Astrocytom

Lipoma

Astrocytom je jedním z nejčastějších nádorů na mozku. Vnitřní část nádoru často obsahuje cysty, které mohou dorůst do velkých rozměrů a způsobit kompresi dřeně.

Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu pro délku života než astrocytomy vysoké malignity nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

V nemocnici Yusupov se zabývají diagnostikou a léčbou astrocytomů. Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením, které vám umožní přijímat všechny diagnostické služby.

Astrocytom v mozku: co to je

Astrocytom je gliový nádor na mozku, který se vyvíjí z astrocytů, neurogliálních buněk, které vypadají jako hvězdy nebo pavouci. Astrocyty podporují strukturní složku nervového systému mozku - neurony. Astrocyty ovlivňují pohyb látek ze stěny cévy do plazmatické membrány neuronu, podílejí se na růstu nervových buněk, regulují složení mezibuněčné tekutiny a mnoho dalšího. Astrocyty v bílé hmotě mozku se nazývají vláknité nebo vláknité. V šedé hmotě mozku převládají protoplazmatické astrocyty. Astrocyty plní funkci ochrany mozkových neuronů před chemickými látkami, úrazy, zajišťují výživu neuronů a podílejí se na regulaci průtoku krve mozkem.

Mozkové nádory nelze nazvat rakovinou, protože se nevyvíjejí z epiteliálních buněk, ale z buněk složitějších struktur. Maligní nádor na mozku prakticky nemetastazuje mimo mozek, ale mozek může být ovlivněn metastázami nádorů umístěných v jiných orgánech a tkáních těla. Maligní nádor na mozku se nemusí lišit od benigního nádoru. Mozkový nádor nemá jasnou hranici - proto je jeho úplné odstranění téměř nemožné. Obtíž při léčbě takových nádorů spočívá v tom, že mozek má hematoencefalickou bariéru, kterou neprochází mnoho protinádorových léků, mozek má vlastní imunitu. Mozkový nádor může ovlivnit celý mozek - samotný nádor se může vyvinout v jedné části mozku a jeho buňky se mohou nacházet v různých částech mozku.

Polyklonální mozkové nádory jsou nádor v nádoru. Patří mezi ně primární mozkové nádory. Potíž spočívá ve skutečnosti, že taková kombinace nádorů by měla být léčena různými skupinami léků - jeden z nádorů je necitlivý na léky k léčbě jiného typu nádoru. Důležitou roli v účinnosti léčby nádoru na mozku nehraje stanovení histologického typu novotvaru, ale umístění a velikost nádoru..

Příčiny výskytu

V současné době nejsou k dispozici žádné údaje o důvodech vývoje nádoru z astrocytových buněk. Existuje názor, že některé negativní faktory mohou sloužit jako spouštěč pro vývoj nádoru:

 • ozáření. Ozařování často způsobuje u pacientů vývoj maligního nádoru na mozku. U pacientů podstupujících radioterapii se zvyšuje riziko vzniku astrocytomu;
 • dlouhodobé vystavení toxickým chemikáliím. Práce v nebezpečných průmyslových odvětvích může způsobit vývoj mozkových novotvarů.
 • onkogenní viry;
 • dědičná predispozice;
 • trauma;
 • věk pacienta. Některé typy nádorů postihují hlavně děti, jiné jsou častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let, třetí typ nádoru postihuje více starší lidi..

Při studiu příčin astrocytomů byly identifikovány dva typy poškozených genů.

Příznaky vývoje astrocytomu

Příznaky vývoje nádoru závisí na jeho umístění a velikosti. V závislosti na umístění může narušit koordinaci pohybu (nádor v mozečku), způsobit narušení řeči, zraku, paměti. Růst nádoru v levé hemisféře může způsobit ochrnutí pravé strany těla. Pacienta s mozkovým nádorem trápí bolest hlavy, citlivost je narušena, objevuje se slabost, skoky krevního tlaku, tachykardie. Při poškození hypotalamu nebo hypofýzy se vyvinou endokrinní poruchy. Příznaky onemocnění závisí na umístění nádoru ve specifické části mozku odpovědné za určité funkce..

Hlavní

S lokalizací astrocytomu v čelním laloku mozku u pacientů je zaznamenán výskyt psychopatologických symptomů: pocit euforie, snížení kritiky nemoci, agresivita, emoční lhostejnost, psychika se může úplně zhroutit. Pokud je u pacientů poškozen corpus callosum nebo mediální povrch čelních laloků, dochází k narušení paměti a myšlení. S porážkou Brocovy zóny v čelním laloku dominantní hemisféry je zaznamenán vývoj motorických poruch řeči. U pacientů s nádory v zadních oblastech se vyvine paréza a paralýza na horních a dolních končetinách.

V případě poškození spánkového laloku se u pacientů mohou objevit halucinace: sluchové, chuťové, vizuální, které jsou časem nahrazeny generalizovanými epileptickými záchvaty. Často vývoj sluchové agnosie - člověk nerozpozná dříve známé zvuky, hlasy, melodie. Astrocytom, který se nachází v časové oblasti, hrozí dislokací a vklíněním do týlního foramenu, v důsledku čehož je smrtelný výsledek téměř nevyhnutelný. Když je nádor lokalizován v temporálních a frontálních lalocích, pacienti často mají epileptické záchvaty.

Když je nádor mozkového laloku poškozen, dochází ke smyslovým poruchám, astereognóze a apraxii v opačné končetině (u apraxie jsou u lidí narušeny cílevědomé akce). U pacientů se objevují fokální epileptické záchvaty. Pokud jsou u praváků poškozeny spodní části levého temenního laloku, dochází k porušení řeči, počítání, psaní.

Astrocytomy v okcipitálním laloku mozku jsou diagnostikovány nejméně často. U pacientů s těmito nádory se objevují zrakové halucinace, fotopie, hemianopsie (ztráta poloviny zorného pole každého oka).

Sekundární

Jedním z hlavních příznaků mozkového astrocytomu je přítomnost paroxysmální nebo bolavé rozptýlené bolesti v hlavě. Bolest hlavy nemá jasnou lokalizaci, je způsobena intrakraniální hypertenzí. V raných fázích onemocnění má bolest paroxysmální, bolavý charakter, v průběhu času se stává konstantní, což je spojeno s progresí nádoru.

U pacientů s astrocytomem v mozku se v důsledku komprese cest mozkomíšního moku, žilních cév zvyšuje intrakraniální tlak. Objevují se bolesti hlavy, zvracení, přetrvávající škytavka, kognitivní funkce a zraková ostrost. Těžké případy doprovází osoba upadající do kómatu.

Diagnostika: typy nádorů

Struktura maligních buněk rozděluje astrocytomy do dvou skupin:

 • fibrilární, hemistocytární, protoplazmatický.
 • pilocytic (pilocytic), subepidemal (glomerular), cerebellar microcystic.

