Příčiny mozkového nádoru

Angiom

Proč se nádory objevují ve zdravé mozkové tkáni? Odpověď na tuto otázku dříve či později dá výsledky řady vědeckých studií, ale vědci jsou zatím jen na cestě k pochopení hlubokých mechanismů onkogeneze.

Přestože přesné příčiny nádorů na mozku dosud nebyly stanoveny, jsou dobře známy tzv. „Rizikové faktory“, které mohou vyvolat rozvoj onemocnění..

Pravděpodobnost novotvaru v mozku se může zvýšit v důsledku:

 • agresivní dopad na životní prostředí (environmentální rizikové faktory);
 • špatná dědičnost a pokles přirozené imunitní obrany a metabolických poruch se stárnutím (genetické rizikové faktory).

Nepříznivé účinky na životní prostředí - potvrzené a podezřelé příčiny rakoviny mozku

V procesu vědeckého výzkumu se vědci z různých zemí pokoušeli objevit vztah mezi výskytem nádoru v mozku a potenciálně nebezpečnými faktory prostředí. Pouze v jednom případě bylo jasně vysledováno takové spojení: riziko vývoje novotvarů se zvýšilo pod vlivem ionizujícího záření..

Souvislost mezi konverzacemi na mobilním telefonu a zvýšením pravděpodobnosti novotvaru v mozku dosud neobdržela přesvědčivé odůvodnění

Výsledky výzkumu dopadu dalších vnějších faktorů jsou protichůdné. Je to zejména kvůli objektivním obtížím při provádění těchto zkoušek. Někteří odborníci se však přiklánějí k názoru, že pravděpodobnost neoplastického růstu se může zvýšit při konzumaci potravin s dusičnany, při používání mobilních telefonů v oblasti elektromagnetického záření elektrických vedení..

Podle některých vědců je zároveň riziko novotvarů nižší u lidí, jejichž stravě dominuje čerstvá zelenina a ovoce. Potravinové alergie a dětské neštovice mají navíc potenciál snížit pravděpodobnost vzniku nádoru..

Úloha genetických poruch

Informace nashromážděné v průběhu let výzkumu naznačují, že pouze 5% až 10% případů rakoviny mozku je spojeno se skutečností, že dítě zdědilo defektní geny od rodičů.

Většina genetických rizikových faktorů není zděděna, ale vzniká během procesu stárnutí. V tomto případě se geny, které brání růstu nádoru, stanou neaktivními nebo přestanou správně fungovat..

Chromozomální abnormality mohou způsobit novotvary v mozku

Výskyt nádoru v mozku může být také spojen s chromozomálními abnormalitami. Jak víte, každá normální buňka v lidském těle obsahuje 23 párů chromozomů. Nejčastěji, když jsou v mozku detekovány novotvary, jsou změny pozorovány v chromozomech 1, 10, 13, 17, 19 a 22. V tomto případě jsou oligodendrogliomy obvykle diagnostikovány u pacientů se změnami chromozomu 1 a 19, meningiomy - u lidí se změnami chromozomu 22.

Rakovina mozku a benigní nádory: příčiny různých typů novotvarů

Termín „rakovina mozku“ v médiích spojuje řadu maligních ložisek růstu nádoru, jejichž vzhled může být způsoben jedním nebo jiným faktorem:

 • Riziko růstu u většiny zhoubných novotvarů v mozku se zvyšuje s věkem. To platí pro glioblastomy, astrocytomy, chondrosarkomy. Některé typy rakoviny jsou však naopak detekovány hlavně u dětí a mladých lidí. Zejména velmi vzácné a extrémně agresivní teratoidní rhabdiodické nádory jsou obvykle diagnostikovány u dětí mladších 3 let, medullobastomů - u dětí mladších 10 let, nádorů zárodečných buněk - u pacientů ve věku 11 až 30 let, medullobastomů. Kraniofaryngiomy se tvoří u dětí do 14 let nebo u pacientů starších 45 let, prakticky se nevyskytují u lidí středního věku.
 • Byla zaznamenána souvislost pravděpodobnosti výskytu některých novotvarů s rasou. Například kraniofaryngiomy jsou častější u pacientů s tmavou pletí.
 • V některých případech lze vysledovat závislost míry výskytu na pohlaví pacienta: glioblastomy se častěji vyskytují u mužů, nádory hypofýzy u žen. Mnohočetné lymfomy u pacientů infikovaných HIV
 • Pravděpodobnost vzniku hemangioblastomu u pacientů s Hippel-Lindauovým syndromem je téměř stoprocentní. Riziko rozvoje lymfomu je vyšší u lidí s HIV a osob s autoimunitními chorobami. Genetické a chromozomální abnormality zjištěné u pacientů s meduloblastomy.

Aktivně se také studují důvody pro vývoj různých typů benigních nádorů; podle výsledků studií byly odhaleny určité vzorce. Včetně zjištění, že:

 • Některé typy cyst se tvoří během embryonálního vývoje. Odborníci však dosud nebyli schopni pochopit, proč se to děje, ani najít způsob, jak tomuto procesu zabránit nebo zastavit..
 • Záření do hlavy z předchozí léčby může způsobit vývoj meningiomu. Riziko vzniku nádorů je také vyšší u pacientek s neurofibromatózou typu 2 a anamnézou rakoviny prsu. Současně se u 5% -15% pacientů s neurofibromatózou tvoří více ložisek. Některé z meningiomů mají receptory, které se vážou na pohlavní hormony - progesteron, androgeny a estrogeny (méně často). Odborníci poznamenávají, že tyto nádory rostou rychleji během těhotenství. Změny hormonálních hladin během těhotenství mohou přispět k rozvoji meningiomu
 • Tvorba schwannomu je podporována defektem genu odpovědného za jeho prevenci.

Závěrem je třeba dodat, že neuroonkologové již pracují se zásadně odlišným množstvím informací, než tomu bylo před několika desítkami let. A existují všechny důvody domnívat se, že ve velmi blízké budoucnosti příčiny rakoviny lidského mozku nakonec přestanou být záhadou. To znamená, že lékaři budou mít příležitost nejen úspěšně léčit pacienty s mozkovými nádory, ale také předcházet jejich výskytu..

Pokud potřebujete další názor k objasnění diagnózy nebo léčebného plánu, pošlete nám žádost a dokumenty ke konzultaci nebo se zaregistrujte na osobní konzultaci telefonicky.

Příčiny, příznaky a projevy rakoviny mozku

Co je rakovina mozku? Jedná se o intrakraniální malignity. Novotvary v mozku jsou častou příčinou bolesti hlavy. Diagnóza nádorového procesu je obtížná v důsledku podobných příznaků se zánětlivými procesy mozkových blan. Rakovina mozku - příčiny patologického procesu zůstávají až do konce, nebyly studovány.

Příčiny rakoviny mozku

Buňky zdravé tkáně procházejí abnormální nekontrolovanou reprodukcí. Rakovina mozku - příčiny novotvaru jsou možné v důsledku pronikajících metastáz z nádoru umístěného v jiném orgánu.

Zaměření nádoru ve strukturách mozku je rozděleno v závislosti na tkáni, ve které k anomálii dochází:

 • Vnější povrch mozku (menangiom);
 • Mozková tkáň (ganglioma, astrocytom);
 • Mozková nervová vlákna (neurinom).

