžké dělostřelectvo

Taková antibiotika nelze nazvat lehkými: mnoho z nich je vysoce toxických. Existují ty, které inhibují krvetvorbu, a mnoho léků má kardiotoxický účinek, to znamená, že negativně ovlivňují práci hlavního svalu těla. Při užívání těchto prostředků může dojít k vypadávání vlasů, ale pokud si vzpomenete, že se ve skutečnosti jedná o chemoterapii, pak je tento výsledek zcela přirozený. Léčba tímto druhem prostředků také často poskytuje imunosupresivní účinek..

Přirozeně mohou být jejich vedlejší účinky poměrně závažné:

 • Nevolnost;
 • Zvracení;
 • Křehké nehty a vlasy;
 • Bolesti hlavy, problémy s močením;
 • Snížená chuť k jídlu;
 • Bolení břicha;
 • Kožní projevy atd..

Na konci léčby negativní projevy zmizí a stav se v maximální možné míře obnoví (v závislosti na tom, jak nádor reagoval na terapii a jaké dávky byly použity)..

Indikace pro jmenování

Indikace pro jmenování určitých léků jsou v každém případě individuální. Potřeba užívání konkrétního léku je dána jeho chemickou strukturou, individuálním účinkem na určitý typ rakoviny a možnostmi jeho eliminace z těla. Je však třeba si uvědomit, že jelikož se tato antibiotika vyznačují nízkou selektivitou, je nepravděpodobné, že by se zabránilo vedlejším účinkům..

Protinádorové léky přirozeně nepatří k těm lékům, které si můžete koupit z vlastní iniciativy v lékárně a aktivně je používat podle pokynů. O tom rozhoduje ošetřující lékař, který se řídí striktní nutností použít právě tyto prostředky.

Léčba rakoviny plic

Pneumonie u rakoviny plic je velmi podobná pneumonii. Mnoho případů léčby skončilo tragicky jen proto, že pacienti nechodili do nemocnice včas, terapie byla předepsána nesprávně a diagnóza byla nesprávná. Vzhledem k podobnosti mezi pneumonií a pneumonií u rakoviny musí moderní pulmonologové úzce spolupracovat s onkology, aby dosáhli dobrých výsledků při léčbě onemocnění..

 • Příčiny nemoci
 • Příznaky pneumonie a rakoviny plic
 • Diagnostické metody
 • Vlastnosti léčby pneumonie u rakoviny plic
 • Protinádorová terapie

Příčiny nemoci

Vzhledem k tomu, že plíce jsou jediným orgánem, který je přímo spojen s vnějším prostředím, jsou to ty, které jsou přímo ovlivněny částicemi ve vzduchu beze změny. Vdechované mikročástice, jako by se držely na stěnách plicní sliznice. Na sliznici jsou přírodní filtry:

 • mikroklky, které jsou uvnitř;
 • epitel, který produkuje hlen a receptory pro reflex kašle.

Epiteliální buňky přicházejí do styku se vzduchem, který obsahuje prach, pyl rostlin, výfukové plyny z automobilů, tabákový kouř, prach z továren a tepelných elektráren. To vše každou sekundu vystavuje epiteliální buňky patologickým mutacím a vývoji novotvarů v buňkách..

Diagnóza pneumonie u rakoviny plic je obtížná, protože obě nemoci mají podobné příznaky. Pneumonie u rakoviny je doprovázena postupným zhoršováním zdravotního stavu pacienta. To je způsobeno postupným vývojem nádoru a metastázami..

Tělesná teplota nestoupne nad 38 stupňů a prakticky nezklame. Běžná pneumonie se vyznačuje prudkým zhoršením zdravotního stavu. Teplota může být velmi vysoká a léky ji srazí.

Příznaky pneumonie a rakoviny plic

Parakankrotická pneumonie se projevuje ve skutečnosti, že se plicní tkáň kolem nádoru zanícuje. Proto se toto onemocnění vyskytuje pouze v přítomnosti onkologického procesu v plicích. Imunita u pacientů je výrazně snížena, což ztěžuje léčbu nemoci. Parakankróza je charakterizována:

 • silný kašel a dušnost;
 • závratě a bolesti hlavy;
 • rychlá únava, ospalost;
 • slabost a ztráta chuti k jídlu;
 • teplota stoupne na 39 stupňů.

Kašel se stává trvalým a je nemožné se ho zbavit. Je doprovázeno:

 • mukopurulentní sputum;
 • bolest na hrudi;
 • hemoptýza.