Astrocytom má několik stupňů malignity:

 • první stupeň malignity - tento typ benigního nádoru roste pomalu, má malou velikost, je omezen ze zdravých částí mozku jakousi kapslí, málokdy ovlivňuje vývoj neurologického deficitu. Nádor představují normální buňky astrocytů, které se vyvíjejí ve formě uzlíku. Reprezentantem takového nádoru je pilocytický astrocytom, pilocytický. Postihuje častěji děti a dospívající;
 • druhý stupeň malignity - novotvar roste pomalu, buňky se začínají lišit od normálních mozkových buněk, je častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let. Reprezentantem tohoto stupně malignity je fibrilární (difúzní) astrocytom;
 • třetím stupněm malignity je anaplastický astrocytom. Rychle rostou, nádorové buňky se velmi liší od normálních mozkových buněk, nádor má vysokou úroveň malignity;
 • čtvrtý stupeň - maligní glioblastom, buňky nevypadají jako normální mozkové buňky. Ovlivňuje důležitá centra mozku, rychle roste, je často nemožné takový nádor odstranit. Ovlivňuje mozeček, mozkové hemisféry, oblast mozku zodpovědnou za redistribuci informací ze smyslových orgánů - thalamus.

Postupem času se nádorové buňky prvního a druhého stupně znovu rodí a mění se na buňky třetího a čtvrtého stupně malignity. Degenerace nádoru z benigního na maligní novotvar se vyskytuje častěji u dospělých. Benigní nádory na mozku mohou být stejně život ohrožující jako maligní novotvary. Vše závisí na velikosti tvorby a umístění nádoru..

Astrocytoma pilocytic

Benigní astrocytom - pilocytický astrocytom nebo piloidní astrocytom, nádor prvního stupně malignity, který roste velmi pomalu. Ve většině případů se pilocytický astrocytom vyskytuje u dětí. Pilocytární astrocytom mozku se nejčastěji vyvíjí v mozkovém kmeni, mozečku a optickém nervu. Piloidní astrocytom v mozku nemá při histologickém vyšetření žádné známky atypie buněk.

Fibrilární astrocytom

Fibrilární astrocytom mozku nebo difúzní astrocytom mozku - druhý stupeň malignity. Difúzní astrocytom nemá jasné hranice mezi postiženou a zdravou mozkovou tkání, nejčastěji lokalizovanou v mozkových hemisférách.

Anaplastický astrocytom mozku

Vysoký stupeň malignity. Anaplastický astrocytom mozku - třetí stupeň. Novotvar nemá jasné hranice, roste velmi rychle a roste do mozkové tkáně. Nejčastěji postihuje muže ve věku od 40 do 70 let.

Léčba astrocytomu

Taktika léčby nádorů na mozku závisí na umístění nádoru, jeho velikosti a typu nádoru. Pro mladé pacienty existuje příznivá prognóza léčby difuzního astrocytomu za předpokladu, že je mozkový nádor zcela odstraněn. Anaplastický astrocytom je léčen pomocí kombinovaného přístupu - chirurgie, radiační terapie, polychemoterapie. Průměrná délka života je asi tři roky po operaci. Příznivá prognóza pro mladé lidi, kteří byli před operací v dobrém zdravotním stavu, za předpokladu, že byl nádor zcela odstraněn.

Pilocytický (piloidní) astrocytom se vyvíjí u dětí, má omezený růst, charakteristickou lokalizaci a morfologické rysy. Léčba nádorů má příznivou prognózu kvůli pomalému růstu a nízké malignitě. Léčba se provádí chirurgickým zákrokem a úplným odstraněním novotvaru, což je v některých případech nemožné kvůli umístění nádoru v hypotalamu nebo mozkovém kmeni. Některé typy piloidních astracytomů (hypotalamických) mají schopnost metastázovat.

Astrocytoma mozku: důsledky po operaci

Důsledky po operaci astrocytomu závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu pro délku života než astrocytomy vysoké malignity nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Po odstranění astrocytomu dochází často k recidivě nádoru, ke kterému dochází do dvou let po operaci. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

Léčba astrocytomu v nemocnici Yusupov

V nemocnici Yusupov mohou pacienti podstoupit diagnostiku a léčbu astrocytomu.

Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením poskytujícím veškeré diagnostické služby. Můžete se zaregistrovat na konzultaci s onkologem telefonicky nebo prostřednictvím registračního formuláře na webu. Koordinující lékař odpoví na všechny vaše otázky.

Předpověď

Po chirurgickém odstranění nodulárních forem astrocytomu může dojít k dlouhodobé remisi (více než deset let). Difúzní astrocytomy jsou charakterizovány častými relapsy, a to i po kombinované léčbě.

U glioblastomu je průměrná délka života pacienta jeden rok s anaplastickým astrocytomem mozku - asi pět let.

U jiných typů astrocytomů je průměrná délka života mnohem delší; po odpovídající léčbě se vrátí k plnému životu a běžným pracovním činnostem.

Astrocytoma mozku: důsledky, komplikace, prognóza

Články lékařských odborníků

Mozkový astrocytom je jedním z nejčastějších nádorů hlavy nebo páteře. Jelikož se tento novotvar objevuje v mozku (z jeho vlastních buněk) - hlavního kontrolního orgánu, nemůže jinak než ovlivnit kvalitu života pacienta. Neustálé bolesti hlavy, nevolnost, zvracení vyčerpávají pacienta a snižují jeho výkon. Jak nádor roste, příznaky se zesilují a přerůstají novými: zhoršená citlivost, paréza a paralýza, poruchy zraku a sluchu, snížené schopnosti myšlení atd..

I benigní astrocytom, pokud není odstraněn, může způsobit, že je člověk invalidní. Pilotidní astrocytoma 1. stupně je tedy nodulární nádor s několika cystami uvnitř, které mají tendenci růst (i když ne rychle) a dosahovat velkých rozměrů. Riziko degenerace takového nádoru je extrémně malé i v průběhu času, ale to vůbec neznamená, že dotyčná osoba nemusí být léčena. [1]

Je děsivé představit si, jaké následky může takový nádor způsobit, pokud se objeví u dítěte. Piloidní astrocytom může růst v průběhu několika let a rodiče si postupně všimnou, jak se jejich dítě před očima jednoduše stává hloupým, zaostává ve vývoji od svých vrstevníků, stává se vyvrhelem, nemluvě o bolestivých příznacích, které dítě pronásledují..

Naděje, že po odstranění nádoru se poškozené duševní funkce zotaví, jak dítě vyroste, mizí, protože většina z nich se snadno formuje až v předškolním věku. Naučte dítě mluvit až od 6 do 7 let a v budoucnu to bude téměř nemožné. Totéž platí pro další vyšší duševní funkce, které by se v mladém věku měly rozvíjet a ne zhoršovat. Špatná paměť a špatná koncentrace způsobí špatný školní výkon, zpoždění ve vývoji, které bude těžké dohnat.

Pokud nádor doroste do obrovských rozměrů, které si snadno všimnete i navenek, ve skutečnosti zabije mozek, aniž by „pohltil“ jeho buňky. Stlačením cév zbavuje mozek normální výživy a umírá na hypoxii. Ukazuje se, že můžete dokonce zemřít na benigní novotvar..

Čím menší je nádor, tím snazší je jeho odstranění, čímž se vyhnete nebezpečným následkům a komplikacím během operace. Ano, takové komplikace jsou také možné. Pooperační komplikace se nejčastěji vyskytují u zanedbávaných maligních nádorů nebo při odstraňování hluboce umístěných poměrně velkých novotvarů. Je zřejmé, že kompetence a zkušenosti neurochirurga hrají významnou roli.