Abnormální dělení buněk může mít také benigní typ nádoru. Tyto formace netvoří metastázy a na konci růstu zůstávají pasivní.

Příčiny rakoviny mozku stále studuje mnoho vědců. Na základě výzkumu byla identifikována řada faktorů, které ovlivňují začátek patologické degenerace buněk:

 • Genetická složka (patologický proces je možný s anamnézou chromozomálních mutací - Lee - Fraumeni, Gorlinův syndrom) - provokujícím faktorem ve vývoji onkologie může být - tuberkulózní skleróza, Brunevilleova choroba nebo patologie genu APC;
 • HIV infekce - získaná imunodeficience je běžnou příčinou degenerace tkání;
 • Snížená imunita na pozadí chirurgických zákroků spojených s transplantací orgánů (transplantace);
 • Radioaktivní expozice, účinek karcinogenů na tělo - je jedním z důvodů rakoviny mozku (riziková skupina zahrnuje pracovníky v nebezpečných průmyslových odvětvích);
 • Rasa (na základě výzkumu bylo zjištěno, že u zástupců se světlou pletí je pravděpodobnější, že na rozdíl od jiných ras budou mít rakovinu mozku);
 • Pohlaví (ženy častěji onemocní);
 • Zneužívání alkoholu a nikotinu - vyvolává mutaci buněčného složení, která způsobuje rakovinu mozku;
 • Poranění lebky (tlak na degeneraci tkání, může vyprovokovat i menší zranění);
 • Věkové změny v těle (častější u starších lidí).

Důvodem vzniku rakoviny mozku jsou často zhoubné novotvary v mléčných žlázách, které tvoří metastázy a pronikají do mozkových struktur vaskulární sítí..

Vědci předložili několik teorií o patofyziologickém původu nádoru: imunitní, mutační, virové, chemické, epigenetické, teorie maligních kmenových buněk. Podle jejich názoru tyto teorie odpovídají na otázku - odkud pochází rakovina mozku?.

Imunitní teorie naznačuje příčiny rakoviny mozku, neschopnost ochranných buněk těla rozpoznat hrozbu od patologických strukturních jednotek. Mutační teorie je založena na předpokladu poškození DNA buněk, v důsledku čehož se z mutované tkáně rodí maligní nádor, který má monoklonální původ.

Virová teorie je založena na objevu extracelulárních látek, které se podílejí na tvorbě určitých typů rakoviny. Tato teorie proto předpokládá, že rakovinné buňky se objevují integrací viru do buněčné molekulární struktury a vytvářejí jejich kopie, a proto vzniká patologický proces.

Chemická teorie naznačuje, že buněčnou mutaci vyvolávají chemické sloučeniny z vnějšího prostředí. Epigenetická, je postavena na základě vědy - epigenetiky a věří, že příčinou je mutace epigenetických buněk.

Teorie maligních kmenových buněk říká o příčině vzniku rakoviny při selhání dělení těchto buněk, což vede k nerovnováze a nekontrolované reprodukci. Tyto teorie jsou založeny pouze na předpokladech a nenalezly vědecké potvrzení.

Mnoho lidí, kteří čelí novotvarům, se obává, zda se zdědí rakovina nebo zda není možné makromolekula DNA (uchovává biologickou informaci ve formě genetického kódu). Četné studie v této oblasti nedávají jasnou odpověď..

Předpokládá se, že genetická predispozice k nádorovému procesu v hlavní příčině vzniku je buňkami zapamatována a zděděna potomky. Tento faktor nemusí vždy znamenat povinný vývoj rakoviny, možná se nejbližší příbuzný s patologií nikdy nestretne a bude prostě v ohrožení.

První příznaky a příznaky mozkového nádoru

Rakovinu mozku, jejíž příznaky jsou často podobné příznakům jiných nemocí, je obtížné diagnostikovat. Počáteční fáze novotvaru je asymptomatická.

Příznaky rakoviny mozku mají různé projevy v závislosti na typu, ke kterému patří - ohniskové nebo mozkové. První typ symptomatologie je charakteristický pro množení atypických buněk v jakékoli části mozku. Příznaky rakoviny mozku obecně mozkového typu, charakterizované úzkou lokalizací patologického zaměření.

 1. Denní enuréza (močová inkontinence);
 2. Paréza (poškození motorické dráhy nervu);
 3. Paralýza (úplný nedostatek pohybu);
 4. Porušení citlivosti (zhoršená bolest a hmatové vnímání, stejně jako teplota);
 5. Porucha sluchu (snížení nebo úplná ztráta sluchu, když je patologické zaměření lokalizováno se zapojením sluchového nervu);
 6. Osobní změny - změny charakteru, nemocný člověk má výbuchy agrese, nebo naopak, se stává apatickým ke všemu;
 7. Zrakové poškození, až do úplné ztráty - patologické zaměření sahá až do zrakového nervu, a proto se první příznaky rakoviny objevují ve formě rozmazaného vidění a rozmazaného vidění, je obtížné sledovat pohyby předmětů;
 8. Poruchy autonomního nervového systému (obvyklá práce se provádí s obtížemi, pocit slabosti, neustálý pocit únavy);
 9. Porušení koordinace pohybů (ohromující chůze);
 10. Porucha řeči (nesouvislá řeč);
 11. Záchvaty (prodloužené).

Příznaky rakoviny mozku jsou možné, projevují se ve formě zvýšeného intrakraniálního tlaku, růst tvorby nádoru signalizuje obecné mozkové příznaky:

 • Bolesti hlavy - častěji se cítí v ranních hodinách nebo po emočním výbuchu, fyzická aktivita způsobuje nárůst pocitů prasknutí;
 • Závratě - objevuje se samo o sobě a není spojeno s přepracováním;
 • Nevolnost;
 • Nekontrolované zvracení - někdy nezávisí na příjmu potravy a nepřináší úlevu.

Příznaky rakoviny v raných stádiích u dospělého jsou vyjádřeny v selhání biorytmů a neustálé slabosti. Odpočinek v noci nepřináší pocit veselosti, pacient pociťuje neustálou ospalost - to se týká prvních známek maligního novotvaru.

Příznaky rakoviny mozku u žen se neliší od patologických příznaků onemocnění u mužů..

Obecné příznaky nádorů v mozkových tkáních jsou často podobné známkám cervikální osteochondrózy nebo hypertenze, proto pacient tyto příznaky nepřisuzuje projevům rakoviny hlavy a nepožaduje kvalifikovanou pomoc. Prognóza života pacienta závisí na včasném rozpoznání charakteristických příznaků rakoviny mozku v rané fázi..

Další charakteristické znaky

Hlavní příčinou rakoviny mozku je abnormální množení buněk. Progresi patologického zaměření charakterizují projevy ve formě nárůstu symptomů a zhoršení celkového stavu nemocného:

 1. Epileptické záchvaty;
 2. Hormonální nerovnováha;
 3. Dysfagie (potíže s polykáním);
 4. Labored dýchání;
 5. Změna čichu (zkreslení);
 6. Změna chuti;
 7. Halucinace (když je nádor umístěn v spánkovém laloku mozku);
 8. Porušení vnímání barev (s lokalizací patologického zaměření v týlní oblasti).