Pneumonie od paracancrosis může být rozlišena odborníkem v přítomnosti rentgenového vyšetření plic, tomografie a laboratorních testů. Pneumonie začíná poměrně rychlým a akutním nástupem a je léčitelná antibiotiky. Obnova je pozorována po 10-14 dnech.

Diagnostické metody

Pro správné stanovení diagnózy a stupně onemocnění je nejprve nutné provést klinické testy a biochemické studie, které prokáží stupeň zánětlivého procesu a anémii..

Poté je nutné provést studii sputa, které může být rezavé nebo pruhované krví. Obsahuje patogenní organismy, které jsou patogeny. Hledají se v bronchiální sliznici a biopsiích tkání. Tyto diagnostické metody pomáhají detekovat rakovinu v rané fázi..

Radiografie se provádí na speciálním zařízení ve dvou projekcích. Obrázky ukazují:

 • přítomnost tekutiny, která naznačuje zánětlivý proces;
 • na obrázcích mají stíny nádoru podél okraje jasný obrys;
 • procesy jsou viditelné v pozdějších fázích.

Pokud má lékař pochybnosti, nebude lineární tomografie nadbytečná. Pokud z nějakého důvodu není možné provést radiační diagnostické metody, přichází na pomoc bronchoalveolární laváž. Jedná se o diagnostický postup, během kterého se do plic a průdušek vstřikuje neutrální roztok, poté se odstraní a zkoumá se stav dýchacích cest a složení extrahované tekutiny..

V kapalině získané jako výsledek studie se nacházejí patogeny. Lékař stanoví správnou diagnózu, pokud existuje silný přetrvávající kašel a bolest na hrudi. U pacienta může dojít ke ztrátě hmotnosti. Pokud již byla provedena protizánětlivá léčba a nedošlo k žádnému zlepšení, znamená to přítomnost rakoviny plic.

Vlastnosti léčby pneumonie u rakoviny plic

Konvenční forma léčby pneumonie je při léčbě pneumonie spojené s rakovinou naprosto nevhodná nebo dokonce bezmocná. Protože není možné porazit zápal plic bez boje s rakovinou, musí být léčba koordinována s onkology a pulmonology..

Léčba se provádí pomocí:

 • antibiotika;
 • infuzní terapie;
 • mukolytické, bronchodilatační a expektorační léky;
 • protinádorová terapie;
 • chirurgický zákrok.

Antibiotika pro léčbu pneumonie s plicními metastázami jsou nezbytná k zastavení zánětlivého procesu a zabránění jeho dalšímu šíření. Okamžitě začínají užívat antibiotika širokého spektra účinku:

 • peniciliny;
 • fluorochinolony;
 • makrolidy.

Specifický typ antibiotika, na které se bakterie ukázaly jako nejcitlivější, je vybrán po obdržení výsledků testu sputa. V této situaci nesmíme zapomenout na užívání probiotik a eubiotik, abychom nepoškodili tělo dysbiózou..

Dalším krokem v léčbě je detoxikace. Provádí se u pacientů za účelem snížení intoxikace a provedení poměrně intenzivní infuzní terapie spolu s diuretiky.

Je nutné zlepšit drenážní funkci, a tím zajistit čištění průdušek od hlenu. K tomu použijte mukolytické, bronchodilatační a expektorační léky. S jejich pomocí sputum zkapalňuje a odchází snadněji a uvolňuje dýchací cesty. Průdušky se poté zbaví bakterií..

Protinádorová terapie

Když jsou odstraněny hlavní projevy pneumonie a pacient pocítí úlevu, použije se protinádorová léčba.

Aby se zmenšila velikost nádoru a zabránilo se jeho růstu, používají onkologové záření a chemoterapii. Ale na pozadí pneumonie v onkologii jejich použití zvyšuje pneumonii, protože imunita je silně potlačena. Lékaři proto provádějí tyto procedury až poté, co odstraní projev akutního paracankrotického procesu..

Pokud je možné nádor odstranit, učiní lékaři tento krok. Podmínkou takové operace je absence metastáz a nádorového kazu. Lékaři nemají jinou možnost, než odstranit nádor spolu s plícemi. Jde samozřejmě o poměrně vážnou a radikální operaci, jejím cílem je však prodloužit život člověka. Pokud rakovina nebyla detekována v první fázi, pak je často nemožné bez chirurgického zákroku..

Předchozí Článek

Rakovina lymfatických uzlin