Souhlasem s operací má člověk právo vědět, jaké mohou být pozitivní a negativní důsledky. Mezi pozitivní důsledky patří úplné uzdravení a zastavení růstu nádoru (i když na chvíli). Možné negativní důsledky zahrnují: parézu a ochrnutí končetin, ztrátu zraku nebo sluchu, rozvoj epilepsie, duševní poruchy, ataxii, afázii, dyslexii atd. Riziko krvácení během nebo po operaci by nemělo být vyloučeno..

Pokud je operace neúspěšná, existuje riziko, že si člověk nebude schopen sám sloužit a stane se „zeleninou“ neschopnou provádět základní činnosti. Ale opět je riziko negativních důsledků vyšší, čím je nádor vyspělejší, tím hlouběji proniká do struktur mozku..

Je zřejmé, že většina komplikací vzniká při léčbě maligních novotvarů, které se mohou zakořenit (metastázy) nejen v mozku, ale také v dalších životně důležitých orgánech. Je téměř nemožné úplně odstranit takový nádor, protože je extrémně obtížné vysledovat dráhy pohybu jeho buněk. Difúzní nádory náchylné k degeneraci pronikají do různých částí mozku, rychle se šíří do blízkého prostoru a ničí jeho buňky. Odstranění takového nádoru ne vždy pomůže obnovit ztracené funkce. [2], [3]

Výskyt astrocytomu po operaci není výjimkou, ani v případě benigního nádoru. Pokud nebyly odstraněny všechny buňky novotvaru, ale nádor je narušen, může to zvýšit riziko jeho degenerace na maligní. A všechny astrocytomy v mozku mají takové či onaké riziko. [4], [5]

Ať už souhlasíte s operací, každý se rozhodne sám (nebo rodiče dítěte), ale musíte pochopit, že všechny popsané komplikace se vyskytnou při absenci léčby. Pouze v tomto případě se jejich pravděpodobnost blíží 100%.

Životní prognóza astrocytomu

Astrocytom v mozku u různých lidí se projevuje různými způsoby, takže je prostě nemožné přesně říci, jak dlouho pacienti žijí. U nádorů nízkého stupně dává chirurgie naději na dlouhou životnost. Pokud se nádor neléčí, postupem času se může nejen zvětšit, stlačit mozek a způsobit spoustu nepříjemných příznaků, ale za určitých podmínek se může vyvinout do maligní formy, jejíž léčba má horší prognózu života..

Například pokud není léčen anaplastický astrocytom, může pacient žít v nejlepším případě několik let. Chirurgická léčba maligního nádoru 3. stupně, i když s adekvátní odpovědí na chemoterapii nebo radiační terapii, však často končí relapsem onemocnění a smrtí pacienta. Průměrná délka života těchto pacientů je v průměru 3–4 roky, i když někteří z nich překračují pětiletou kontrolní hranici přežití. Pětiletá míra přežití pro difúzní astrocytom ve věku 20 až 44 let je 68% a pro anaplastický astrocytom - 54% [6] U vysoce diferencovaného astrocytomu měli pacienti mladší 43 let a ti, kteří dostávali chemoterapii, lepší celkové přežití [7]... U astrocytomu stupně II je střední doba přežití 5-8 let a mají také vysokou míru recidivy. [8]

U multiformního glioblastomu je prognóza ještě horší - od několika měsíců do 1 roku, i když se správným přístupem k léčbě a použitím ketonové diety, mohou snížit rychlost jejich progrese [9]. Při optimální léčbě mají pacienti s glioblastomem průměrnou míru přežití méně než jeden rok. Asi 2% pacientů přežívají tři roky. [10] Gliom nízkého stupně (LGG) je smrtelně smrtelné onemocnění u mladých lidí (průměrný věk 41 let) s průměrnou mírou přežití přibližně 7 let. [jedenáct]

Lékaři jasně odpovídají na otázku, zda je možné úplné uzdravení u astrocytomu míchy nebo mozku?

 • Více než 90 ze 100 lidí (více než 90%) s astrocytomem 1. stupně přežívá 5 a více let po stanovení diagnózy.
 • Asi 50 ze 100 lidí (asi 50%) s astrocytomem 2. stupně přežívá 5 a více let po stanovení diagnózy.
 • Více než 20 ze 100 lidí (20%) s astrocytomem stupně 3 přežívá 5 nebo více let po stanovení diagnózy.
 • Asi 5 ze 100 lidí (asi 5%) s astrocytomem stupně 4 přežívá 5 nebo více let po diagnostikování. [12]

Na předních izraelských klinikách lékaři úspěšně provádějí tyto operace a deklarují nejen vysokou míru přežití, ale také úplné uzdravení většiny pacientů.

Ale u difúzních nádorů, jejichž lokalizace je obtížně vizualizovatelná, i v případě benigního novotvaru, je obtížné slíbit uzdravení. Bez definování přesných hranic nádoru nelze s naprostou jistotou říci, že budou odstraněny všechny jeho buňky. Radiační terapie samozřejmě může zlepšit prognózu léčby, ale její účinek na tělo v budoucnu je těžké předvídat. Je pravda, že moderní technologie (lineární urychlovače) pomáhají minimalizovat škodlivé účinky ionizujícího záření na zdravé buňky, ale radiační terapie stále zůstává vážnou ranou pro imunitu.

Pokud jde o maligní astrocytomy, zde jsou lékaři toho názoru, že je nemožné se z nich úplně uzdravit. Někdy je možné dosáhnout poměrně dlouhé remise (3-5 let), ale dříve nebo později se nádor začne opakovat, opakovaná léčba je tělem vnímána silněji než ta první, vyžaduje snížení dávky chemoterapeutických léků a záření, v důsledku čehož je jeho účinnost nižší.

K postižení s benigním astrocytomem (operovaným, neoperovaným, s pochybnou diagnózou) nedochází, když je detekován nádor, ale když se projevy nemoci stanou překážkou výkonu profesionálních povinností. Pacient je zařazen do 3. skupiny zdravotního postižení a doporučuje se pracovat, který není spojen s fyzickým a neuropsychickým stresem, s výjimkou kontaktu se škodlivými faktory prostředí. V budoucnu, když se stav pacienta zhorší, lze revidovat závěr MSEC.

V případě, že se příznaky onemocnění stanou příčinou výrazného omezení života, tj. člověk již nemůže pracovat ani při lehké práci, je pacientovi přidělena 2. skupina postižení.

U maligních nádorů, přítomnosti závažných neurologických příznaků, nevratných poruch funkce životně důležitých orgánů, stejně jako v případě posledního stadia rakoviny, když člověk nemůže sloužit sám, dostane 1 skupinu postižení.

Při určování skupiny osob se zdravotním postižením se bere v úvahu mnoho faktorů: věk pacienta, stupeň malignity, zda došlo k operaci, jaké jsou důsledky atd., Proto komise rozhoduje pro každého pacienta individuálně, přičemž se spoléhá nejen na diagnózu, ale také na stav pacienta.