Tyto příznaky jsou charakteristické pro rychlé zvýšení tvorby nádoru, narušení fungování mozku, v závislosti na lokalizaci patologického zaměření. Růst nádoru způsobuje upnutí krevních cév v mozku, což narušuje dodávku živin.

Mnoho vědců studuje příčiny rakoviny v mozku, německý onkolog Raik Hamer na základě výzkumu dospěl k závěru, že rakovina má metafyzické příčiny (nejsou diagnostikovány přístroji). Výzkumník sám podstoupil rakovinu, která, jak věří, vznikla po ztrátě jeho syna.

Při analýze obrazů mozků pacientů se stejným onemocněním lékař odhalil vzorec, ve kterém měli všichni pacienti psychologické faktory pro výskyt anomálie. Na základě analýzy několika tisíc anamnéz předložil onkolog teorii, že silný emoční šok ovlivňuje biologické mechanismy těla, což vede k produkci atypických buněk. Hamerova revoluční teorie nenašla v lékařské komunitě potvrzení.

Mnoho lidí, včetně parapsychologů, se pokoušelo identifikovat faktory vzniku rakoviny a tvrdí, že esoterické příčiny jsou základem nádorového procesu. Mystická učení hovoří o rozdílech v biopole u zdravého a nemocného člověka. Podle jejich učení se v těle hromadí (hromadí) negativní povahové vlastnosti (hněv, chamtivost, nenávist), které jsou schopné vyvolat novotvary. K uzdravení podle jejich názoru dochází s vnitřním vysíláním světla a láskou k atypické akumulaci buněk..

Odrůdy onkologie

Onkologie mozku u dospělých se dělí na dvě formy: maligní a benigní formace.

Pro benigní formace jsou charakteristické jasné hranice a pokrytí hustou pojivovou tkání, čímž se vytvoří kapsle. Tento druh netvoří metastázy a dokončuje svůj růst v určité fázi, někdy se nijak neprojevuje, fungování mozku často zůstává nezměněno.

Když jsou cévy lebky stlačeny, benigní onkologie je úspěšně chirurgicky odstraněna, protože změněné tkáně jsou vymezeny ze zdravých buněk. Malé nádory nevyžadují chirurgický zákrok, provádí se pravidelné sledování tvorby.

Maligní novotvary v mozku rychle zvětšují svou velikost a svírají blízké cévy a tkáně. Rakovina se projevuje akutním narušením činnosti mozku a dalších orgánů, protože tvoří metastázy, které do nich pronikají průtokem krve.

Pro atypickou buněčnou proliferaci jsou ovlivněny velké oblasti v mozku. Tento typ onkologie má fuzzy hranice, v důsledku čehož není možné oddělit patologické zaměření od zdravých buněk..

Klasifikace a stadia mozkových nádorů

Vývoj rakoviny v mozkových strukturách se dělí podle lokalizace patologického zaměření:

 1. Intracerebrální poloha (v látce mozku);
 2. Extracerebrální umístění (atypické buňky ovlivňují mozkové pleny a nervová vlákna);
 3. Intraventrikulární umístění (rakovinné buňky rostou v komorách mozku).

V současnosti je známo více než 100 typů rakoviny.

Primární typy nádorů:

 • Meningiom (mutace buněčného složení arachnoidální membrány mozku);
 • Astrocytom (patologické buňky se objevují z pomocných strukturních jednotek mozku) - tento typ rakoviny se vyvíjí častěji u mužů;
 • Oligodendroglioma (buňky oligodendrocytů mutují) - vzácné;
 • Smíšený typ gliomů (mutace oligodendritů a astrocytů) - tento typ je nejčastěji detekován během diagnostiky;
 • Adenom hypofýzy (poruchy v endokrinním systému) - označuje benigní formaci a zřídka degeneruje do maligní formy. Vyjadřuje se ve formě zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšeného růstu vlasů, častěji jsou ženy náchylné k této nemoci;
 • CNS lymfom (růst rakovinných buněk v lymfatických cévách mozku) - vyskytuje se s trvalým snížením imunity;
 • Ependymom (transformace zdravých buněk odpovědných za produkci mozkomíšního moku).

Ependymoma je rozdělena do tříd:

 • Anaplastický (rychlé dělení buněk s tvorbou metastáz);
 • Vysoce diferencované (pomalý růst nádoru bez tvorby metastáz);
 • Středně diferencované (množení buněk probíhá o něco rychleji než ve vysoce diferencované třídě, metastázy nejsou typické).

Patologický proces v mozkových strukturách zahrnuje 4 fáze:

 1. Atypické buňky nejsou ani proliferující, ani agresivní. Příznaky jsou mírné, v důsledku čehož je diagnostika obtížná;
 2. Existuje zvýšený růst abnormálních buněk se zvýšenou degradací. Ohnisko zachycuje sousední tkáně, krevní cévy a lymfatické uzliny. Instrumentální intervence je někdy neúčinná;
 3. Klinika je vyslovována: pacient je dezorientovaný ve vesmíru, akutní bolesti hlavy, snížené vidění - tato fáze není funkční;
 4. Tvar se formuje, metastázuje do orgánů a nepodléhá chirurgickému zákroku. Terapeutická opatření jsou zaměřena na celkovou úlevu a paliativní péči.

Klinické příznaky charakteristické pro rakovinovou mozkovou lézi závisí na laloku, ve kterém je lokalizováno patologické ložisko. Novotvary v hypofýze nebo ovlivňující mozkový kmen se projevují poruchami pohybového aparátu a paměti.

Abnormální formace v cerebelární oblasti signalizuje narušení gastrointestinálního traktu (nevolnost, zvracení) a je možná dysfagie, paréza a paralýza. Časová oblast ovlivněná rakovinou signalizuje kognitivní poškození a ztrátu sluchu.

Porážka zdravých buněk v okcipitální části mozku je vyjádřena trvalým zhoršováním zraku a dezorientací nemocného. Patologické zaměření v temenním laloku se projevuje ve formě poruch souvisejících s řečovým aparátem (afázie) a neschopností hmatově rozpoznávat předměty. Pacient není schopen spolehlivě popsat své části těla.

Patologické zaměření se může rozšířit do parietální a okcipitální oblasti s lokalizací na spojnici s temporálním lalokem mozku. Vyjádřeno jako obtížnost popisu položek.

Atypický růst v čelním laloku je vyjádřen porušením intelektuálních schopností, slovní zásoba slov je velmi ochuzena. Nemocný člověk se dezorientuje ve své vlastní osobnosti a časovém prostoru.

Diagnostika

Je možné určit rakovinu mozku pouze při absolvování úplného vyšetření pomocí laboratorních a instrumentálních výzkumných metod. Diagnóza patologie začíná sběrem subjektivní (ze slov pacienta) anamnézy, na základě které je pacient odeslán k dalším studiím struktur mozku.

 • CT (počítačová tomografie) - vizualizace patologického zaměření na obrázku;
 • MRI (magnetická rezonance) - odhaluje přítomnost nádoru, jeho umístění a velikost i přítomnost metastáz;
 • Angiografie s kontrastní látkou (zkoumá se vaskulární propustnost);
 • Rentgen mozku;
 • Biopsie (punkce novotvaru, pokud existuje podezření na maligní průběh procesu, následovaná histologickým vyšetřením materiálu).