Prevence

Prevence rakoviny se obvykle omezuje na zdravý životní styl, vyhýbání se kontaktu s karcinogeny a ozařováním, vzdání se špatných návyků, zdravé výživy a prevence úrazů a infekcí [13]. Bohužel, kdyby bylo všechno tak jednoduché, problém mozkových nádorů by nebyl tak akutní. Možná v budoucnu budeme znát důvody pro vývoj mozkového astrocytomu a genetici se naučí „opravit“ patologické geny, ale zatím se musíme omezit na výše uvedená opatření, abychom minimalizovali možné riziko. Tři prospektivní kohortní studie prokázaly souvislost mezi konzumací kofeinu (káva, čaj) a rizikem rozvoje gliomů u dospělých [14]. Studuje se možnost použití kmenových buněk k prevenci recidivy glioblastomu [15]

Astrocytom v mozku je onemocnění, které zanechává svou temnou stopu v lidském životě. Ale zatímco je nemoc v rané fázi, neměli byste to brát jako větu. Jedná se o zkoušku síly, víry, trpělivosti, příležitosti hodnotit svůj život jinak a udělat vše pro to, abyste získali své zdraví, nebo alespoň zachránili několik let více či méně naplňujícího života. Čím dříve je nemoc detekována, tím větší je šance, že ji překonáte a vynoříte se z obtížné, ale nesmírně důležité bitvy. Koneckonců, každý okamžik života člověka má hodnotu, zejména ten, od kterého závisí budoucnost.

Předpovědi pro astrocytomy - kolik žije s takovou diagnózou?

Astrocytom je typ neoplastické léze mozku vznikající ze speciálních malých mozkových buněk - astrocytů a patřících do jedné velké skupiny formací - gliomů.

 • Obecná informace
 • Životnost

Anaplastický astrocytom odpovídá stupni 3

Obecná informace

V klinické praxi se používá několik klasifikací mozkových astrocytomů. Podle tradiční klasifikace probíhá vývoj choroby ve čtyřech fázích:

 1. První skupina zahrnuje nádory, které jsou vysoce diferencované a snadno přístupné chirurgickému odstranění - jedná se o subtymální astrocytom z pilocytů a obrovských buněk.
 2. Toto onemocnění zahrnuje tvorbu pleomorfního xanthoastrocytomu.
 3. Anaplastický astrocytom,
 4. Glioblastom nejvyššího stupně.

Podle stupně malignity a vlastností se gliové novotvary mozku dělí:

 • Stupeň 1: celkový objem benigních astrocytomů v mozku je 10% všech těchto formací. Benigní gliové nádory jsou obvykle vysoce diferencované a mají odlišné hranice růstu. Tempo růstu je ve většině případů poměrně pomalé, v některých případech není nutná žádná léčba.

Pacienti žijí s takovým vzděláním po dlouhou dobu, aniž by si byli vědomi jeho přítomnosti, protože příznaky se objevují mnohem později.

Astrocytom 1. stupně je častější v dětství, častou lokalizací je mozeček, mozkový kmen a oblast optického nervu. Míra přežití s ​​včasnou diagnostikou a léčbou je vysoká, ale existuje pravděpodobnost relapsu s výskytem malignějších forem. Léčba astrocytomu prvního stupně zahrnuje jeho odstranění bez radiační terapie. Prognóza je obecně dobrá. Jak dlouho žijete s nádorem 1. stupně? Načasování je vždy individuální a závisí na mnoha faktorech.

Pilocytární astrocytom je lokalizovaný nádor 1. stupně

 • Stupeň 2: nádor má infiltrační růstový vzorec, to znamená, že proniká do okolních tkání a nemá jasné hranice. Aktivita buněčného dělení je nízká, což znamená pomalý růst formace, zatímco riziko recidivy, i při úplném odstranění, je vysoké. Benigní formace 2. stupně nerostou za mozkové pleny a nemají metastázy, nicméně s vývojem je možný přechod k malignímu charakteru.
 • Stupeň 3: formace má histologické příznaky malignity, převládá infiltrační růst s nízkou diferenciací buněk. Nádor nemá žádné hranice, roste přes mozkovou tkáň. Toto onemocnění častěji postihuje lidi ve věku 35-50 let, častěji jsou muži nemocní. Prognóza astrocytomu 3. stupně v mozku je nepříznivá, protože často není možné nádor odstranit kvůli infiltračnímu růstu. Jak dlouho bude člověk po diagnóze žít, je ovlivněno mnoha faktory, ale průměrná délka života není delší než 3-4 roky.
 • Stupeň 4: nádor na mozku roste velmi rychle kvůli vysoké rychlosti dělení buněk, šíří se po celém mozku, v některých případech dosahuje míchy a páteře. Tvorba má vysoký stupeň malignity, existují ohniska nekrózy. V některých případech se astrocytom významně zvětšuje i během předoperačního vyšetření, navíc po operaci se růst nádoru zřídka zpomalí. Nejběžnějšími typy mozkových astrocytomů 3. stupně jsou anaplastické astrocytomy a glioblastomy, přičemž jsou rovněž považovány za nejnebezpečnější a nejzhoubnější. Jaká je průměrná délka života s podobným vzděláním?

Bohužel i při nejpříznivější kombinaci okolností je prognóza zklamáním - pacient pravděpodobně nebude žít déle než rok.

Životnost

Tragicky je astrocytom mozku velmi zákeřnou chorobou a má mnoho negativních důsledků. Není možné přesně předpovědět, kolik lidí bude žít s takovou diagnózou - nádor rychle roste. Ve většině případů není průměrná délka života po odstranění maligního nádoru delší než 3 roky.

Při vytváření prognózy odborník vyhodnotí následující faktory:

 • Věk pacienta.
 • Lokalizace patologické výchovy.
 • Stupeň nádoru.
 • Rychlost růstu - jak rychle se nemoc pohybuje z jedné fáze do druhé.
 • Historie relapsů - v případě pozitivní odpovědi se prognóza zhoršuje.

Nejpříznivější obraz se vyvíjí, když je detekován pilocytický astrocytom - v tomto případě je míra přežití maximální a délka života je přibližně 10 let. S přechodem do maligních stádií se průměrná délka života snižuje - ve druhé fázi je to 5-7 let, v předposlední fázi - asi 4 roky.

Prognóza přežití závisí v největší míře na patomorfologických charakteristikách nádoru.

Léčba mozkového astrocytomu je sama o sobě poměrně agresivní a má mnoho nepříjemných důsledků, které negativně ovlivňují zdraví pacienta. Existuje riziko zhoršení zraku až do úplné slepoty, poruchy vnímání chutí, pachů, ztráta srozumitelné řeči, porucha koordinace pohybů až do parézy nebo paralýzy včetně.

Astrocytom je velmi nebezpečné onemocnění, proto je velmi důležité okamžitě vyhledat lékaře, pokud se objeví jakékoli podezřelé příznaky. Pouze v tomto případě se nebudete muset divit, jak dlouho můžete žít po neuspokojivé diagnóze. Většina pacientů bohužel přichází příliš pozdě.

Příčiny, příznaky a léčba mozkového astrocytomu

Mozkové nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí v celé onkologii. Většina novotvarů jsou astrocytomy. Piloidní astrocytom mozku je považován za nejméně závažný, ale není jediný z tohoto typu. Některé z nich vyžadují urgentní chirurgický zákrok, protože jsou mimořádně nebezpečné.

Charakterizace astrocytomů

Astrocytomy jsou novotvary mozku, které vyrostly z astrocytů. Ty jsou studovány histologií a jsou to buňky nervového systému. Jejich úkolem je plnit podpůrné a omezující funkce. Mohou být protoplazmatické, umístěné uvnitř šedé dřeně, nebo vláknité, které se nacházejí v bílé hmotě. Astrocyty zajišťují přenos prvků nezbytných pro tělo mezi nervovými buňkami a krevními cévami.