Tyto výzkumné metody jsou považovány za nejinformativnější a umožňují rozpoznat rakovinu mozku i v rané fázi..

Po potvrzení onkologického procesu je pacient odeslán k onkologovi ke jmenování terapie.

Možnosti léčby rakoviny

Léčba nádorového procesu v mozku u dospělých začíná po konzultaci se skupinou lékařů (neuropatolog, onkolog, neurochirurg, radiolog), kteří v závislosti na místě, stupni průběhu a typu novotvaru rozhodnou o dalších způsobech boje proti patologii.

Chirurgická excize patologického ložiska se používá pouze v případě, že je diagnostikována v raných stádiích v kombinaci s chemoterapií. Je možné použít bypass ke snížení intrakraniálního tlaku způsobeného akumulací mozkomíšního moku v mozkových blanách (pomocí katétru se tekutina odstraní do břišní dutiny).

V benigních formacích (adenom hypofýzy) je široce používána endoskopická metoda, která je považována za méně traumatizující pro nervová spojení a krevní cévy..

Použití chemoterapie (léky se injikují nebo předepisují k perorálnímu podání) v prvních fázích nádorového procesu se nepovažuje za hlavní metodu léčby a je předepsáno v kombinaci s přestávkou k posouzení dynamiky patologického zaměření.

Radiační terapie je indikována, pokud není možný instrumentální zásah nebo jako metoda prevence recidivy po úspěšném odstranění novotvaru. Dávka záření se volí individuálně pro každého pacienta.

Používá se několik metod této terapie:

 • Brachyterapie (do ohniska se vstřikuje radioaktivní látka, která ničí atypické buňky, zdravé tkáně nejsou vystaveny);
 • Vnější záření (vysoké dávky záření, které pacient dostane několik minut během kurzu předepsaného lékařem).

Konzervativní metoda léčby v posledních stádiích rakoviny je zaměřena na zmírnění příznaků:

 • Léky proti bolesti;
 • Antikonvulziva;
 • Neuroprotektivní látky.

Jak dlouho žijí s rakovinou v mozkových strukturách, závisí na typu nádoru a jeho umístění. Včasná detekce nádoru má vysoké procento úplného vyléčení. Pozdní diagnóza a přítomnost metastáz nepodléhá instrumentálnímu zásahu a je fatální.

Mnoho lidí se obává, jak se vyhnout rakovině mozku - prevence a zdravotní péče sníží riziko patologie.

Zdravý životní styl pomůže neochorět touto patologií a včas identifikovat nebezpečné příznaky:

 • Odmítnutí špatných návyků;
 • Kalení těla;
 • Procházky pod širým nebem;
 • Vyvážená strava;
 • Dodržování spánku a bdělosti;
 • Odstranění stresových situací.

Při prvních patologických známkách musíte okamžitě vyhledat kvalifikovanou pomoc. Včasná diagnostika patologického ložiska v mozku může člověku vrátit celý život nebo jej významně prodloužit.

První příznaky a příznaky, stadia a léčba rakoviny mozku

Rakovina mozku je nebezpečné onemocnění, které se obtížně léčí a může vést ke smrti pacienta. Největší hrozba spočívá v jeho asymptomatickém průběhu - čtvrtá fáze rakoviny mozku, ve které má pacient závažné příznaky onemocnění, je obtížné léčit a prognóza pro tyto pacienty je zklamáním.

Současně lze snadno zaměnit příznaky, s nimiž se pacient může poradit s lékařem, s projevy jiných nemocí. Bolesti hlavy, zvracení a závratě v kombinaci se zrakovým postižením jsou tedy charakteristické pro migrénu, hypertenzní krizi. Bolest hlavy může být také vyvolána osteochondrózou. Při léčbě rakoviny mozku proto hodně záleží na kvalifikaci lékaře, který je požádán o diagnózu - zda bude schopen včas detekovat nebezpečné příznaky a provést nezbytné vyšetření, které pomůže identifikovat onkologický proces.

Nádory jsou klasifikovány podle tkáně, ve které začaly růst. Takže nádory, které se vyvíjejí z výstelky mozku, se nazývají menangiomy. Nádory, které vznikají v mozkových tkáních, jsou gangliomy nebo astrocytomy, běžný název jsou neuroepiteliální nádory. Neurinom - zhoubný novotvar ovlivňující plášť hlavových nervů.

Gliomy tvoří 80% zhoubných novotvarů mozku, meningiomy jsou také časté nádory, vyskytují se u 35% případů primární rakoviny mozku.

Příčiny rakoviny mozku

Příčiny nádorů na mozku nejsou dobře pochopeny - v 5–10% případů je rakovina vyvolána dědičnými genovými patologiemi, sekundární nádory vznikají, když se metastázy šíří v rakovině jiných orgánů.

Lze rozlišit následující příčiny rakoviny mozku:

Genetická onemocnění, jako je Gorlinův syndrom, Bournevilleova choroba, Li-Fraumeniho syndrom, tuberkulózní skleróza a poruchy genů APC, mohou způsobit rakovinu mozku.

Oslabený stav imunity, který lze pozorovat po transplantaci orgánů, zvyšuje u pacientů s AIDS pravděpodobnost rakovinových nádorů v mozku a dalších orgánech.

Rakovina mozku je častější u žen než u mužů. Výjimkou jsou meningiomy - novotvary arachnoidální membrány mozku. Rasa také hraje důležitou roli - bílí lidé trpí touto chorobou častěji než jiné rasy.

Vystavení záření a karcinogenním látkám také nese onkogenní riziko a je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny mozku. Riziková skupina zahrnuje lidi zapojené do nebezpečných průmyslových odvětví, například do průmyslové výroby plastů.

Rakovina mozku je častější u dospělých, riziko malignity se zvyšuje s věkem a léčba onemocnění je obtížnější. Děti mají také riziko vzniku rakoviny, ale typická místa lokalizace nádoru se liší: například u dospělých rakovina často postihuje mozkovou výstelku, zatímco u mladších pacientů je ovlivněn mozeček nebo mozkový kmen. U 10% dospělých nádorů mozku postihuje nádor epifýzu a hypofýzu.

Sekundární nádory jsou důsledkem dalších onkologických procesů v těle - metastázy vstupují do lebky oběhovým systémem a vedou k malignímu novotvaru v mozku. Tyto nádory jsou běžné u rakoviny prsu a jiných druhů rakoviny..

První příznaky rakoviny mozku

U nádorových formací mozku jsou příznaky dvou typů: fokální a cerebrální. Obecná mozková je charakteristická pro všechny případy rakoviny mozku, zatímco fokální závisejí na umístění nádoru..

Ohniskové příznaky mohou být velmi různorodé, jejich typ a závažnost závisí na oblasti mozku, která postihla onemocnění, a na funkcích, za které je odpovědná - paměť, mluvení a psaní, počítání atd..

Mezi ústřední příznaky rakoviny mozku patří:

Částečné nebo úplné zhoršení pohyblivosti některých částí těla, zhoršená citlivost končetin, zkreslené vnímání teploty a další vnější faktory;

Změny související s osobností - charakter pacienta se mění, člověk může být temperamentní a podrážděný, nebo naopak příliš klidný a lhostejný ke všemu, co ho dříve znepokojovalo. Letargie, apatie, bezstarostnost při přijímání důležitých rozhodnutí, která ovlivňují život, impulzivní akce - to vše může být známkou duševních poruch, ke kterým dochází při rakovině mozku.

Ztráta kontroly nad funkcí močového měchýře, potíže s močením.

Všechny mozkové nádory jsou charakterizovány běžnými příznaky spojenými se zvýšením intrakraniálního tlaku a mechanickým účinkem novotvaru na různá centra mozku:

Závratě, ztráta rovnováhy, pocit, že vám pod nohama sklouzává země - vyskytují se spontánně, jsou důležitým příznakem, který vyžaduje diagnostickou studii;

Bolest v hlavě - často tupá a prasklá, ale může mít jinou povahu; obvykle se vyskytují ráno před prvním jídlem, stejně jako večer nebo po psycho-emocionálním stresu, zhoršeném fyzickou námahou;

Zvracení - objevuje se ráno nebo se vyskytuje nekontrolovatelně s prudkou změnou polohy hlavy. Může se objevit bez nevolnosti, nesouvisí s jídlem. Při intenzivním zvracení existuje riziko dehydratace, kvůli které je pacient nucen užívat léky, které blokují stimulaci příslušných receptorů.

Další příznaky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku, které se objevují již v pozdějších fázích:

Částečná nebo úplná ztráta zraku, "letí" před očima - příznak vyvolaný tlakem nádoru na zrakový nerv, který při absenci včasné léčby může vést k jeho smrti. Obnovení vize nebude možné..

Komprese sluchového nervu nádorem způsobuje poškození sluchu u pacienta.

Epileptické záchvaty, které se u mladých lidí objeví náhle, jsou známkou nebezpečí, že byste měli okamžitě navštívit lékaře. Charakteristické pro druhé a pozdější stadia rakoviny mozku.

Hormonální poruchy jsou často pozorovány u adenomatózních novotvarů žlázové tkáně, které jsou schopné produkovat hormony. Příznaky v tomto případě mohou být velmi různorodé, stejně jako u jiných onemocnění spojených s hormonální nerovnováhou.

Léze mozkových kmenů jsou charakterizovány zhoršeným dýcháním, polykáním, zkresleným čichem, chutí, zrakem. Se vší závažností příznaků, které mohou významně snížit kvalitu života a učinit člověka nefunkčním a závislým, může být poškození mozku malé a benigní. Ale i malé nádory v této oblasti mohou vést k vážným následkům, vytěsnění mozkových struktur, což způsobuje potřebu chirurgického zákroku..

Nádory v časové oblasti mozku se projevují jako zrakové a sluchové halucinace, novotvary v týlní oblasti jsou charakterizovány zhoršeným vnímáním barev.

Diagnóza rakoviny mozku

Typy diagnostiky rakoviny mozku zahrnují:

Osobní prohlídka u lékaře. Během počátečního vyšetření lékař požádá pacienta, aby provedl řadu úkolů, které umožní identifikovat narušené koordinační, hmatové a motorické funkce: dotýkat se nosu se zavřenýma očima a hned po otočení kolem sebe udělat několik kroků. Neurolog kontroluje šlachovitý reflex.

MRI s kontrastem je předepsáno za přítomnosti abnormalit, které umožňují detekovat rakovinu mozku v rané fázi, určit lokalizaci nádoru a vypracovat optimální plán léčby.

Punkce mozkové tkáně vám umožňuje určit přítomnost abnormálních buněk, stupeň tkáňových změn a určit fázi onkologického procesu. Biopsie tkáně však není vždy možná kvůli nepřístupnému umístění nádoru, proto se taková analýza nejčastěji provádí při odstraňování maligního novotvaru..

Radiografie - umožňuje určit přítomnost a lokalizaci nádoru krevními cévami zobrazenými na obrázku, pro které je pacientovi dříve injekčně podána kontrastní látka. Kraniografie vám umožňuje určit změny v kostní struktuře lebky, abnormální usazeniny vápníku, vyvolané onkologickým procesem.

Po diagnostickém vyšetření stanoví lékař individuální léčebný režim.

Fáze rakoviny mozku

Vzhledem k téměř asymptomatickému průběhu onemocnění je obtížné přesně určit stádium rakoviny, zejména proto, že přechod z jednoho stádia do druhého probíhá rychle a nečekaně. To platí zejména pro rakoviny v mozkovém kmeni. Stádium onemocnění je přesně stanoveno až po pitvě po smrti, proto by nejmenší projevy patologie měly být pečlivě ošetřeny od prvních dnů - v posledních fázích rakovina nereaguje na chirurgickou léčbu, špatně reaguje na léky a jiné typy terapie.

Fáze 1 rakoviny mozku

V první fázi rakoviny je ovlivněn malý počet buněk; chirurgická léčba je nejčastěji úspěšná s minimální pravděpodobností recidivy. V této fázi je však velmi obtížné detekovat rakovinu - příznaky jsou charakteristické pro řadu dalších onemocnění, proto lze rakovinu detekovat pouze pomocí speciální diagnostiky. První stupeň rakoviny je charakterizován slabostí a ospalostí, opakujícími se bolestmi hlavy a závratěmi. S takovými příznaky zřídka navštíví lékaře, protože tyto projevy se připisují oslabenému imunitnímu systému v důsledku změny klimatu nebo chronickým onemocněním..

Fáze 2 rakoviny mozku

Přechod rakovinového procesu do druhé fáze je doprovázen růstem nádoru, který zachycuje blízké tkáně a začíná vytlačovat mozková centra. Záchvaty a epileptické záchvaty jsou nebezpečné příznaky. Kromě toho může pacient pociťovat poruchy trávicí funkce - problémy s vyprazdňováním a občasné zvracení. V této fázi je nádor stále funkční, ale šance na úplné vyléčení jsou sníženy.

Fáze 3 rakoviny mozku

Třetí fáze rakoviny mozku je charakterizována rychlým růstem nádoru, maligní degenerace buněk ovlivňuje zdravé tkáně, což znemožňuje chirurgické odstranění nádoru. Chirurgie však může být prospěšná, pokud se nádor nachází v spánkovém laloku..

Příznaky třetí fáze rakoviny mozku - příznaky druhé fáze se zvyšují, poruchy sluchu, zraku a řeči se stávají výraznějšími, pacient má problémy s výběrem, "zapamatováním" slov, je pro něj obtížné se soustředit, pozornost je rozptýlena a paměť je narušena. Končetiny ztuhnou, je v nich cítit brnění, je narušena pohyblivost paží a nohou. Ve vzpřímené poloze a při chůzi je téměř nemožné udržovat rovnováhu kvůli dysfunkci vestibulárního aparátu. Charakteristickým příznakem pro třetí fázi je horizontální nystagmus - pacient má posunující se zornice, i když je hlava nehybná, sám si toho nevšimne.

Fáze 4 rakoviny mozku

Ve čtvrté fázi rakoviny se chirurgická léčba neprovádí, protože nádor ovlivňuje životně důležité části mozku. Paliativní techniky, radiační terapie, léčba léky se používají ke snížení utrpení pacienta pomocí silných léků proti bolesti. Prognóza je zklamáním, ale hodně záleží na stavu imunitního systému pacienta a jeho emočním stavu. Příznaky rakoviny mozku v této fázi jsou spojeny se ztrátou základních životních funkcí během šíření maligního procesu do odpovídajících částí mozku. S nízkou úspěšností léčby pacient upadne do kómatu, ze kterého již nevychází.