Nádory tohoto typu se mohou objevit v levé i pravé části mozku. U dospělých se astrocytomy obvykle tvoří v bílé hmotě nebo v mozkovém kmeni. Děti se nejčastěji musejí potýkat s nádorem mozečku nebo zrakového nervu. Cysty se mohou objevit uvnitř samotného nádoru. Vyvíjejí se velmi pomalu, ale mohou dosáhnout významných velikostí a negativně ovlivnit laloky mozku. Někdy se při diagnostice samotné astrocytomy také ukáží jako poměrně velké, což znemožňuje definovat jasné hranice.

Podle ICD jsou astrocytomy klasifikovány jako maligní nádory s kódem C71. Umístění nádoru je dodatečně specifikováno. Pokud je nádor benigní, pak kód choroby bude D33. V tomto případě je také zohledněna jeho lokalizace..

Astrocytom benigní povahy se ve většině případů transformuje na maligní.

Gliomy jsou novotvary v neuroglii mozku. Právě do této skupiny patří astrocytomy, které jsou poddruhem. Nádory mohou dorůst do obrovských rozměrů, postrádají jasné obrysy a je obtížné na terapii reagovat. Klasifikace zahrnuje rozdělení astrocytomu na stupně. Jsou určeny typem novotvaru a jeho malignitou.

Hlavní typy podle stupňů:

 1. Stupeň 1 - piloid (pilocytický). Nádor patří do prvního stupně malignity. Je považován za nejlehčí, neovlivňuje okolní tkáně a roste pomalu. Nejčastěji onemocnění této fáze dobře reaguje na léčbu chirurgickým zákrokem, ale někdy způsobuje hydrocefalus. Existuje piloidní astrocytom mozku, obvykle v dětství.
 2. Stupeň 2 - fibrilární. Z hlediska malignity patří nádor do druhého stupně. Je umístěn uvnitř bílé hmoty, nejčastěji má standardní velikosti a jeho hranice lze snadno určit během diagnostiky. Fibrilární typ nádorů lze vyléčit chirurgicky, ale někdy jsou zapotřebí další metody ve formě radiační nebo chemické terapie. Může způsobit epileptické záchvaty.
 3. Stupeň 3 - anaplastický. Malignita třetího stupně vede k aktivnímu růstu nádoru. Navíc nemá výrazné hranice, může se šířit do nejbližších tkání. Je těžké ji vyléčit, není mnoho šancí na uzdravení. Obzvláště časté u lidí starších 30 let.
 4. Stupeň 4 - glioblastom. Příslušnost ke čtvrtému stupni malignity činí tento nádor obzvláště nebezpečným. Jeho vývoj je doprovázen zhoršenou funkcí vestibulárního aparátu, řeči a paměti. Nádor roste velmi aktivně, téměř vždy ovlivňuje blízké tkáně. Chirurgická léčba prakticky nepřináší výsledky, přežít dokáže pouze část pacientů, kteří podstoupili ozařování nebo chemoterapii, ale životnost je omezená. Obvykle se vyskytuje u lidí starších 40 let.

Oligoastrocytom je další typ nádoru. Je vyčleněna samostatně, protože může patřit k různým stupňům malignity. Jedná se o smíšený primární novotvar, který zahrnuje několik typů buněk. Skládá se z astrocytů a oligodendrocytů.

Astrocytomy se také klasifikují podle povahy jejich růstu. Existují pouze dva typy: nodální a difuzní. První jsou nejčastěji benigní, mají znatelný obrys a lze je najít v kterékoli části mozku. Patří mezi ně piloidní typ nádoru. Druhé se obvykle vyvinou v maligní, nemají výrazné limity, ovlivňují sousední tkáně a rostou do významných velikostí. Tento typ zahrnuje astrocytomy druhého stupně a výše..

Příčiny

Růst tohoto typu nádoru mohou vyvolat různé faktory. Není vždy možné přesně určit skutečnou příčinu. Není třeba to dělat, protože většina možných hlavních příčin je jednorázová, zatímco jiné souvisejí s prací nebo životním stylem, které se po terapii budou muset změnit. Další léčba, jak se zbavit provokujících faktorů, se nejčastěji nevyžaduje.

 • genetická predispozice;
 • vystavení zvýšeným úrovním záření;
 • přenesená infekční nebo virová onemocnění;
 • nebezpečné pracovní podmínky;
 • zneužívání alkoholu, kouření.

U astrocytomu v mozku může být prognóza výrazně horší, pokud osoba pokračuje v práci v nebezpečných podmínkách nebo zneužívá škodlivé nápoje a cigarety. Tento důležitý bod je třeba vzít v úvahu..

Pokud v životě člověka existují některé z možných důvodů pro vznik nádoru, doporučuje se, aby byl pravidelně kontrolován lékařem. Každoroční diagnostika vám umožní chránit se a identifikovat výskyt nádoru v raných stádiích, což výrazně zjednoduší budoucí léčbu a zvýší pravděpodobnost pozitivního výsledku.

Důvody, proč se dítě setká s nádorem, dosud nebyly identifikovány.

Příznaky

U astrocytomu se objevují známky obecného typu i místní, které odpovídají části mozku, kde se nachází nádor. Většina příznaků je způsobena zvýšením lebečního tlaku nebo intoxikací těla z postižených buněk. V prvních fázích může vývoj astrocytomu probíhat nepozorovaně, což komplikuje jeho včasnou detekci.

 • bolavé bolesti hlavy;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • nevolnost, zvracení;
 • pomalost řeči;
 • poruchy pozornosti a paměti;
 • dvojité vidění nebo mlha v očích;
 • točení hlavy;
 • únava, celková nevolnost;
 • problémy s koordinací;
 • křeče, epileptické záchvaty;
 • změny nálady.

Ohniskové příznaky se mohou značně lišit. Často se neobjevují úplně nebo jsou kombinovány s jinými projevy, které jsou spojeny s přechodem astrocytomu do blízké mozkové tkáně..

Kde a jak se nádor projevuje:

 1. Čelní lalok. Hlavním rozdílem mezi astrocytomem lokalizovaným v této oblasti jsou psychopatologické příznaky. Pacient může pociťovat euforii, být lhostejný k nemoci, projevovat agresi vůči ostatním. Postupně je psychika úplně zničena. Mohou se také objevit poruchy paměti a myšlení nebo poruchy motorické řeči. Je možné ochrnutí končetin.
 2. Časové laloky. Pacient má často halucinace sluchové, vizuální nebo chuťové povahy. S rozvojem astrocytomu se takové projevy stávají účinkem, který ohlašuje bezprostřední epileptický záchvat se ztrátou vědomí. Často se také objevují poruchy řeči smyslového typu a sluchová agnosie, kvůli nimž člověk přestává rozumět i psaným slovům a rozpoznávat zvuky. Glioblastom nebo anaplastický astrocytom mozku v tomto místě často vede k rychlé smrti.
 3. Temenní lalok. Pacienti s takovým uspořádáním astrocytomů pociťují problémy s rozpoznáváním předmětů hmatem, neschopností ovládat končetiny při provádění cílených akcí a epileptickými záchvaty. Někdy se vyskytnou problémy s řečí, psaním nebo počítáním.
 4. Týlní lalok. Hlavním znakem rozvoje astrocytomu v této oblasti jsou považovány za vizuální halucinace. Osoba může vidět, co není, nebo skutečné objekty mohou změnit jeho vzhled a velikost v očích. Možná částečná ztráta zorného pole z obou očí.

Pokud je ovlivněn mozeček, mohou nastat problémy s chůzí a koordinací pohybu. Poškozená komora vede k reflexnímu napětí krku se změnou polohy hlavy. Postižená dřeň a mícha mohou způsobit problémy s končetinami a chůzí.

Diagnostika a prognóza

Všestrannost příznaků vytváří určité potíže ve fázi identifikace možných patologií. Obvykle je pacientovi předepsáno komplexní vyšetření, které umožňuje identifikovat astrocytom. Ale i při důvěře v přítomnost nádoru budou pacientovi přiděleny stejné výzkumné metody..

 • MRI - ukazuje nádor v jakémkoli bodě mozku, pomáhá vypočítat jeho velikost s přesnými obrysy, pro zvýšení efektivity studie se do žil pacienta vstřikuje kontrastní látka;
 • CT - zobrazuje části mozku, jasně ukazuje všechny rysy nalezeného nádoru, včetně jeho hranic s přesnou strukturou;
 • angiografie - pomáhá studovat stav krevních cév, zobrazuje rysy jednotlivých oblastí krmení astrocytomu, což je nezbytné při plánování operace;
 • biopsie - odběr postižené tkáně pomáhá určit všechny rysy nádoru a stanovit konečnou diagnózu.

Po vyšetření bude lékař schopen určit, jaký typ nádoru se u pacienta vyvinul. U nodulární formy astrocytomu je míra přežití vysoká. Doba remise může být více než deset let. Difúzní nádory téměř vždy relapsují i ​​po správné terapii. U anaplastického astrocytomu v mozku je prognóza života zklamáním - pacientům se podaří žít asi 5 let. U glioblastomu je přežití ještě obtížnější. Očekávaná délka života sotva dosáhne jednoho roku. Během operace jsou možné komplikace. Například krvácení, otok mozkové substance, infekce. Důsledkem může být zhoršení stavu a smrt..

Pacientům s fibrilárními nebo piloidními nádory se při správné léčbě daří žít nejdelší dobu. Obvykle se jim podaří vrátit se do normálního života a znovu pracovat. Před tím však budou muset podstoupit náročnou rehabilitaci, včetně rekvalifikace základních dovedností, psychoterapie a dlouhodobého pobytu v nemocnici..

Většina pacientů má přidělené zdravotní postižení. Pokud je nádor benigní nebo existuje šance na uzdravení, dává třetí stupeň. V těžších podmínkách - druhý. Může to být neomezené, pokud není možné obnovit pracovní kapacitu..

Léčba

Není možné léčit astrocytom obvyklými způsoby. Terapie zahrnuje použití chirurgických metod, stejně jako radiační nebo chemickou expozici. V případě onemocnění prvního stupně nemusí být pacientovi předepsána operace okamžitě, ale po několika letech. Na druhém místě je chirurgický zákrok organizován brzy po zjištění patologie. Někdy vyžaduje kombinaci s radiační terapií.

Astrocytomy třetího a čtvrtého stupně jsou velmi nebezpečné. Rakovina tohoto typu vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok ihned po stanovení diagnózy. Je zpravidla kombinován s nejagresivnější radiační terapií. Ve čtvrtém stupni je přidána vylepšená chemoterapie. Samotné terapeutické metody se dramaticky liší..

Chirurgická operace

Chirurgickou léčbou se rozumí mechanické odstranění nádoru. Často není možné stanovit jeho hranice, což vytváří řadu obtíží. Proto je nemožné úplně odstranit astrocytom. Ve třetí nebo čtvrté fázi nádoru bude účinek takové léčby minimální. Lékaři proto velmi často předepisují další metody léčby..

Radiační terapie

Radiační terapie se konají pravidelně. U každého z nich je pacient vystaven menšímu ozáření. Postupně se jeho hladina hromadí a má destruktivní účinek na astrocytom. Někdy se místo toho používá radiochirurgie, při které se veškeré záření dodává v jedné relaci. Tato možnost má smysl pro malé nádory.

Chemoterapie

Chemoterapie se týká léčby léky. Nejčastěji se podávají intravenózně, ale lze je užívat jako pilulky. Ničí existující nádor a působí na něj postupně, jako radiační terapie. Mnoho léků má vedlejší účinky, protože jsou extrémně agresivní. Budoucnost pacienta bude záviset na správném výběru léku..

Piloidní a fibrilární astrocytomy v mozku jsou nejméně nebezpečné. Většina lidí, kteří se s nimi setkají, se podaří vrátit do svého obvyklého života, přičemž léčba není nijak zvlášť naléhavá. A ti, kteří našli anaplastický nádor nebo glioblastom, jsou nuceni okamžitě zahájit léčbu, aby prodloužili svůj život o několik let. Můžete se vyhnout takové hrozné patologii nebo snížit nebezpečí jejích následků, pokud budete pravidelně kontrolovat u lékaře, a také vyloučit všechny rizikové faktory ze svého života.

Co je astrocytom v mozku a jak dlouho s ním lidé žijí?

Z článku se dozvíte o příčinách nádoru na mozku - astrocytomu, jeho příznacích, diagnostice, léčbě a prognóze.

obecná informace

Astrocytom mozku je nejběžnějším typem gliového nádoru. Přibližně polovina všech mozkových gliomů jsou astrocytomy. Astrocytom mozku se může objevit v jakémkoli věku. Astrocytom mozku je častější u mužů ve věku 20 až 50 let.

U dospělých je nejcharakterističtější lokalizací mozkového astrocytomu bílá hmota hemisfér (nádor mozkových hemisfér); u dětí jsou častější léze mozečku a mozkového kmene. Děti mají občas poškození zrakového nervu (chiazma gliom a gliom zrakového nervu).

Příčiny výskytu

Přesné příčiny vedoucí k rozvoji astrocytomů nejsou v současné době známy. Přispívajícími faktory mohou být:

 • viry s vysokým stupněm onkogenicity;
 • onkologické a příbuzné nemoci;
 • agresivní metody léčby rakoviny (chemoterapie);
 • nepříznivá ekologická situace v regionu, přispívající k toxické otravě těla;
 • dědičná predispozice k nádorovým onemocněním;
 • některá genetická onemocnění (hrudkovitá skleróza, Recklinghausenova choroba);
 • některá pracovní rizika (výroba gumy, rafinace oleje, záření, soli těžkých kovů).

Kromě toho se benigní astrocytomy mohou opakovat a vyvinout se v maligní.

Typy nádorů

Existuje několik typů malignit:

 1. stupeň (pilocytický astrocytom mozku).
 2. stupeň (fibrilární astrocytom mozku).
 3. stupeň (anaplastický astrocytom mozku).
 4. stupeň (glioblastom).

Pilocytární astrocytom

Pilocytický nebo piloidní astrocytom mozku je obvykle benigní nádor (stupeň I), který se často vyskytuje v dětství. Ovlivňuje hlavně mozeček a přilehlé oblasti mozku, lokalizované v zrakovém nervu, mozkovém kmeni, mozečku. Vyznačuje se pomalým růstem a jasnými hranicemi. Tento gliom dobře reaguje na chirurgickou léčbu a s včasným zásahem prochází bez následků..