Kolik lidí žije s rakovinou mozku?

K předpovědi vývoje onemocnění a hodnocení zdravotního stavu pacientů s rakovinou mozku se používá termín „pětileté přežití“. Lidé, kterým byla diagnostikována nemoc, jsou hodnoceni bez ohledu na průběh léčby, kterou podstupují. Někteří pacienti po úspěšné terapii žijí déle než pět let, jiní jsou nuceni neustále podstupovat lékařské procedury.

V průměru je míra přežití pacientů s novotvary v mozku 35%. U zhoubných nádorů na mozku, z nichž většina jsou gliomy, je míra přežití přibližně 5%.

Léčba rakoviny mozku

Léčba rakoviny mozku vyžaduje interakci odborníků z různých profilů - onkologa, terapeuta, neuropatologa, neurochirurga, radiologa a rehabilitologa. Diagnóza onemocnění obvykle začíná návštěvou praktického lékaře nebo neurologa, odkud je pacient doporučen k dalšímu vyšetření k dalším odborníkům.

Další plán léčby závisí na věku pacienta (léčba rakoviny u mladší věkové skupiny 0-19 let, střední a starší je odlišná). Kromě toho se při přípravě léčebného postupu bere v úvahu celkové zdraví pacienta, typ nádoru a jeho umístění..

Při léčbě onkogenních novotvarů mozku se používá radiační terapie, radioterapie a chirurgická intervence. Nejspolehlivější metodou je chirurgický zákrok k odstranění nádoru, ale to není vždy možné kvůli nepřístupnému umístění nádoru. Chirurgický zákrok se zřídka provádí ve třetí a čtvrté fázi rakoviny, protože představuje velká rizika a nedává požadovaný výsledek - v této fázi vývoje onemocnění ovlivňuje nádor životně důležité části mozku, hluboce proniká do zdravých tkání a jeho úplné odstranění není možné.

Chirurgická operace

Chirurgické odstranění novotvaru je účinnou metodou léčby rakoviny mozku v raných stádiích, zejména pokud jde o benigní nádory. Chirurgický zákrok se v tomto případě liší od břišních operací, při nichž může chirurg zachytit část okolních tkání, aby zabránil šíření onkologického procesu.

Při operaci mozku je třeba dodržovat maximální přesnost - extra milimetr tkáně poškozené během chirurgických manipulací může člověka stát životně důležitou funkci. Proto je v terminálních stádiích rakoviny chirurgická léčba neúčinná - je zcela nemožné nádor odstranit, patologický proces se dále šíří. Paliativní techniky mohou snížit tlak, který nádor vyvíjí na sousední oblasti, a léčba léky, radioterapie a chemoterapie zpomalují růst novotvaru.

V první a druhé fázi rakoviny, kdy je odstraněn benigní nádor, jsou příznaky onemocnění zcela odstraněny. Proto je při včasné diagnóze prognóza pro pacienta příznivá. Pokud je nádor nepřístupný, vyžaduje chirurgický zákrok další výzkum, aby bylo možné přesně určit lokalizaci novotvaru. Pro klasifikaci nádoru a určení stadia rakoviny provede lékař biopsii tkáně.

Ke snížení poškození tkáně, které může nastat během operace, se používají moderní techniky - stereostatická radiochirurgie. Jedná se o chirurgický zákrok, který přináší vysoce přesné gama záření nebo rentgenové záření s vysokou dávkou, aby zničil nádor. Současně jsou zdravé tkáně minimálně ovlivněny nebo zůstávají nedotčené. Použitelnost této techniky závisí na umístění a velikosti nádoru. Taková léčba je pro pacienta nejméně traumatizující, zkracuje rehabilitační období a minimalizuje riziko komplikací po operaci..

Konzervativní nebo farmakoterapie se provádí před operací a zahrnuje:

Antikonvulziva - snižují příznaky druhé a pozdější fáze rakoviny, snižují pravděpodobnost epileptického záchvatu;

Steroidní protizánětlivé léky - léky této skupiny zmírňují otoky nádorových tkání, což snižuje mechanický tlak na zdravé oblasti; běžným prostředkem je dexamethason;

Ke snížení intrakraniálního tlaku může být nutná operace bypassu, jejímž účelem je odstranit přebytečnou mozkomíšní tekutinu, jejíž odstranění je obtížné v důsledku stlačení nádoru mozkomíšní tekutinou. Odběr tekutiny se provádí katétrem v procesu ventrikuloperitoneálního posunu - přes plastovou trubici je boční komora připojena k břišní dutině.

Radiační terapie

Radiační léčba rakovinných nádorů se používá ve dvou případech: pokud je chirurgický zákrok pro pacienta kontraindikován ze zdravotních důvodů, nebo po odstranění nádoru, aby se zabránilo opakování. Chirurgické odstranění novotvaru je neúčinné v pozdních stadiích rakoviny mozku, poté se jako hlavní metoda léčby používá radiační terapie. Kontraindikací pro chirurgický zákrok může být přítomnost souběžných chronických onemocnění, patologických stavů kardiovaskulárního systému. V jiných případech lze radiační terapii použít ke zničení abnormálních buněk, které mohou po chirurgickém odstranění nádoru vyvolat onkologický proces..

Specialista předepisuje dávku záření individuálně, účinek se provádí lokálně, aby se minimalizovalo poškození tkání sousedících s nádorem. U radiační terapie je důležité vzít v úvahu typ nádoru, jeho umístění a velikost nádoru. Používají se dvě metody radiační terapie:

Brachyterapie - provádí se během hospitalizace; radioaktivní látka je zavedena do tkáně nádorové formace, která ji zničí zevnitř. Dávka injikovaného zrna se vypočítá takovým způsobem, že se nádor zničí, ale zdravé tkáně zůstanou neporušené.

Externí radiační terapie se provádí v průběhu několika týdnů, během nichž je pacient několik minut ozařován vysokými dávkami záření. Zasedání se konají pět dní v týdnu, nemocnici můžete navštívit pouze ve stanovenou dobu, poté se pacient vrátí domů.

Chemoterapie

Chemoterapie se nepoužívá jako hlavní metoda léčby rakoviny, protože její účinek ovlivňuje nejen nádorovou tkáň, ale ovlivňuje také tělo jako celek. Léčebný režim vypracuje lékař, včetně léků určité skupiny - antimetabolity, léky alkylační skupiny, syntetická antibiotika atd. Léčba se provádí v několika cyklech, mezi kterými je nutné pauzu. Drogy se užívají orálně nebo injekčně nebo zkratkou alkoholu. Po třech až čtyřech cyklech si udělejte přestávku, abyste vyhodnotili účinnost léčby.

Nebezpečí chemoterapie spočívá v jejím negativním účinku na krvetvorné orgány a epitel zažívacího traktu..