Fibrilární astrocytom

Nalezeno také s názvem difuzní protoplazmatický, nemá jasné hranice lokalizace, ale neliší se vysokou rychlostí růstu. Riziková skupina zahrnuje mladé lidi od 20 do 30 let. Podle histologické struktury patří k benigním nádorům, ale má sklon k recidivě (II. Stupeň malignity). Neroste do mozkových plen, nedává metastázy.

Anaplastický astrocytom

Maligní nádor (III. Stupeň malignity) charakterizovaný absencí jasných hranic a rychlým infiltračním růstem. Nejčastěji postihuje muže starší 30 let. Hlavním rozdílem je nejasná lokalizace a růst nádoru do nervové tkáně..

Glioblastom

Maligní a nejnebezpečnější typ astrocytomu (IV stupeň malignity). Nemá hranice, rychle roste do okolních tkání a dává metastázy. Obvykle se vyskytuje u mužů ve věku 40 až 70 let. Má bleskově rychlý růst, schopnost růst do všech částí mozku a takový průběh onemocnění zpravidla vede k mozkové smrti. Prakticky odolný vůči chirurgickému zákroku.

Vysoce diferencované (benigní) astrocytomy tvoří 10% z celkového počtu mozkových nádorů, 60% jsou anaplastické astrocytomy a gliomy. U astrocytomů v mozku III a IV stupně malignity je průměrný život pacienta jeden rok.

Co znamená pojem „stupeň“ u maligního onemocnění?

Stupeň označuje stupeň malignity nádoru stanovený mikroskopickým vyšetřením a také agresivitu růstu nádorových buněk. Primární mozkové nádory jsou rozděleny do IV skupin podle stupně malignity (IV je nejvíce maligní).

U nádorů stupně I se nádorové buňky liší od normálu jen málo a vykazují pouze mírnou atypicitu. V této fázi jsou buňky charakterizovány pomalým růstem a relativně benigní. Nádorové buňky stupně IV se prakticky nepodobají normálním buňkám, vyznačují se rychlým růstem a vysokým stupněm malignity. II a III stupně jsou střední.

Příznaky a klinické projevy

U astrocytomu se objevují známky obecného typu i místní, které odpovídají části mozku, kde se nachází nádor. Většina příznaků je způsobena zvýšením lebečního tlaku nebo intoxikací těla z postižených buněk. V prvních fázích může vývoj astrocytomu probíhat nepozorovaně, což komplikuje jeho včasnou detekci.

 • bolavé bolesti hlavy;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • nevolnost, zvracení;
 • pomalost řeči;
 • poruchy pozornosti a paměti;
 • dvojité vidění nebo mlha v očích;
 • točení hlavy;
 • únava, celková nevolnost;
 • problémy s koordinací;
 • křeče, epileptické záchvaty;
 • změny nálady.

Ohniskové příznaky se mohou značně lišit. Často se neobjevují úplně nebo jsou kombinovány s jinými projevy, které jsou spojeny s přechodem astrocytomu do blízké mozkové tkáně. Rychlost progrese příznaků astrocytomu závisí na stupni malignity nádoru. Ale postupem času se fokální příznaky spojí s obecnými. Jejich vzhled je spojen s kompresí nebo destrukcí sousedních mozkových struktur rostoucím nádorem. Ohniskové příznaky jsou určeny místem lokalizace nádorového procesu.

Kde a jak se nádor projevuje:

 1. Čelní lalok. Hlavním rozdílem mezi astrocytomem lokalizovaným v této oblasti jsou psychopatologické příznaky. Pacient může pociťovat euforii, být lhostejný k nemoci, projevovat agresi vůči ostatním. Postupně je psychika úplně zničena. Mohou se také objevit poruchy paměti a myšlení nebo poruchy motorické řeči. Je možné ochrnutí končetin.

Astrocytomy čelního laloku mozku jsou charakterizovány:

 • snížená inteligence;
 • zhoršení paměti;
 • útoky agrese a výrazné mentální neklid; snížená motivace, apatie, setrvačnost;
 • silná obecná slabost.
 1. Časové laloky. Pacient má často halucinace sluchové, vizuální nebo chuťové povahy. S rozvojem astrocytomu se takové projevy stávají účinkem, který ohlašuje bezprostřední epileptický záchvat se ztrátou vědomí. Často se také objevují poruchy řeči smyslového typu a sluchová agnosie, kvůli nimž člověk přestává rozumět i psaným slovům a rozpoznávat zvuky. Glioblastom nebo anaplastický astrocytom mozku v tomto místě často vede k rychlé smrti.
 2. Temenní lalok. Pacienti s takovým uspořádáním astrocytomů pociťují problémy s rozpoznáváním předmětů hmatem, neschopností ovládat končetiny při provádění cílených akcí a epileptickými záchvaty. Někdy se vyskytnou problémy s řečí, psaním nebo počítáním.
 3. Týlní lalok. Hlavním znakem rozvoje astrocytomu v této oblasti jsou považovány za vizuální halucinace. Osoba může vidět, co není, nebo skutečné objekty mohou změnit jeho vzhled a velikost v očích. Možná částečná ztráta zorného pole z obou očí.
 4. Pokud je ovlivněn mozeček, mohou nastat problémy s chůzí a koordinací pohybu. Poškozená komora vede k reflexnímu napětí krku se změnou polohy hlavy. Postižená dřeň a mícha mohou způsobit problémy s končetinami a chůzí.

Diagnostika

Pokud existuje podezření na astrocytom v mozku, klinické vyšetření pacienta provádí neurochirurg, oftalmolog, neurolog, otolaryngolog, psychiatr. Mělo by zahrnovat:

 • neurologické vyšetření;
 • výzkum duševního stavu;
 • oftalmoskopie;
 • stanovení zorných polí;
 • stanovení zrakové ostrosti;
 • vyšetření vestibulárního aparátu;
 • prahová audiometrie.

K diagnostice astrocytomu a jeho vlastností se provádí angiografie. Primární instrumentální vyšetření v případě podezření na astrocytoma v mozku spočívá v provedení elektroencefalografie (EEG) a echoencefalografie (EchoEG)..

Zjištěné změny jsou indikací pro doporučení pro zobrazování magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografii mozku. K objasnění vlastností přívodu krve do astrocytomu se provádí angiografie. U dospělých jsou astrocytomy obvykle lokalizovány v bílé hmotě mozkových hemisfér. U dětí je pravděpodobnější, že ovlivní mozkový kmen, mozeček nebo zrakový nerv..

Přesnou diagnózu s definicí stupně malignity nádoru lze stanovit pouze na základě výsledků histologické analýzy. Pro tuto studii je možné získat biologický materiál stereotaxickou biopsií nebo během chirurgického zákroku..

Po vyšetření bude lékař schopen určit, jaký typ nádoru se u pacienta vyvinul. U nodulární formy astrocytomu je míra přežití vysoká. Doba remise může být více než deset let. Difúzní nádory téměř vždy relapsují i ​​po správné terapii. U anaplastického astrocytomu v mozku je prognóza života zklamáním - pacientům se podaří žít asi 5 let. U glioblastomu je přežití ještě obtížnější. Očekávaná délka života sotva dosáhne jednoho roku. Během operace jsou možné komplikace. Například krvácení, otok mozkové substance, infekce. Důsledkem může být zhoršení stavu a smrt..

Pacientům s fibrilárními nebo piloidními nádory se při správné léčbě daří žít nejdelší dobu. Obvykle se jim podaří vrátit se do normálního života a znovu pracovat. Před tím však budou muset podstoupit náročnou rehabilitaci, včetně rekvalifikace základních dovedností, psychoterapie a dlouhodobého pobytu v nemocnici..