Endoskopická léčba

Endoskopická chirurgie je méně traumatizující než tradiční neurochirurgické metody, protože se provádí pomocí speciálního vybavení bez širokých řezů. V průběhu konvenční mozkové chirurgie se přístup provádí pomocí trepanace, během níž se otevře lebka, která navíc zraní pacienta a prodlouží rehabilitační období. Endoskopické techniky minimalizují poškození nervů a nejmenších cév, což je zvláště důležité při práci s mozkovou tkání. Endoskopické operace se tedy používají k léčbě hydrocefalu u dětí způsobeného stagnací tekutin v komorách mozku, taková operace se nazývá ventruloskopie. Adenom hypofýzy lze odstranit také endoskopicky zavedením endoskopických nástrojů nosem - transnazální endoskopie.

Endoskopická chirurgie se také používá k traumatickému poranění mozku, odstranění cyst a hematomů.

Lze vyléčit rakovinu mozku??

Onkologie mozku je nejobtížněji léčitelná, protože kvalita zpracování příchozích a odchozích informací od člověka závisí na nervových buňkách mozkových hemisfér a spojení mezi nimi. Jednoduše řečeno, při pokusu o zničení rakovinných buněk je snadné ublížit zdravým buňkám, a pokud jsou lokalizovány v mozku, znamená to vysoké riziko ztráty paměti, inteligence, komunikace mezi různými orgány a svaly..

V tomto ohledu jsou neurochirurgové sofistikovaní a vyvíjejí nové metody mikroskopické intervence ke snížení tohoto rizika, zatímco japonští vědci našli alternativní způsoby řešení rakoviny a dalších nemocí. V Japonsku je kontrola kvality lékařské péče na velmi vysoké úrovni, takže každá léčba je přísně testována..

Alternativní medicína v Japonsku není způsob, jak vydělat naivním a důvěřivým pacientům v beznadějné situaci, ale pokus v praxi dokázat, že všechno důmyslné je jednoduché a dokonce i složité nemoci lze překonat pomocí zdrojů samotného lidského těla.

Již před 10 lety začalo Japonsko testovat účinky atomového vodíku na člověka s cílem vytvořit univerzální zdravotnický prostředek. V roce 2011 zahájil Osaka Cancer Research Institute experimenty, které potvrdily vysokou účinnost terapeutického účinku vodíku u různých onemocnění, včetně rakoviny mozku a dokonce i metastáz..

Rychlost léčby atomovým vodíkem je samozřejmě neporovnatelná s chirurgickým zákrokem, ale v důsledku experimentů vědci zjistili, že během 5 měsíců od pravidelných postupů se nádor v mozku může zmenšit na zanedbatelnou velikost a v budoucnu se zcela odstranit, o čemž svědčí jasně prokázané rentgenové a magnetické rezonanční obrazy.

Technologie, kterou se terapie provádí, je založena na sovětské experimentální metodě léčby virových a bakteriálních onemocnění zahříváním těla na teplotu 41-42 stupňů za účelem uvolnění speciálního proteinu tepelného šoku (anglicky Heat Shock Protein), který pomáhá najít rakovinový nádor pro T-zabijácké lymfocyty a další změny v těle. Významnou nevýhodou této metody, kvůli které byla veškerá práce zastavena, je vysoké riziko denaturace životně důležitých proteinů. Japonci naproti tomu používají nejen horkou vodu, ale také atomový vodík, který se uvolňuje při elektrolýze vody..

Kombinací takzvaného „aktivního vodíku“ s umělou hypertermií je možné zahřát tělo pacienta na 41,5-41,9 ° C bez zdravotních následků. Tento postup lze navíc provést u staršího pacienta, na rozdíl od sovětské topné lázně. To je velmi důležité, protože většina pacientů s onkologií jsou lidé ve věku.

Zařízení vyrobené v Japonsku pro tento postup je pohodlné křeslo uzavřené ve vysoké vaně. Pacient sedí na křesle, do vany se nasává voda s ORP -560 mV. Voda se postupně ohřívá. Pacientovi je v závislosti na závažnosti nádoru, věku a dalších parametrech přiřazen čas strávený v takové komoře (až 20 minut).

Takový druh odpočinku je stále k dispozici pouze Japoncům na specializované klinice, takže stojí za zmínku zde speciální lázeňské kapsle, které aktivují vodu až do -150-200 mV a umožňují vám uzdravit tělo doma.

Přednáška Jurije Andreeviče Frolova: ufrolov.blog

Autor článku: Bykov Evgeny Pavlovich | Onkolog, chirurg

Vzdělání: Absolvoval pobyt v Ruském vědeckém onkologickém centru pojmenovaném po něm N. N. Blokhin "a získal diplom v oboru" Onkolog "

Rakovina mozku

Podle statistik jsou nádory mozku a nervového systému obecně na 10. místě mezi příčinami úmrtí u dospělých. Existuje mnoho typů mozkových nádorů - celkem asi 40. Mezi nimi jsou benigní i maligní.

 • Primární a sekundární mozkové nádory
 • Proč se v mozku vyvíjejí nádory??
 • Vývoj zhoubných nádorů na mozku
 • Jaké jsou příznaky mozkových nádorů??
 • Jak je diagnostikován nádor na mozku??
 • Léčba mozkových nádorů
 • Rehabilitace
 • Prognóza přežití

Primární a sekundární mozkové nádory

Nádor se nazývá primární, pokud původně vznikl v mozku. Ve skutečnosti bude tento typ rakoviny pojednán v tomto článku. Sekundární nádory jsou metastázy v mozku, které se rozšířily z jiných orgánů. Nejčastěji rakovina močového měchýře, mléčných žláz, plic, ledvin, lymfomu, melanomu metastazuje do mozku. Často se ložiska v nervovém systému nacházejí v lymfomech. Sekundární mozkové nádory jsou mnohem častější než primární.

V závislosti na typu buněk, které tvoří gliomy, se dělí na astrocytomy, oligodendrogliomy, ependymomy.

Proč se v mozku vyvíjejí nádory??

Přesné příčiny maligních nádorů na mozku, stejně jako jiné druhy rakoviny, nejsou známy. Existuje mnoho rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění:

Nádor se může objevit v jakémkoli věku, ale starší lidé pravděpodobněji onemocní.

Rizika se zvyšují u lidí, kteří byli vystaveni ionizujícímu záření. To je nejčastěji spojeno s radiační terapií u jiných druhů rakoviny. V průběhu prováděných studií nebyla nalezena žádná souvislost mezi mozkovými nádory a zářením z elektrického vedení, mobilních telefonů, mikrovlnných trub..

Dědičnost hraje roli. Pokud měli vaši blízcí příbuzní maligní mozkové nádory, zvyšuje se také vaše riziko..

Muži onemocní častěji než ženy.

Existuje názor, že riziko onemocnění se zvyšuje při častém kontaktu s toxickými látkami: pesticidy, rozpouštědla, vinylchlorid, některé gumy, ropné produkty. Neexistují však žádné vědecké důkazy.

Původce infekční mononukleózy, virus Epstein-Barr, je spojen se zvýšeným rizikem mozkového lymfomu. Cytomegalovirus nalezený v některých nádorech - jejich roli je třeba ještě studovat.

Úloha kraniocerebrálního traumatu a silného stresu není zcela jasná. Možná jsou to také rizikové faktory, ale zatím to nebylo prokázáno..

Přítomnost jednoho nebo dokonce několika rizikových faktorů ještě nezaručuje, že osobě bude diagnostikován nádor na mozku. Někdy se nemoc vyvíjí u lidí, kteří nemají vůbec žádné rizikové faktory.