Většina pacientů má přidělené zdravotní postižení. Pokud je nádor benigní nebo existuje šance na uzdravení, dává třetí stupeň. V těžších podmínkách - druhý. Může to být neomezené, pokud není možné obnovit pracovní kapacitu..

Vlastnosti léčby

V závislosti na stupni diferenciace cerebrálního astrocytomu se jeho léčba provádí jednou nebo více z uvedených metod: chirurgická, chemoterapie, radiochirurgická, radiační.

Léčba pilocytického astrocytomu je složitý proces. Počáteční léčba často zahrnuje použití steroidů ke zmírnění otoků a zánětů v mozkové tkáni a antikonvulzíva k prevenci nebo kontrole záchvatů, pokud je pacient již zažil. V poslední době probíhá aktivní vývoj s cílem vytvořit nová chemoterapeutická léčiva, která mohou selektivně ovlivňovat nádorové buňky, aniž by způsobovala škodlivý účinek na zdravé.

Když se tekutina hromadí v mozku, může být v její dutině nainstalován zkrat - dlouhá tenká trubice, kterou vyteče nadbytečná tekutina. Chirurgie se obvykle provádí za účelem zmenšení velikosti pilocytického astrocytomu. Pouze zřídka je doplněn chemoterapií nebo radioterapií..

Úkolem chirurgického zákroku je maximální úplné odstranění pilocytického astrocytomu s minimálním poškozením okolních zdravých tkání. V některých případech může být nádor odstraněn úplně, zatímco v jiných může být odstraněn pouze částečně. Možné stavy, při kterých je odstranění nádoru nemožné.

Množství chirurgického zákroku prováděného kraniotomií závisí na povaze růstu astrocytomu. Vzhledem k difúznímu růstu nádoru do okolní mozkové tkáně je jeho radikální chirurgická léčba často nemožná. V takových případech lze provést paliativní chirurgický zákrok ke zmenšení velikosti nádoru nebo bypassový zákrok ke snížení hydrocefalu..

K zajištění přístupu k nádoru může být nutné provést kraniotomii (odstranění fragmentu kosti lebky a její návrat na konci operace). Někteří chirurgové praktikují mikrochirurgický přístup pomocí výkonného mikroskopu nebo počítačových programů určených k 3D mapování lokalizace nádoru. Použití těchto technologií pomáhá odstranit nádor a zároveň maximalizovat ochranu zdravé tkáně, snížit bolest a zkrátit dobu zotavení..

V některých případech se používá ultrazvuková aspirace, jejímž účelem je zničit nádor pomocí ultrazvukových vln s další vakuovou aspirací jeho fragmentů.

Radiační terapie - cílené vystavení vysokoenergetickému záření, pomáhá zmenšit velikost nádoru nebo destrukci maligních buněk po operaci. Pokud je operace nemožná, lze použít i radioterapii. Radioterapeuti někdy také používají metodu trojrozměrného mapování, aby co nejpřesněji určili velikost a tvar ozařované oblasti..

Ve stereotaktické chirurgii se radioterapie používá k poškození maligních buněk, poté ztrácejí schopnost dělení. Protože dávka záření použitá v tomto postupu je pro zdravé tkáně neškodná, používá se při léčbě nádorů, které pronikají do těžko přístupných oblastí mozku. Stereotaktické radiochirurgické odstranění je možné pouze při malé velikosti nádoru (do 3 cm) a provádí se pod tomografickou kontrolou pomocí stereotaxického rámečku na hlavě pacienta. U astrocytomu v mozku lze tuto metodu použít pouze ve vzácných případech benigního průběhu a omezeného růstu nádoru..

Radiační terapie mozkového astrocytomu se provádí opakovaným (od 10 do 30 sezení) vnějším ozařováním postižené oblasti. Chemoterapie se provádí pomocí cytostatik s použitím perorálních léků a intravenózních injekcí. Je upřednostňována v případech, kdy je u dětí pozorován mozkový astrocytom.

Účinky

Po operaci k odstranění nádorové formace musí pacient sledovat jeho stav, podstoupit testy, být vyšetřen a při prvních varovných známkách konzultován s lékařem. Intervence v mozku je jednou z nejnebezpečnějších metod léčby, která v každém případě zanechává stopy na nervovém systému. Jak vyšlo najevo, gliom je vážná nemoc, která nezná slitování, proto její následky nejsou radostné:

 • poruchy motorických funkcí: paréza a ochrnutí končetin, zhoršení koordinace pohybů;
 • oslabení zraku;
 • vývoj konvulzivního syndromu;
 • psychické odchylky;
 • zmizení chuťových, čichových a dalších funkcí;
 • potřeba invalidního vozíku;
 • nedostatek jasnosti řeči, někteří pacienti ztrácejí schopnost číst, komunikovat, psát, mají potíže s prováděním základních činností.

Všechny tyto důsledky se mohou vyvinout u osoby, která měla astrocytom, a to jak komplexně, tak samostatně. Vyskytly se případy úplné absence těchto projevů. Závažnost komplikací přímo závisí na tom, ve kterém laloku mozku byla operace provedena, a kolik tkáně bylo odstraněno. Důležitou roli hrají kvalifikace neurochirurga, který operaci provedl.

Hlavním doporučením pro detekci astrocytomu v mozku je okamžitá konzultace s lékařem, který vám v blízké budoucnosti může prodloužit život..

Prevence a prognóza

Astrocytom v mozku má bohužel často velmi nepříznivé následky. Míra přežití po operaci (za předpokladu, že je nádor maligní) zpravidla nepřesahuje 2-3 roky.

Předpověď onemocnění stanoví lékař na základě následujících bodů:

 • věk pacienta;
 • stupeň malignity;
 • umístění novotvaru;
 • jak rychlý je přechod z jednoho stadia onemocnění do druhého a zda k němu došlo; počet relapsů.

Na základě obecného obrazu odborník stanoví přibližnou prognózu mozkového astrocytomu. V první fázi onemocnění délka života pacienta nepřesáhne 10 let. S následným přechodem z benigního nádoru na zhoubný nádor se životnost sníží. Ve druhé fázi může být snížena na 7-5 let, ve třetí - až 3-4 roky a u posledního pacienta může žít déle než rok, pokud je klinický obraz pozitivní.

Vzhledem k tomu, kolik důvodů způsobuje vznik astrocytomu a kolik lidí v posledních letech vyhledalo lékařskou pomoc, je třeba věnovat pozornost opatřením k prevenci tohoto onemocnění. Mezi takové preventivní metody patří:

 • Posílení imunitní obrany.
 • Odstranění stresových situací.
 • Život v ekologicky bezpečných oblastech.
 • Správná výživa.
 • Je důležité vyloučit uzená a smažená jídla, tučná jídla, konzervy.
 • Přidejte do stravy více dušených pokrmů, ovoce a zeleniny.
 • Odmítnutí špatných návyků.
 • Prevence poranění hlavy.
 • Pravidelné lékařské prohlídky.

Pokud je detekován astrocytom mozku, nezoufejte a nevzdávejte to. Je důležité zůstat optimistický, věřit v dobrý výsledek a mít pozitivní přístup. Pouze s takovým pozitivním přístupem a vírou můžete porazit onkologii.