Vývoj zhoubných nádorů na mozku

Primární nádory vznikají přímo v mozku nebo ve strukturách, které jsou poblíž:

 • Meninges.
 • Lebeční nervy.
 • Hypofýza (epifýza).

Obecným mechanismem pro vývoj novotvarů v mozku je, že se objevují „nesprávné“ buňky, ve kterých dochází k mutaci DNA. Některé mutace vedou k tomu, že se buňky začínají nekontrolovatelně množit, vytvářejí ochranu proti imunitě a přirozený mechanismus buněčné smrti.

Jaké jsou příznaky mozkových nádorů??

Příznaky jsou nespecifické a připomínají příznaky jiných onemocnění. Je důležité věnovat pozornost svému zdraví. Věnujte pozornost všem novým, netypickým příznakům. Jejich výskyt je důvodem k návštěvě lékaře a kontrole.

Mezi nejčastější příznaky maligních nádorů na mozku patří:

 • Bolesti hlavy, zvláště pokud se objevují poprvé nebo již nejsou stejné jako dříve, pokud se obtěžují stále častěji a jsou závažnější.
 • Nevolnost a zvracení bez zjevného důvodu.
 • Zrakové postižení: ztráta ostrosti, dvojité vidění, porucha periferního vidění.
 • První záchvaty.
 • Necitlivost, zhoršený pohyb v určité části těla.
 • Porušení řeči, paměti, chování, osobnosti.
 • Ztráta sluchu.
 • Nestabilita chůze, narušení rovnováhy.
 • Zvýšená únava, neustálá slabost, ospalost.

Všechny tyto příznaky jsou spojeny se skutečností, že nádor roste a stlačuje mozek. Projevy v konkrétním případě budou záviset na tom, jakou velikost má ohnisko, kde se nachází, které části mozku se nacházejí v sousedství.

Jak je diagnostikován nádor na mozku??

Osoba, která začíná být obtěžována příznaky z výše uvedeného seznamu, obvykle nejprve konzultuje neurologa. Lékař poslouchá stížnosti pacienta, kontroluje reflexy, svalovou sílu a citlivost, pokouší se detekovat neurologické příznaky a známky nesprávného fungování určitých částí nervového systému. Pokud si pacient stěžuje na zrakové nebo sluchové postižení, je odeslán ke konzultaci s očním lékařem, ORL lékařem.

Nejlepší způsob, jak detekovat nádory a jiné formace v mozku, je zobrazování magnetickou rezonancí, včetně jeho modifikací:

 • MRI s kontrastem.
 • Funkční MRI pomáhá posoudit aktivitu určité oblasti mozku.
 • Perfusion MRI - studie se zavedením kontrastní látky do žíly, umožňuje posoudit průtok krve mozkem.
 • Spektroskopie magnetické rezonance pomáhá posoudit metabolické procesy v určité oblasti mozku.

Biopsie pomáhá rozlišit benigní od maligní formace a posoudit stupeň malignity - odběr fragmentu tkáně a jeho následná studie pod mikroskopem. Biopsii lze provést jehlou vedenou pomocí CT nebo MRI.

Léčba mozkových nádorů

Volba léčebných metod závisí na typu, velikosti, umístění nádoru a zdravotním stavu pacienta. Používají chirurgii (včetně radiochirurgie), radiační terapii, chemoterapii, cílenou terapii.

Chirurgická operace

Některé nádory jsou vhodně lokalizovány a snadno oddělitelné od zdravé tkáně - v takových případech se uchylují k chirurgické léčbě. Pokud je léze umístěna v blízkosti důležitých struktur mozku, je hluboká a obtížně přístupná, může se lékař pokusit odstranit část mozkového nádoru. To často pomáhá výrazně zmírnit příznaky..

Stereotaktická radiochirurgie

Radiochirurgická léčba, přísně vzato, není chirurgická technika. Jedná se spíše o formu radiační terapie. Může být použit k odstranění malých mozkových nádorů. Jednoduše řečeno, podstata metody spočívá v tom, že tělo pacienta je ozařováno ze všech stran malými dávkami záření. Všechny paprsky se sbíhají v bodě, kde je zaostření, dostává velkou dávku, která ji ničí. Ve stejné době zůstává okolní zdravá tkáň neporušená.

Pro stereotaktickou radiochirurgii existují různá zařízení, jedním z nejpopulárnějších v Rusku je gama nůž.

Radiační terapie

U nádorů na mozku se používají různé modifikace radiační terapie. Můžete ozařovat ohnisko nebo celý mozek. Druhá možnost se používá u sekundární rakoviny ke zničení všech možných metastáz.

Chemoterapie

Z chemoterapeutických léků na mozkové nádory se nejčastěji používá temozolomid (Temodar). Existují i ​​další. Hlavní indikace pro chemoterapii jsou:

 • Po operaci (adjuvantní chemoterapie) zabít všechny zbývající nádorové buňky a zabránit opakování.
 • Relaps po operaci, často ve spojení s radiační terapií.
 • Aby se zpomalil růst nádoru.
 • Pro boj s příznaky.

Účinnost chemoterapie je sledována pomocí pravidelných MRI skenů. Pokud léze během léčby nadále rostou, znamená to, že léky nefungují.

Cílená terapie

Cílené léky jsou cílenější než léky na chemoterapii. Blokují určité látky v nádorových buňkách, čímž narušují jejich množení a způsobují smrt. U zhoubných novotvarů mozku se používá bevacizumab (Avastin) - cílený lék, který blokuje angiogenezi (tvorba nových cév, které zásobují nádor kyslíkem a živinami).

Rehabilitace

Tumor může ovlivnit oblasti mozku, které jsou zodpovědné za důležité funkce, jako je řeč, pohyb, smyslové funkce, myšlení, paměť. Proto mnoho pacientů potřebuje rehabilitační léčbu. Může zahrnovat různé aktivity, například:

 • Třídy s logopedem, logopedie.
 • Individuální školení, lekce s lektorem pro školáky a studenty.
 • Fyzikální terapie pomáhá obnovit motorické dovednosti.
 • Pracovní terapie, profesní poradenství, je-li to nutné - výcvik nové profese.
 • Léky, které pomáhají zvládat nádorové příznaky a vedlejší účinky léčby: léky na zlepšení paměti, boj proti zvýšené únavě atd..

Po úspěšné léčbě může dojít k relapsu, proto je důležité pravidelně chodit na vyšetření k lékaři, podstoupit MRI.

Prognóza přežití

Prognóza mozkových nádorů závisí na několika faktorech:

 • Vlastnosti histologické struktury nádoru, stupeň malignity.
 • Neurologický stav, povaha a závažnost poruch nervového systému.
 • Věk pacienta.
 • Umístění nádoru.
 • Množství nádorové tkáně po operaci k odstranění mozkového nádoru.

Účinnost léčby se hodnotí podle pětiletého přežití - procenta pacientů, kteří zůstávají naživu po dobu 5 let od okamžiku, kdy jim byl diagnostikován nádor. U zhoubných novotvarů mozku se tento ukazatel velmi liší, v průměru 34% u mužů a 36% u žen..

Předchozí Článek

Biopsie jater

Následující Článek

Analýza nádorových markerů